Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2000/0195(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A5-0111/2002

Ingivna texter :

A5-0111/2002

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P5_TA(2002)0198

Antagna texter
PDF 106kWORD 39k
Torsdagen den 25 april 2002 - Bryssel
Gemenskapens stödåtgärder inom sysselsättningsområdet ***III
P5_TA(2002)0198A5-0111/2002

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens stödåtgärder inom sysselsättningsområdet (PE-CONS 3609/2002 - C5-0097/2002 - 2000/0195(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: tredje behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förlikningskommitténs gemensamma utkast och kommissionens förklaring om detta (PE-CONS 3609/2002 – C5&nbhy;0097/2002),

–  med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2000) 459(2)),

–  med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2001) 124(3)),

–  med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen av ärendet(4) , en behandling som avsåg rådets gemensamma ståndpunkt(5),

–  med beaktande av kommissionens yttrande över parlamentets ändringar i den gemensamma ståndpunkten (KOM(2001) 730 &nbhy; C5&nbhy;0616/2001),

–  med beaktande av artikel 251.5 i EG-fördraget,

–  med beaktande av artikel 83 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från parlamentets delegation till förlikningskommittén (A5&nbhy;0111/2002).

1.  Europaparlamentet godkänner det gemensamma utkastet och uppmärksammar kommissionens förklaring om det.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt parlamentets generalsekreterare att underteckna rättsakten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna lagstiftningsresolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT C 276, 1.10.2001, s. 145.
(2) EGT C 337 E, 28.11.2000, s. 242.
(3) EGT C 180 E, 26.6.2001, s. 182.
(4) "Texter antagna vid sammanträdet", den 23.10.2001, punkt 9.
(5) EGT C 301, 26.10.2001, s. 14.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy