Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2003/2531(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B5-0192/2003

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B5-0192/2003

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P5_TA(2003)0129

Hyväksytyt tekstit
PDF 10kWORD 33k
Torstai 27. maaliskuuta 2003 - Bryssel
Marokon kanssa tehdyn kalastussopimuksen nojalla kalastaneen laivaston toimintasuunnan muuttaminen
P5_TA(2003)0129B5-0192/2003

Euroopan parlamentin päätöslauselma vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan muuttamisen edistämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2561/2001 muuttamisesta

Euroopan parlamentti, joka

A.   ottaa huomioon, että EY:n ja Marokon kalastussopimuksen uusimisen kariuduttua Nizzan Eurooppa-neuvosto pyysi erityistä toimintaohjelmaa sopimuksen turvin kalastaneen yhteisön laivaston toimintasuunnan muuttamiseksi,

B.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti huomautti 15. marraskuuta 2001 vahvistamassaan kannassa(1) ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan muuttamisen edistämisestä(2), että ehdotus asetukseksi oli liian joustamaton ja asetuksen toteuttaminen esitettyjen määräaikojen puitteissa voisi aiheuttaa hallinnollisia vaikeuksia ja että neuvosto ei ollut muuttanut ehdotusta tuskin lainkaan,

C.   ottaa huomioon, että ongelmia on jo ilmennyt, erityisesti sosioekonomisten toimien toteuttamisessa, koska ne on pakko yhdistää alusten romuttamiseen ja/tai yhteisyritysten perustamiseen etenkin 12 000 euron henkilökohtaisen korvauksen osalta,

D.   katsoo, että tämän vaatimuksen poistaminen tai tekeminen joustavammaksi mahdollistaisi sen, että suuri osa miehistöstä, joka on menettänyt työpaikkansa eikä voi hakea henkilökohtaista korvausta joko siksi, että alusta ei ole romutettu vaan siirretty toiselle kalastusalueelle tai siksi, että romuttaminen ja sen todistaminen kestävät niin kauan, saisi tuon korvauksen,

E.   katsoo, että asetuksen (EY) N:o 2792/1999(3) 12 artiklan 4 kohdan c alakohdassa esitetty vaatimus 12 000 euron korvauksen palauttamisesta suhteessa kuluneeseen aikaan pitää mukauttaa erityistoimen ainutkertaisen luonteen mukaisesti, niin että miehistöjen voidaan katsoa keskeyttäneen kalastustoiminnan 1. tammikuuta 2002 alkaen,

1.   pyytää komissiota esittämään kiireellisesti lainsäädäntöehdotuksen, jolla muutetaan asetusta (EY) N:o 2561/2001(4) ja ratkaistaan kyseiset soveltamisongelmat;

2.   pyytää komissiota pidentämään ja tekemään joustavammaksi kyseisessä asetuksessa säädettyjä soveltamista koskevia määräaikoja, jotta muuttamista koskevan lainsäädäntömenettelyn kesto ei tekisi tyhjäksi sillä saavutettavia parannuksia;

3.   pyytää komissiota toimimaan 12 000 euron korvauksen palauttamisesta suhteessa kuluneeseen aikaan koskevan vaatimuksen muuttamiseksi, jotta miehistöjen voidaan katsoa keskeyttäneen kalastustoiminnan kahdeksitoista kuukaudeksi 1. tammikuuta 2002 alkaen;

4.   pyytää puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 140 E, 13.6.2002, s. 534.
(2) EYVL C 270 E, 25.9.2001, s. 266.
(3) EYVL L 337, 30.12.1999, s. 10.
(4) EYVL L 344, 28.12.2001, s. 17.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö