Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2002/0167(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0336/2002

Indgivne tekster :

A5-0336/2002

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2002)0477
P5_TA(2002)0478
P5_TA(2002)0479
P5_TA(2002)0480
P5_TA(2002)0481
P5_TA(2002)0482
P5_TA(2002)0483
P5_TA(2002)0484
P5_TA(2002)0485
P5_TA(2002)0486
P5_TA(2002)0487
P5_TA(2002)0488
P5_TA(2003)0108
P5_TA(2003)0109
P5_TA(2003)0110
P5_TA(2003)0111
P5_TA(2003)0112
P5_TA(2003)0113
P5_TA(2003)0114
P5_TA(2003)0115
P5_TA(2003)0116
P5_TA(2003)0117
P5_TA(2003)0118
P5_TA(2003)0119

Vedtagne tekster
PDF 108kWORD 35k
Tirsdag den 22. oktober 2002 - Strasbourg
Ændring af forordningen om oprettelse af EF-Sortsmyndigheden efter vedtagelsen af den nye finansforordning *
P5_TA(2002)0483A5-0336/2002

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2100/94 for så vidt angår kontrol- og revisionssystemerne for EF-Sortsmyndigheden samt om aktindsigt i sortsmyndighedens dokumenter (KOM(2002) 406 – C5&nbhy;0434/2002 – 2002/0174(CNS))

Forslaget ændret som følger(1):

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 61
BETRAGTNING 6 A (ny)
(6a) I grundretsakten for EF-Sortsmyndigheden, der er nævnt i denne forordning, medtages den mulighed, at medlemsstaten, hvor centret har hjemsted, kan yde et direkte eller indirekte finansielt bidrag.
Ændring 62
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)
Artikel 108, stk. 3 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2100/94)
2a) I artikel 108, tilføjes følgende stk. 3a:
"3a. Indtægterne omfatter eventuelle finansielle bidrag fra den medlemsstat, hvor myndigheden har hjemsted."
Ændring 63
ARTIKEL 1, NR. 2 A, AFSNIT 1 A (nyt)
Artikel 108, stk. 4 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2100/94)
I artikel 108, tilføjes følgende stk. 4a:
"4a. Oversigten over udgifter kan opstilles med anvendelse af en budgetplan baseret på udgiftens art og/eller formål, såfremt der sondres mellem driftsbevillinger og aktionsbevillinger. Budgetplanen fastlægges af myndigheden."
Ændring 64
ARTIKEL 1, NR. 2 B (nyt)
Artikel 109, stk. 2 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2100/94)
2b) I artikel 109, tilføjes følgende stk. 2a:
"2a. Inden der træffes en afgørelse, der har betydelige finansielle følgevirkninger, og som kan indvirke på omfanget af fællesskabstilskuddet for det løbende år eller de følgende regnskabsår, underretter administrationsrådet Kommissionen og budgetmyndigheden herom. Har en af budgetmyndighedens to parter ikke gjort indsigelse inden for en frist på seks uger, vedtager bestyrelsen den endelige afgørelse."
Ændring 65
ARTIKEL 1, NR. 2 B, AFSNIT 1A (nyt)
Artikel 109, stk. 3 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2100/94)
I artikel 109, indsættes følgende stk. 3a:
"3a. Det endelige budget vedtages af administrationsrådet efter den endelige vedtagelse af Unionens almindelige budget, hvori beløbet for tilskuddet og stillingsfortegnelsen er fastsat."
Ændring 66
ARTIKEL 1, NR. 3 A (nyt)
Artikel 115, stk. 3 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2100/94)
3a) I artikel 115, tilføjes følgende stk. 3a:
"3a. I det omfang, det er nødvendigt, kan opgaver af administrativ, forberedende eller underordnet art, der ikke indebærer udøvelse af offentlig myndighed eller udøvelse af skønsbeføjelser, på kontraktbasis overlades til eksterne, privatretlige enheder eller organer. Bevillinger, der er bestemt til disse opgaver, defineres som driftsbevillinger."

(1) Afstemning om forslag til lovgivningsmæssig beslutning blev udsat, jf. forretningsordenens artikel 69 (A5-0336/2002).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik