Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 82kWORD 113k
Torsdagen den 25 april 2002 - Bryssel
TÄB 2/2002 (Ändringar)
P5_TA(2002)0200

Förslag till tilläggs- och ändringsbudget nr 2/2002 för Europeiska unionen för budgetåret 2002 (7033/2002 - C5-0131/2002 - 2002/2043(BUD))

ÄNDRING 1

AVSNITT III: Kommissionen

(belopp i euro)

Post

2002 ÅRS BUDGET

FTÄB 2/2002

Ändring

Nya belopp

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

B2-100: Utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket

2 629 907 890

1 930 000 000

2 629 907 890

1 930 000 000

1 000 000 000

2 629 907 890

2 930 000 000

Post

2002 ÅRS BUDGET

FTÄB 2/2002

Ändring

Nya belopp

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

B2-102: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

13 394 527 623

9 060 000 000

13 394 527 623

9 060 000 000

750 000 000

13 394 527 623

9 810 000 000

Post

2002 ÅRS BUDGET

FTÄB 2/2002

Ändring

Nya belopp

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

B2-103: Europeiska socialfonden (ESF)

4 811 930 933

4 000 000 000

4 811 930 933

4 000 000 000

750 000 000

4 811 930 933

4 750 000 000

Post

2002 ÅRS BUDGET

FTÄB 2/2002

Ändring

Nya belopp

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

B3-1001: Sokrates

248 150 000

247 615 000

248 150 000

247 615 000

100 000 000

248 150 000

347 615 000

Post

2002 ÅRS BUDGET

FTÄB 2/2002

Ändring

Nya belopp

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

B3-1021: Leonardo da Vinci-programmet

154 860 000

156 460 000

154 860 000

156 460 000

100 000 000

154 860 000

256 460 000

Post

2002 ÅRS BUDGET

FTÄB 2/2002

Ändring

Nya belopp

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

B5-512: Slutförande av sysselsättningsinitiativet (1998 -2000)

p.m.

55 000 000

p.m.

55 000 000

100 000 000

p.m.

155 000 000

Post

2002 ÅRS BUDGET

FTÄB 2/2002

Ändring

Nya belopp

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

B5-700: Finansiellt stöd till projekt av gemensamt intresse för det transeuropeiska transportnätet

581 400 000

524 400 000

581 400 000

524 400 000

100 000 000

581 400 000

624 400 000

Post

2002 ÅRS BUDGET

FTÄB 2/2002

Ändring

Nya belopp

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

B6-5411: Slutförande av fjärde ramprogrammet (1994-1998) ­ Projekt som berörs av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

376 750 000

376 750 000

100 000 000

476 750 000

.../...

Post

2002 ÅRS BUDGET

FTÄB 2/2002

Ändring

Nya belopp

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

B6-6151: Energi, miljö och hållbar utveckling (EG) - energi driftsanslag

295 587 000

193 462 600

295 587 000

193 462 600

400 000 000

295 587 000

593 462 600

Post

2002 ÅRS BUDGET

FTÄB 2/2002

Ändring

Nya belopp

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

B7-030 Ekonomiskt stöd till de associerade länderna i Central- och Östeuropa

1 440 397 000

1 261 970 000

1 440 397 000

1 261 970 000

1 000 000 000

1 440 397 000

2 261 970 000

Post

2002 ÅRS BUDGET

FTÄB 2/2002

Ändring

Nya belopp

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

B7-300: Finansiellt och tekniskt samarbete med utvecklingsländer i Asien

315 300 000

320 250 000

315 300 000

320 250 000

100 000 000

315 300 000

420 250 000

KONTOPLAN:Oförändrad

ANMÄRKNINGAR: Oförändrad

FÖRFALLOPLAN: Automatisk förfalloplan

ÄNDRING 2

Övergripande inkomstberäkning (belopp i euro)

Post

2002 ÅRS BUDGET

FTÄB 2/2002

Ändring

Nya

belopp

Egna medel från mervärdesskatt i enlighet med artikel 2.1

c i beslut 2000/597/EG, Euratom

36 603 934 352

23 593 858 218

+ 4 500 000 000

28 093 858 218

KONTOPLAN: Oförändrad

ANMÄRKNINGAR:Ändra enligt följande:

FÖRFALLOPLAN:Automatisk förfalloplan

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy