Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2003/0803(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0063/2003

Indgivne tekster :

A5-0063/2003

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2003)0094

Vedtagne tekster
PDF 117kWORD 29k
Torsdag den 13. marts 2003 - Strasbourg
Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd *
P5_TA(2003)0094A5-0063/2003

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ECB's henstilling om Rådets beslutning om ændring af artikel 10, stk. 2, i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (6163/2003 - C5-0038/2003 - 2003/0803(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til ECB's henstilling til Rådet (6163/2003)(1),

–   der henviser til ECB-statuttens artikel 10, stk.6, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C5-0038/2003),

–   der henviser til Kommissionens udtalelse af 19. februar 2003 (KOM(2003) 81)(2),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål (A5-0063/2003),

A.   der er fuldstændig klar over behovet for en reform af afstemningsprocedurerne i ECB's Styrelsesråd med henblik på en eventuel udvidelse af ØMU,

B.   der bemærker, at det foreslåede rotationssystem er blevet kritiseret helt generelt for at være overdrevent kompliceret, selv under hensyntagen til opgavens vanskelighed inden for de begrænsninger, der sættes af artikel 10, stk. 6, i statutten for ECB,

C.   der understreger, at reformtiltag både må sikre, at alle Styrelsesrådets medlemmer deltager fuldt ud i beslutningstagningen, og at euroområdets økonomi er tilstrækkeligt repræsenteret,

D.   der mener, at et stærkt øget antal medlemmer på lang sigt eventuelt vil nødvendiggøre mere effektive beslutningsstrukturer,

1.   forkaster ECB's henstilling;

2.   bekræfter de hidtil gældende bestemmelser, ifølge hvilke samtlige direktører for centralbankerne i eurozonens medlemsstater har fuld stemmeret, og ifølge hvilke Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd træffer afgørelse med simpelt flertal blandt medlemmerne;

3.   anmoder om, at Det Europæiske Konvent fremsætter et forslag til løsning med henblik på vedtagelse på en kommende regeringskonference efter samråd med Europa-Parlamentet, således at der skelnes mellem operative afgørelser, der træffes af en udvidet direktion bestående af ni medlemmer, som på passende vis repræsenterer eurozonens økonomier, og strategiske og generelle monetærpolitiske afgørelser, der træffes af Styrelsesrådet med dobbelt flertal i forhold til medlemsstaternes befolkninger, økonomiens samlede størrelse og den relative størrelse inden for sektoren for finansielle ydelser;

4.   opfordrer Kommissionen og de berørte medlemsstater til at forelægge nye forslag for Det Europæiske Konvent, der er udtryk for en mere optimal balance mellem rimelighed og effektivitet i overensstemmelse med retningslinjerne i denne beslutning;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen, ECB, Det Europæiske Konvent og medlemsstaternes parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) Endnu ikke offentligghort i EUT.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik