Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2003/2531(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B5-0192/2003

Indgivne tekster :

B5-0192/2003

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2003)0129

Vedtagne tekster
PDF 12kWORD 29k
Torsdag den 27. marts 2003 - Bruxelles
Fiskeriaftalen med Marokko
P5_TA(2003)0129B5-0192/2003

Europa-Parlamentets beslutning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2561/2001 om fremme af omstillingen af de fartøjer og fiskere, der indtil 1999 var afhængige af fiskeriaftalen med Marokko

Europa-Parlamentet,

A.   der henviser til, at Det Europæiske Råd i Nice i lyset af den manglende fornyelse af fiskeriaftalen med Marokko opfordrede Kommissionen til at foreslå et særligt handlingsprogram til omstrukturering af den EF-flåde, der havde udøvet sin fiskerivirksomhed inden for rammerne af den gamle aftale,

B.   der henviser til, at det allerede i sin holdning af 15. november 2001(1) om forslag til Rådets forordning om fremme af omstillingen af de fartøjer og fiskere, der indtil 1999 var afhængige af fiskeriaftalen med Marokko(2), pegede på forslagets manglende fleksibilitet og på de administrative vanskeligheder, der kunne være forbundet med at gennemføre det inden for de angivne frister, samt at forslaget blev vedtaget næsten uden ændringer af Rådet,

C.   der henviser til, at der især er opstået problemer med anvendelsen af de socioøkonomiske foranstaltninger på grund af den obligatoriske sammenkædning af disse foranstaltninger med ophugning af fartøjerne og/eller oprettelse af blandede selskaber, navnlig i forbindelse med den individuelle præmie på 12.000 euro,

D.   der henviser til, at man ved at fjerne eller smidiggøre dette krav om sammenkædning ville give et stort antal besætningsmedlemmer, som har mistet deres arbejde og ikke har kunnet ansøge om den individuelle præmie - enten fordi det pågældende fartøj ikke er blevet ophugget, men flyttet til en anden fangstplads, eller fordi ophugningsarbejdet og fremskaffelsen af de nødvendige attester herfor har taget for lang tid - adgang til denne præmie,

E.   der henviser til, at det krav om tilbagebetaling "pro rata temporis" af præmien på 12.000 euro, der fremgår af artikel 12, stk. 4, litra c, i forordning (EF) nr. 2792/1999(3), bør tilpasses til handlingsprogrammets enkeltstående karakter, således at varigheden af besætningsmedlemmernes manglende udøvelse af fiskererhvervet kan beregnes fra den 1. januar 2002,

1.   anmoder Kommissionen om hurtigst muligt at forelægge et lovgivningsforslag med henblik på at ændre den forordning (EF) nr. 2561/2001(4) og løse de nævnte problemer med gennemførelsen;

2.   opfordrer Kommissionen til at sikre, at de nugældende gennemførelsesfrister i den nævnte forordning smidiggøres og forlænges i fornødent omfang, således at varigheden af den lovgivningsmæssige procedure for ændring af retsakten ikke medfører, at de herved indførte forbedringer bliver nytteløse;

3.   opfordrer Kommissionen til at fremme en ændring af kravet om tilbagebetaling "pro rata temporis" af præmien på 12.000 euro, således at de tolv måneders manglende udøvelse af fiskererhvervet kan beregnes fra den 1. januar 2002;

4.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 140 E af 13.6.2002, s. 534.
(2) EFT C 270 E af 25.9.2001, s. 266.
(3) EFT L 337 af 30.12.1999, s. 10.
(4) EFT L 344 af 28.12.2001, s. 17.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik