Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 1992/0449(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A5-0110/2002

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A5-0110/2002

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P5_TA(2002)0199

Hyväksytyt tekstit
PDF 195kWORD 26k
Torstai 25. huhtikuuta 2002 - Bryssel
Työntekijöiden suojeleminen altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (tärinä) aiheutuville riskeille *** III
P5_TA(2002)0199A5-0110/2002

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (tärinä) aiheutuville riskeille (kuudestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (PE-CONS 3616/2002 – C5&nbhy;0137/2002 – 1992/0449(COD))

(Yhteispäätösmenettely: kolmas käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon sovittelukomitean hyväksymän yhteisen tekstin ja siihen liittyvän Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisen lausuman (PE-CONS 3616/2002 – C5&nbhy;0137/2002),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(1992) 560(2)),

–  ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(1994) 284(3)),

–  ottaa huomioon toisessa käsittelyssä esittämänsä kannan(4) neuvoston yhteisestä kannasta(5),

–  ottaa huomioon komission lausunnon parlamentin tarkistuksista yhteiseen kantaan (KOM(2001) 717 – C5&nbhy;0604/2001),

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 83 artiklan,

–  ottaa huomioon sovittelukomiteavaltuuskunnan mietinnön (A5&nbhy;0110/2002),

1.  hyväksyy yhteisen tekstin ja palauttaa mieliin siihen liittyvän Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisen lausuman;

2.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

3.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen asianmukaisesti ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän lainsäädäntöpäätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 128, 9.5.1994, s. 146.
(2) EYVL C 77, 18.3.1993, s. 12.
(3) EYVL C 230, 19.8.1994, s. 3.
(4) Hyväksytyt tekstit 23.10.2001, s. 11.
(5) EYVL C 301, 26.10.2001, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö