Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2002/0167(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0336/2002

Indgivne tekster :

A5-0336/2002

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2002)0477
P5_TA(2002)0478
P5_TA(2002)0479
P5_TA(2002)0480
P5_TA(2002)0481
P5_TA(2002)0482
P5_TA(2002)0483
P5_TA(2002)0484
P5_TA(2002)0485
P5_TA(2002)0486
P5_TA(2002)0487
P5_TA(2002)0488
P5_TA(2003)0108
P5_TA(2003)0109
P5_TA(2003)0110
P5_TA(2003)0111
P5_TA(2003)0112
P5_TA(2003)0113
P5_TA(2003)0114
P5_TA(2003)0115
P5_TA(2003)0116
P5_TA(2003)0117
P5_TA(2003)0118
P5_TA(2003)0119

Vedtagne tekster
PDF 198kWORD 32k
Torsdag den 27. marts 2003 - Bruxelles
Ændring af forordningen om oprettelse af Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug efter vedtagelsen af den nye finansforordning *
P5_TA(2003)0115A5-0336/2002

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 302/93 for så vidt angår visse budgetmæssige og finansielle regler for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug samt om aktindsigt i centrets dokumenter (KOM(2002) 406 – C5&nbhy;0435/2002 – 2002/0175(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2002) 406)(1),

-   hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 308 (C5-0435/2002),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Budgetkontroludvalget og Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A5–0336/2002),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret den 22. oktober 2002(2);

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

(1) EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 71.
(2) P5_TA(2002)0484.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik