Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2001/2027(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0175/2002

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0175/2002

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2002)0296

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 320kWORD 72k
Τρίτη 11 Ιουνίου 2002 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ
P5_TA(2002)0296A5-0175/2002

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ: υλοποίηση μιας προνομιακής εταιρικής σχέσης (2001/2027(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την υπογραφή της Συνθήκης για την ίδρυση της Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ από τα πέντε κράτη που απαρτίζουν το Αραβικό Μαγκρέμπ στις 17 Φεβρουαρίου 1989 στο Μαρακές, 

-   έχοντας υπόψη τη διακήρυξη και το πρόγραμμα εργασίας που εγκρίθηκαν στη διάσκεψη της Βαρκελώνης στις 28 Νοεμβρίου 1995,

-   έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο της 11ης Μαρτίου 1999 σχετικά με τη μεσογειακή πολιτική της Ένωσης(1),

-   έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την περιοχή της Μεσογείου, η οποία καθορίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Φέιρα στις 19 Ιουνίου 2000(2),

-   έχοντας υπόψη την Tέταρτη Eυρωμεσογειακή Διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2000 καθώς και το Ευρωμεσογειακό Κοινοβουλευτικό Φόρουμ της 8ης και 9ης Φεβρουαρίου 2001,

-   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Νίκαιας στις 7-9 Δεκεμβρίου 2000,

-   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωμεσογειακού Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στο Αγαδίρ στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2001 καθώς και του έκτακτου Ευρωμεσογειακού Κοινοβουλευτικού Φόρουμ της 8ης Νοεμβρίου 2001 στις Βρυξέλλες,

-   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Μεσογειακής Διάσκεψης των Υπουργών Εξωτερικών (Βαρκελώνη V) που πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια στις 22 και 23 Απριλίου 2002,

-   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών στις 21 Σεπτεμβρίου 2001 και το ψήφισμά του της 4ης Οκτωβρίου 2001 σχετικά με την έκτακτη σύνοδο(3),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαρτίου 2000 σχετικά με τη Δυτική Σαχάρα(4),

-   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αγαδίρ της 8ης Μαΐου 2001 την οποία υπέγραψαν το Μαρόκο, η Τυνησία, η Αίγυπτος και η Ιορδανία,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιανουαρίου 2002 σχετικά με την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα, καθώς και το ψήφισμα του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών που εγκρίθηκε στις 29 Ιουνίου 2001 σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για τη Δυτική Σαχάρα,

-   έχοντας υπόψη την επανάληψη του πολιτικού διαλόγου στο πλαίσιο της Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ, η οποία χαρακτηρίζεται από τις διάφορες συναντήσεις που έλαβαν χώρα το 2001,

-   έχοντας υπόψη την απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών των 27 χωρών που υπέγραψαν τη διακήρυξη της Βαρκελώνης, στις 15 και 16 Απριλίου 1999 στη Στουτγάρδη, να παράσχουν στη Σοσιαλιστική και Λαϊκή Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία το καθεστώς του εταίρου στη διαδικασία της Βαρκελώνης,

-   έχοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία της Αλγερίας και το Βασίλειο του Μαρόκου υπέγραψαν τη διακήρυξη της Βαρκελώνης,

-   έχοντας υπόψη ότι η Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας έχει υπογράψει τη συμφωνία του Κοτονού η οποία διέπει τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών ΑΚΕ,

-   έχοντας υπόψη την επίσκεψη της Τρόικας στην Αλγερία, το Μαρόκο και την Τυνησία από τις 11 έως τις 15 Ιανουαρίου 2001,

-   έχοντας υπόψη τις ευρωμεσογειακές συμφωνίες σύνδεσης ΕΕ-Μαρόκου και ΕΕ-Τυνησίας,

-   έχοντας υπόψη ότι η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αλγερίας υπογράφηκε στις 22 Απριλίου 2002 στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης των Υπουργών Εξωτερικών στη Βαλένθια,

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου σχετικά με την κατάσταση στην Αλγερία(5),

-   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις χώρες του Μαγκρέμπ,

-   έχοντας υπόψη τα σχέδια δράσης επί θεμάτων μετανάστευσης, τα οποία εγκρίθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε, στις 16 Οκτωβρίου 1999,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος του Jorge Hernández Mollar, σχετικά με το πρόγραμμα ανάπτυξης μεταξύ Μαρόκου και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Β5-0418/2001),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 163 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής (Α5-0175/2002),

Α  . λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει Ένωση χωρίς περιφερειακή σταθερότητα, σταθερότητα χωρίς ειρήνη και ειρήνη χωρίς σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

B.   υπενθυμίζοντας ότι ο σεβασμός της ρήτρας "Δικαιώματα του Ανθρώπου, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου" αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο των συμφωνιών σύνδεσης και εταιρικής σχέσης που υπογράφονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των τρίτων χωρών και επισημαίνοντας την έλλειψη εφαρμογής της ρήτρας αυτής,

Γ  . λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα που θα προέκυπταν από μια οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση για τη δημοκρατική εξέλιξη των χωρών του Μαγκρέμπ και την εταιρική τους σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Δ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των χωρών του Μαγκρέμπ πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της εταιρικής σχέσης,

Ε  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσπαθήσει, και τούτο προς το συμφέρον της, να δημιουργήσει μια προνομιακή εταιρική σχέση με το ενωμένο Μαγκρέμπ,

ΣΤ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η προνομιακή εταιρική σχέση περνά από τη βελτίωση, όποτε αυτό είναι απαραίτητο, των μέσων συνεργασίας που είναι διαθέσιμα επί του παρόντος, καθώς και από πρωτοβουλίες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν, ενδεχομένως, σε μια νέα μορφή οικονομικών και πολιτικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαγκρέμπ,

Ζ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία συμφωνίας, μέχρι σήμερα, όσον αφορά το θέμα της Δυτικής Σαχάρας παραμένει σημαντικό εμπόδιο στην πραγματοποίηση της Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ και στην ανάπτυξη της περιφερειακής ολοκλήρωσης,

Η  . λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της τελευταίας έκθεσης της 19ης Φεβρουαρίου 2002, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών μετά τη διαμεσολάβηση του προσωπικού του απεσταλμένου κ. James Baker, και το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται το θέμα της Δυτικής Σαχάρας επί 27 έτη,

Θ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαυριτανία επιθυμεί να στηρίξει κάθε λύση που θα αποκαθιστά την ειρήνη και που θα συγκεντρώνει τη συμφωνία των μερών,

Ι  . λαμβάνοντας υπόψη την προτεραιότητα που έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην εμβάθυνση του διαλόγου μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών, καθώς και τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει προς την κατεύθυνση αυτή ο διάλογος με τις τρίτες χώρες που είναι υπέρμαχες ενός Ισλάμ διαλλακτικού και ανοικτού στο διαχωρισμό μεταξύ κράτους και θρησκείας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

ΙΑ  . πεπεισμένο ότι ο άνθρωπος έχει τις ρίζες του στον τόπο στον οποίο γεννήθηκε και στον πολιτισμό με τον οποίο ανατράφηκε,

ΙΒ  . εκφράζοντας λύπη για το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για την αλιευτική συμφωνία ΕΚ-Μαρόκου δεν έχουν ακόμη καρποφορήσει,

ΙΓ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2002 αποφάσισε, στη Διάσκεψη της Βαλένθια στις 22 και 23 Απριλίου 2002, να δώσει μια νέα ώθηση στη μεσογειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

1.   εκτιμά ότι η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων χωρών του Μαγκρέμπ είναι βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη του συνόλου της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση των αρχηγών κρατών της Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ να συναντηθούν στις 21 και 22 Ιουνίου 2002 στο Αλγέρι·

2.   εκφράζει ικανοποίηση για τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ στις 19 Ιανουαρίου 2002, η οποία πραγματοποιήθηκε οκτώ χρόνια μετά την προηγούμενη και έκλεισε με τη δέσμευση να πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής των αρχηγών κρατών εντός του πρώτου εξαμήνου του 2002·

3.   εκτιμά ότι, σύμφωνα με το πνεύμα της διακήρυξης της Βαρκελώνης, είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθά, μέσω του διαλόγου και της μεσολάβησης, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και σύμφωνα με τα ψηφίσματά του,στην επίλυση των διαφορών, που μπορεί να αφορούν τις χώρες του Μαγκρέμπ που είναι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η διαφορά σχετικά με τη Δυτική Σαχάρα στην περίπτωση της παρούσας έκθεσης·

4.   προτείνει, για το σκοπό αυτό, παίρνοντας παράδειγμα από την πρόσφατη τροποποίηση του κανονισμού της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 'Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και από την "περιφερειακή" αναδιάρθρωση της Κοινής Υπηρεσίας Εξωτερικών Σχέσεων με τη δημιουργία της Γενικής Διεύθυνσης Europaid, να δημιουργηθούν, στο πλαίσιο του Ευρωμεσογειακού Κοινοβουλευτικού Φόρουμ, δομές διαλόγου και προβληματισμού σε περιφερειακή κλίμακα· προτείνει αυτές οι δομές να αποκτήσουν μορφή τακτικών ομάδων εργασίας οι οποίες θα έχουν ως πρώτο στόχο να συγκεντρώσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων σε διένεξη μερών· προτείνει αυτές οι ομάδες εργασίας να έχουν τη δυνατότητα να ακούν τακτικά τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· προτείνει μια από αυτές να αφιερωθεί στο θέμα της Δυτικής Σαχάρας ενώ μια άλλη να ασχοληθεί με το πρόβλημα της μετανάστευσης·

5.   επιμένει ώστε τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα τρίτα κράτη να σέβονται τις υπογεγραμμένες συμφωνίες και ιδιαίτερα τη ρήτρα "Δικαιώματα του Ανθρώπου, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου" των ευρωμεσογειακών συμφωνιών σύνδεσης· ζητεί από τα κράτη του Μαγκρέμπ να εξασφαλίζουν τον πολιτικό πλουραλισμό και για το λόγο αυτό να μην θέτουν εμπόδια στην ανάπτυξη των πολιτικών κομμάτων·

6.   πιστεύει ότι όλοι όσοι υπέγραψαν τη Δήλωση της Βαρκελώνης πρέπει να δεσμευθούν να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν όλες τις πτυχές της εταιρικής σχέσης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από όλα τα μέρη να καθορίσουν σαφείς μηχανισμούς όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 2 των συμφωνιών σύνδεσης·

7.   επιμένει στο γεγονός ότι οι ισχύουσες συμφωνίες πρέπει να αποτελούν αντικείμενο τακτικών αξιολογήσεων, μια φορά ετησίως, από το Συμβούλιο Σύνδεσης, και ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των χωρών του Μαγκρέμπ να συμμετέχουν πλήρως στην αξιολόγηση αυτή· επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου με τα κοινοβούλια των χωρών του Μαγκρέμπ που υπογράφουν τις συμφωνίες αυτές και προτείνει τη σύσταση μια μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής με τα κράτη αυτά, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει σε άμεση σχέση με το Ευρωμεσογειακό Κοινοβουλευτικό Φόρουμ·

8.   επιμένει στην ανάγκη να διατεθούν τα αναγκαία μέσα ώστε να αυξηθεί η συνεργασία όσον αφορά τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί και του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των μερών·

9.   υπενθυμίζει τη σημασία της προώθησης και της προστασίας της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι για τη διαδικασία εγκαθίδρυσης και εδραίωσης του κράτους δικαίου και ζητεί μια πραγματική εγγύηση της αρχής αυτής· ενθαρρύνει την Επιτροπή να δράσει ανεξάρτητα όσον αφορά την ανάθεση των προγραμμάτων για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου·

10.   χαιρετίζει την καταγγελία από το σύνολο των κρατών του Μαγκρέμπ των τρομοκρατικών επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον· υποστηρίζει τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, θεωρεί όμως ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δικαιολογεί πρακτικές αντίθετες προς το κράτος δικαίου, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τη διεθνή νομιμότητα·

11.   τονίζει ότι η ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Μαγκρέμπ, τονίζει δε την ανάγκη να υποστηριχθούν άμεσα οι ανεξάρτητες ενώσεις πολιτών και οι τοπικές ΜΚΟ·

12.   ζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν, στο πλαίσιο της Διάσκεψης της Βαλένθια, την πολιτική τους όσον αφορά τη μετανάστευση με τις χώρες του Μαγκρέμπ, διότι το άνοιγμα των αγορών στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης πρέπει να συνοδεύεται με μεγαλύτερο άνοιγμα των συνόρων στους πολίτες, με παράλληλο σεβασμό του πλαισίου νομιμότητας και της απαραίτητης ισορροπίας μεταξύ της προστασίας των προσφύγων, της προσδοκίας για μια καλύτερη ζωή και της ικανότητας υποδοχής της Ένωσης και των κρατών μελών της, εντείνοντας επίσης τον αγώνα κατά του παράνομου εμπορίου ανθρώπων·

13.   προς το σκοπό αυτό, προτείνει, πρώτον, την από κοινού ανάληψη ευθύνης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων η οποία να βασίζεται στην αρχή της κινητοποίησης της μετανάστευσης υπέρ της δημιουργίας θέσεων εργασίας και υπέρ της ανάπτυξης των χωρών προέλευσης και δεύτερον, την εφαρμογή μιας πολιτικής υπέρ της ενσωμάτωσης, που να καθορίζεται με σαφήνεια στην χώρα υποδοχής για τους μετανάστες που διαμένουν μόνιμα και να βασίζεται στην ισότητα των δικαιωμάτων· προτείνει, με αυτή την προοπτική, να προβλεφθούν διατάξεις προς διευκόλυνση χορηγήσεων θεωρήσεων διαβατηρίων σε άτομα, όπως οι επιχειρηματίες, οι πανεπιστημιακοί, οι ερευνητές, οι φοιτητές, οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και οι συνδικαλιστές, τα οποία συμμετέχουν σε δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την προώθηση της ευρωμεσογειακής συνεργασίας· καλεί όλες τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών και των χωρών εταίρων να κάνουν χρήση των συμφωνιών σύνδεσης και συνεργασίας για το συντονισμό της υλοποίησης αυτής της πολιτικής, και ιδιαίτερα για την αποτελεσματική καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ανθρώπων·

14.   σημειώνει τις δηλώσεις του Προέδρου Καντάφι και αναμένει αυτές να συγκεκριμενοποιηθούν σύντομα με την εγκαθίδρυση ενός κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη Λιβύη·

15.   επιθυμεί οι διάφορες επιλογές που περιλαμβάνονται στην τελευταία έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επίλυση της διένεξης της Δυτικής Σαχάρας καθώς και άλλες ενδεχόμενες προτάσεις να υποβληθούν σε άμεση διαπραγμάτευση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών·

16.   επιθυμεί η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ να ευνοήσει τη δημιουργία ειρηνικού κλίματος στην περιοχή, προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερομένων λαών και ιδιαίτερα του λαού της Σαχάρας που υφίσταται ιδιαίτερα σοβαρές ταλαιπωρίες επί 25 έτη·

17.   επαναλαμβάνει την σημασία που προσδίδει στην εμβάθυνση του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου μεταξύ των δυο όχθεων της Μεσογείου και ζητεί τόσο από την Επιτροπή όσο και από την επιτροπή του των Εξωτερικών Υποθέσεων να αναλάβουν πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό· θεωρεί ότι τα υπάρχοντα προγράμματα στον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τομέα πρέπει να αυξηθούν σε αριθμό και να εφαρμόζονται με αποτελεσματικότερο τρόπο·

18.   ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε απολογισμό των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της εφαρμογής των συμφωνιών σύνδεσης·

19.   καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες εξαγωγής προϊόντων από τις χώρες του Μαγκρέμπ στην Ευρώπη και να συνεργασθεί με τις χώρες του Μαγκρέμπ με στόχο να προωθηθεί η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, η ανάπτυξη κοινοπραξιών και η ελευθέρωση του εμπορίου, στοιχεία που είναι ουσιώδη για μια βαθειά και σταθερή εταιρική σχέση·

20.   εκφράζει εκ νέου λύπη για την αποτυχία της αλιευτικής συμφωνίας ΕΚ-Μαρόκου και εύχεται οι διαπραγματεύσεις να επαναληφθούν σύντομα και να καταλήξουν σε μια νέα συμφωνία που θα επιτρέψει να αποκατασταθούν ισορροπημένες εμπορικές σχέσεις που θα λαμβάνουν υπόψη την εύλογη ανησυχία για τη διατήρηση της αλιευτικής κληρονομιάς·

21.   επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι μια από τις προϋποθέσεις για διατηρήσιμη ανάπτυξη είναι η αναζήτηση και η αναγνώριση της επισιτιστικής επάρκειας στις αναπτυσσόμενες χώρες· επιμένει στο γεγονός ότι το αναγκαίο άνοιγμα των αγορών πρέπει να είναι ισότιμο μεταξύ των εταίρων, και πρέπει να είναι ισορροπημένο με μέτρα που να διασφαλίζουν τη διαχρονικότητα της περιφερειακής γεωργίας και αλιείας·

22.   τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης συνεργασιών στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών (μεταφορές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, παιδεία, υγεία) που θα ήταν επωφελείς για την οικονομική ανάπτυξη των μεσογειακών χωρών και την ικανοποίηση των αναγκών των πληθυσμών·

23.   θεωρεί χρήσιμο η διάσταση του Μαγκρέμπ να συμπεριλάβει, στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης, την εντατικοποίηση των εμπορικών συναλλαγών και των υπηρεσιών·

24.   διαπιστώνει ότι το υφιστάμενο επίπεδο εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των χωρών του Μαγκρέμπ, το οποίο δεν ξεπερνά το 4%, δείχνει ότι το άνοιγμα των συνόρων δεν επαρκεί αν δε συνοδεύεται από παραγωγικές επενδύσεις και επενδύσεις στις υποδομές οι οποίες να προσανατολίζονται στη συμπληρωματικότητα και στην ολοκλήρωση των οικονομιών με αφετηρία τη γεωργία και την ενέργεια·

25.   θεωρεί ουσιώδη την ανάπτυξη διαδικασιών περιφερειακής ολοκλήρωσης και στον περιβαλλοντικό τομέα (αγώνας κατά της απερήμωσης, της μόλυνσης των ακτών, της υποβάθμισης του αστικού χώρου) καθώς και της σύγκλισης των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και της προσέγγισης των κοινωνικών συστημάτων·

26.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δείξουν, με την ευκαιρία αυτή, τη θέληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβει υπόψη τις ανάγκες των εταίρων μας και να αναπτύξει νέα μέσα συνεργασίας σε ένα πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού·

27.   πιστεύει ότι η δήλωση του Αγαδίρ πρέπει να θεωρηθεί ως πρώτο στάδιο της ανάπτυξης ενός ευρύτερου εμπορίου νότου-νότου για την καλύτερη ενσωμάτωση του συνόλου των οικονομιών των χωρών της περιοχής·

28.   προτείνει οι σχέσεις ΕΕ-Μαγκρέμπ να εξετάζονται στο μέλλον σε ένα ειδικό καινοτόμο πλαίσιο, το οποίο θα μπορούσε να λάβει τη μορφή ενός συμβολαίου για τη σταθερότητα, τη δημοκρατία και την ανάπτυξη, με σκοπό την υποστήριξη και την επανενεργοποίηση της οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης μεταξύ των 5 χωρών του Μαγκρέμπ, όπως καθορίσθηκε από την ιδρυτική συνθήκη της Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ και υπεγράφη από τις χώρες του Μαγκρέμπ το Φεβρουάριο του 1989·

29.   θεωρεί ότι οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης της 15ης και 16ης Μαρτίου 2002 και η απόφαση του Συμβουλίου ΕCΟFΙΝ δεν έρχονται σε αντίθεση με την προοπτική της μελλοντικής δημιουργίας μιας Ευρωμεσογειακής Τράπεζας Αναπτύξεως· θεωρεί την απόφαση περί δημιουργίας ενός ενισχυμένου ευρωμεσογειακού επενδυτικού μηχανισμού εντός της ΕΤΕ, καθώς και τη δημιουργία γραφείου της ΕΤΕ στην περιοχή, ως ένα πρώτο θετικό βήμα ικανό να ενθαρρύνει άμεσα μια ροή επενδύσεων με αυτή την προοπτική· πιστεύει ότι θα πρέπει να γνωμοδοτήσει το Κοινοβούλιο επί του θέματος αυτού και ζητεί προς τούτο από την Επιτροπή να υποβάλει ταχέως νέα ειδική ανακοίνωση η οποία να εξετάζει τις οικονομικές ανάγκες, τη ροή των υφισταμένων χρηματοδοτήσεων και την πλέον κατάλληλη θεσμική δομή χρηματοδότησης·

30.   προτείνει, για το σκοπό αυτό, να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες έτσι ώστε να προσανατολιστούν οι επενδύσεις με στόχο να υποστηριχθούν τα περιφερειακά και διεθνικά σχέδια στο Μαγκρέμπ, και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει επίσης την πολυεθνική διάσταση των προγραμμάτων MEDA και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά τους, προκειμένου να αναπτυχθεί περισσότερο και να προαχθεί η περιφερειακή συνεργασία·

31.   υπογραμμίζει τη σημασία του διαπολιτισμικού διαλόγου, όχι μόνο μεταξύ κρατών, αλλά και μεταξύ των διαφόρων πολιτισμικών κοινοτήτων στους κόλπους των χωρών της ΕΕ και των χωρών του Μαγκρέμπ· εκτιμά ότι η ανάπτυξη ενός βιώσιμου τουρισμού, που θα σέβεται την οικολογική πολυμορφία και θα συμβάλλει στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου αυτού·

32.   εύχεται να μπορέσει η διάσταση του Μαγκρέμπ να αποτελέσει ένα είδος εμβάθυνσης και έναν υποπεριφερειακό κρίκο στην πολιτική της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης και υποστηρίζει γι' αυτό το σκοπό την επανενεργοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της δυτικής Μεσογείου·

33.   αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, στην Αυτού Μεγαλειότητα το Βασιλιά του Μαρόκου, στον Πρόεδρο της Αλγερινής Δημοκρατίας, στον Πρόεδρο της Τυνησιακής Δημοκρατίας, στον Ηγέτη της Σοσιαλιστικής και Λαϊκής Λιβυκής Αραβικής Τζαμαχιρίας καθώς και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) ΕΕ C 175 της 21.6.1999, σ. 286.
(2) ΕΕ L 183 της 22.7.2000, σ. 5.
(3) ΕΕ C 87 Ε της 11.4.2002, σ. 216.
(4) ΕΕ C 377 της 29.12.2000, σ. 354.
(5) ΕΕ C 262 της 18.9.2001, σ. 261.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου