Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2002/0167(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A5-0336/2002

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A5-0336/2002

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P5_TA(2002)0477
P5_TA(2002)0478
P5_TA(2002)0479
P5_TA(2002)0480
P5_TA(2002)0481
P5_TA(2002)0482
P5_TA(2002)0483
P5_TA(2002)0484
P5_TA(2002)0485
P5_TA(2002)0486
P5_TA(2002)0487
P5_TA(2002)0488
P5_TA(2003)0108
P5_TA(2003)0109
P5_TA(2003)0110
P5_TA(2003)0111
P5_TA(2003)0112
P5_TA(2003)0113
P5_TA(2003)0114
P5_TA(2003)0115
P5_TA(2003)0116
P5_TA(2003)0117
P5_TA(2003)0118
P5_TA(2003)0119

Hyväksytyt tekstit
PDF 186kWORD 32k
Torstai 27. maaliskuuta 2003 - Bryssel
Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen perustamissäädöksen muuttaminen *
P5_TA(2003)0116A5-0336/2002

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1035/97 muuttamisesta Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskukseen sovellettavien talousarviota ja varainhoitoa sekä seurantakeskuksen asiakirjoihin tutustumista koskevien sääntöjen osalta (KOM(2002) 406 – C5&nbhy;0436/2002 – 2002/0176(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2002) 406)(1),

–   neuvoston kuultua sitä EY:n perustamissopimuksen 308 ja 284 artiklan mukaisesti (C5&nbhy;0436/2002),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön sekä talousarvion valvontavaliokunnan ja kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A5-0336/2002),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna 22. lokakuuta 2002 pidetyssä istunnossa(2);

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   vaatii aloittamaan 4. maaliskuuta 1975 annetun yhteisen julistuksen mukaisen neuvottelumenettelyn, jos neuvosto aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

5.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

6.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle.

(1) EYVL C 331 E, 31.12.2002, s. 73.
(2) P5_TA(2002)0485.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö