Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 11 Ιουνίου 2002 - Στρασβούργο
 Έρευνα για το εργατικό δυναμικό ***IΙ
 Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (αζωχρωστικές) ***II (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων (IDA) ***I (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων (IDA) ***I (διαδικασία χωρίς έκθεση)
 Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης υπέρ των βοηθών των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ***I (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ***I (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Δέσμευση περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων * (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Δημόσιες συμβάσεις στην κοινή αγορά (ποινική προστασία από απατηλή συμπεριφορά) * (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Σύμβαση «Ρύπανση από τα καύσιμα πλοίων» * (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Σύμβαση ΕΤΟ * (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Bιοασφάλεια * (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Τροποποίηση του Κανονισμού όσον αφορά τη βουλευτική ασυλία
 Ασυλία ιταλών βουλευτών
 Καλλυντικά προϊόντα ***II
 Κοινοί κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες ***I
 Αναγραφή των συστατικών των τροφίμων ***I TC"(A5-0139/2002 - Εισηγήτρια: Christa Klaß)"\l3 \n> \* MERGEFORMAT
 Κοινωνική ενσωμάτωση
 Ευρωπαϊκή Ένωση - Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ
Κείμενα (534 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου