Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 10 Απριλίου 2002 - Στρασβούργο
 Ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές ***ΙΙΙ (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών ***II (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Ταμείο για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης (οικονομικό έτος 2002) (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Λιπάσματα ***I (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων ***II
 Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***II
 Eπικίνδυνες ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***II
 Περιορισμοί στην αγορά και χρήση επικίνδυνων ουσιών ***II
 Κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας *
 Προϋπολογισμός 2000: Τμήμα ΙΙΙ
 Απαλλαγή 2000: 6ο, 7ο και 8ο ΕΤΑ
 Απαλλαγή: Προϋπολογισμός ΕΚΑΧ
 Απαλλαγή 2000: Τμήμα Ι
 Απαλλαγή 2000: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
 Aπαλλαγή 2000: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
 Aπαλλαγή 2002: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ανασυγκρότησης
 Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Ασφάλεια και Άμυνα (ΕΠΑΑ) και οι σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ
 Ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία
 Κατάσταση στη Μέση Ανατολή
 Κατάσταση στην Τσετσενία
Κείμενα (922 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου