Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 25 Απριλίου 2002 - Βρυξέλλες
 Κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα 2003-2007 ***I (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Εγκλήματα και ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών * (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Απαλλαγή 2000: γενικός προϋπολογισμός, τμήματα ΙΙ, IV, V, VI, VII και VIII - Απαλλαγή 1996-1999: τμήμα VI (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Διοικητική συνεργασία στον τομέα των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ) (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Κοινοτικά μέτρα ενθάρρυνσης στον τομέα της απασχόλησης ***III
 Έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί) ***III
 Σχέδιο συμπληρωματικού και διορθωτικού προϋπολογισμού 2/2002 (Τροπολογίες)
 Σχέδιο συμπληρωματικού και διορθωτικού προϋπολογισμού 2/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2002
 Υποδοχή των προσώπων που ζητούν άσυλο στα κράτη μέλη *
 Ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο (2001) / Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού στις τρίτες χώρες
 Ισότητα των δυο φύλων στην κοινοτική συνεργασία για την ανάπτυξη
 ΄Ισες ευκαιρίες γυναικών και ανδρών στην ΕΕ - 2000
 Αλιευτικοί στόλοι
 Χρηματοδότηση της αναπτυξιακής βοήθειας
 Ελάφρυνση του χρέους των υπερχρεωμένων φτωχών χωρών (ΥΦΧ)
Κείμενα (779 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου