Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2002 - Στρασβούργο
 Συνεργασία για τις πρακτικές που αντιμάχονται τον ανταγωνισμό * (διαδικασία χωρίς έκθεση)
 Κοινοτική δράση στον τομέα της δημόσιας υγείας ***ΙΙΙ
 ΔΣΠ αριθ. 3/2002
 Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί ***I
 Γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές ***I
 Μεγάλα ατυχήματα όπου υπεισέρχονται επικίνδυνες ουσίες ***I
 Πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαΐκής Κοινότητας 2002-2006 ***I
 Πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) *
 Ετήσια Έκθεση 2001 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 Υγεία και τα δικαιώματα στη σεξουαλική ζωή και την αναπαραγωγή
Κείμενα (720 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου