Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2002/0227(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0028/2003

Indgivne tekster :

A5-0028/2003

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2003)0075

Vedtagne tekster
PDF 17kWORD 29k
Tirsdag den 11. marts 2003 - Strasbourg
Førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter *
P5_TA(2003)0075A5-0028/2003

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (KOM(2002) 519 - C5-0497/2002 - 2002/0227(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2002) 519(1)),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 181 A, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C5-0497/2002),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A5-0028/2003),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
BETRAGTNING 2
(2)  Forordningen indeholder ingen specifikke bestemmelser for foranstaltninger, der skal medvirke til at genetablere landdistrikter efter exceptionelle naturkatastrofer.
(2)  Forordningen indeholder ingen specifikke bestemmelser for foranstaltninger, der skal medvirke til at genetablere landdistrikter efter exceptionelle katastrofer.
Ændring 2
ARTIKEL 1, STK. -1 (nyt)
Artikel 2, led 7 a, 7 b og 7 c (nye) (forordning (EF) nr. 1268/1999)
I artikel 2 indsættes følgende led efter syvende led:
"- særlige foranstaltninger, når det er fastslået, at der er indtruffet exceptionelle katastrofer, navnlig naturkatastrofer
- lokale partnerskaber mellem det offentlige og den private sektor eller frivillige organisationer, der har til formål at fremme gennemførelsen af en eller flere af de i denne artikel omhandlede foranstaltninger
- udvidelse af kapaciteten hos aktørerne i lokale myndigheder eller ikke-statslige organisationer, som arbejder for at fremme andre af de i denne artikel omhandlede foranstaltninger"
Ændring 3
ARTIKEL 1
Artikel 8, stk. 1, litra a (forordning (EF) nr. 1268/1999)
a) for relevante projekter som led i enhver foranstaltning, hvor Kommissionen fastslår, at der er indtruffet exceptionelle naturkatastrofer, hvor EF-bidraget kan udgøre op til 85 % af de samlede støtteberettigede offentlige udgifter
a) for relevante projekter som led i enhver foranstaltning, hvor Kommissionen fastslår, at der er indtruffet exceptionelle katastrofer, navnlig naturkatastrofer, hvor EF-bidraget kan udgøre op til 85 % af de samlede støtteberettigede offentlige udgifter

(1) EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 195.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik