Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2002/2280(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0167/2003

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0167/2003

Συζήτηση :

PV 04/06/2003 - 27

Ψηφοφορία :

PV 05/06/2003 - 27
PV 05/06/2003 - 28

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2003)0269

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 397kWORD 81k
Πέμπτη 5 Ιουνίου 2003 - Στρασβούργο
Γυναίκα και αθλητισμός
P5_TA(2003)0269A5-0167/2003

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη γυναίκα και τον αθλητισμό (2002/2280(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 141 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

-   έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 και 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

-   έχοντας υπόψη τη δήλωση για τον αθλητισμό, η οποία προσαρτάται στη συνθήκη του Άμστερνταμ,

-   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Νίκαιας στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού και την κοινωνική του αποστολή που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών,

-   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000 που αποσκοπεί στη διευκόλυνση του συνδυασμού της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, και πιο συγκεκριμένα μέσω της βελτίωσης των δομών παιδικής μέριμνας,

-   έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Δεκεμβρίου 1979 για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης εις βάρος των γυναικών,

-   έχοντας υπόψη τη διακήρυξη και την πλατφόρμα δράσης της τέταρτης παγκόσμιας διάσκεψης του ΟΗΕ για τις γυναίκες, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο από τις 4 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 1995, και την απόφαση "Πεκίνο+5" με στόχο την υλοποίηση της διακήρυξης και της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου, που εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 10 Ιουνίου 2000,

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Οκτωβρίου 1987 σχετικά με τις γυναίκες στον αθλητισμό(1),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τη μη συμμετοχή γυναικών από ορισμένες χώρες στους Ολυμπιακούς Αγώνες(2),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 1997 σχετικά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του αθλητισμού(3),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου και των υπουργών Νεότητας, συνερχόμενων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με τη διάσταση της άτυπης εκπαίδευσης των αθλητικών δραστηριοτήτων στα προγράμματα της νεολαίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(4),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2000 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με στόχο τη διαφύλαξη των σημερινών δομών του αθλητισμού και τη διατήρηση της κοινωνικής λειτουργίας του στο κοινοτικό πλαίσιο – Έκθεση του Ελσίνκι για τον αθλητισμό(5),

-   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της διάσκεψης των υπουργών Αθλητισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της βελγικής Προεδρίας στις 12 Νοεμβρίου 2001,

-   έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό αθλητικό χάρτη και τον κώδικα αθλητικής δεοντολογίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αναθεωρήθηκαν το 2001,

-   έχοντας υπόψη τον Διεθνή Χάρτη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ο οποίος εγκρίθηκε από την 20ή Γενική Διάσκεψη της UNESCO στις 21 Νοεμβρίου 1978 στο Παρίσι,

-   έχοντας υπόψη την Δήλωση που υιοθετήθηκε από την τρίτη διεθνή διάσκεψη των υπουργών και ανώτατων υπαλλήλων αρμόδιων για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Punta del Este από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου 1999 (MINEPS III), υπό την αιγίδα της UNESCO,

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 2, παράγραφος 5, του Ολυμπιακού Χάρτη, όπως τροποποιήθηκε το 1994,

-   έχοντας υπόψη τις παγκόσμιες διασκέψεις για τη γυναίκα και τον αθλητισμό οι οποίες οργανώθηκαν από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή στη Λοζάννη το 1996 και στο Παρίσι το 2000,

-   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Μπράιτον που υιοθετήθηκε στο πρώτο διεθνές συνέδριο για τη γυναίκα, τον αθλητισμό και την πρόκληση της αλλαγής, το οποίο έλαβε χώρα από τις 5 έως τις 8 Μαΐου 1994,

-   έχοντας υπόψη την έκκληση για την "Επιδίωξη της αλλαγής", η οποία εγκρίθηκε στο δεύτερο διεθνές συνέδριο για τη γυναίκα και τον αθλητισμό στο Windhoek στις 22 Μαΐου 1998,

-   έχοντας υπόψη τα συνέδρια του ευρωπαϊκού δικτύου "Γυναίκα και Αθλητισμός" που έλαβαν χώρα αντίστοιχα στη Στοκχόλμη, την Αθήνα, το Ελσίνκι και το Βερολίνο από το 1996 έως το 2002,

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης και εκμετάλλευσης των γυναικών, των νέων και των παιδιών στον αθλητισμό του Μαρτίου 2000,

-   έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της αρχαίας Ολυμπίας της 23ης Σεπτεμβρίου 2001 και την Πολιτισμική Ολυμπιάδα 2001-2004 την οποίας την έναρξη κύρηξε ο έλληνας υπουργός Πολιτισμού με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα με σκοπό την αναβίωση των θεμελιωδών ιδεωδών του Ολυμπισμού που ενώνουν τον αθλητισμό και τον πολιτισμό,

-   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας(6)

-   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 291/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2003, για την ανακήρυξη του 2004 ως ευρωπαϊκού έτους εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού(7),

-   έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Θεσσαλονίκης και τα συμπεράσματα του συνεδρίου "Αθλητισμός και Γυναίκα – Παλαιά και νέα στερεότυπα" το οποίο διοργανώθηκε από την ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 7 και 8 Μαρτίου 2003,

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 163 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών (A5-0167/2003),

Α  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Νίκαιας του Δεκεμβρίου του 2000 ορίζει ότι η Κοινότητα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά και την κοινωνική, εκπαιδευτική και πολιτισμική αποστολή του αθλητισμού, και το γεγονός ότι από την αρχαιότητα ο αθλητισμός συνιστά αξία της δημοκρατίας,

Β  . λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός είναι μία από τις βασικές πολιτισμικές δραστηριότητες των Ευρωπαίων· ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29,5 % των ανδρών έναντι 16 % των γυναικών, και 63 % των αγοριών έναντι 37 % των κοριτσιών, ηλικίας 15 έως 24 ετών, δηλώνουν ότι ασκούν τακτικά μια φυσική ή αθλητική δραστηριότητα,

Γ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στις αθλητικές δραστηριότητες είναι δικαίωμα, ότι ο αθλητισμός αποτελεί μέσο προσωπικής επιβεβαίωσης και ανάπτυξης καθώς και παράγοντα ισχυροποίησης της συνείδησης του πολίτη και της αλληλεγγύης· ότι η τακτική άσκηση ενός αθλήματος βελτιώνει τη σωματική και την ψυχική υγεία,

Δ  . λαμβάνοντας υπόψη την έντονη έλλειψη ισότητας ως προς την δυνατότητα άσκησης αθλητικών δραστηριοτήτων, όχι μόνο μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και μεταξύ γυναικών αναλόγως των κοινωνικού και επαγγελματικού περιβάλλοντος στο οποίο ευρίσκονται , που μπορούν να αποτελούν εμπόδιο για την εκμετάλλευση του ελεύθερου χρόνου και την άσκηση αθλητισμού,

Ε  . εκτιμώντας ότι η φυσική αγωγή και η αθλητική δραστηριότητα αποτελούν ιδανικό τρόπο αποκατάστασης των φυσικών λειτουργιών καθώς και μέσο κοινωνικής ένταξης των ατόμων με φυσική ή πνευματική αναπηρία και ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η πλήρης πρόσβαση τα άτομα αυτά αμφοτέρων των φύλων και να εξασφαλιστεί η άσκηση του δικαιώματός τους να συμμετέχουν σε όλα τα αθλήματα στο επίπεδό τους και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τους.

ΣΤ  . επισημαίνοντας την ανάγκη προσφοράς αθλητικών δραστηριοτήτων που να αντιστοιχεί στις ανάγκες των γυναικών σε όλα τα στάδια της ζωής τους, συγκεκριμένα για τις έγκυες γυναίκες και τις νέες μητέρες με την παροχή συμβουλών για την αθλητική δραστηριότητα που ενδείκνυται για την κατάστασή τους καθώς και για τους ηλικιωμένους (γυναίκες και άνδρες) στους οποίους πρέπει να προτείνονται αθλητικές δραστηριότητες πρόσφορες για τη σωματική και ψυχική τους υγεία,

Ζ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η φυσική αγωγή στο σχολείο, που αποτελεί μέσο εκδημοκρατισμού του αθλητισμού αλλά και χώρο κοινωνικής αναπαραγωγής, είναι καθοριστικός παράγοντας για την άσκηση μεταγενέστερης αθλητικής δραστηριότητας,

Η  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποβάθμιση της φυσικής αγωγής και της σημασίας της μεικτής αθλητικής δραστηριότητας στα σχολικά προγράμματα των χωρών της διευρυμένης Ευρώπης συνιστά λόγο ανησυχίας,

Θ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός είναι χώρος ελευθερίας για τα κορίτσια και τις γυναίκες όλων των ηλικιών, μέσο επιτυχίας και χειραφέτησης καθώς και ενίοτε μέσο αντίστασης στους κοινωνικούς και πολιτισμικούς περιορισμούς, και, ωστόσο, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή των μεταναστριών-γυναικών και κοριτσιών- σε αθλητικές δραστηριότητες είναι κάτω του μέσου όρου,

Ι  . λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά την άρση των νομικών απαγορεύσεων της πρόσβασης των γυναικών στις αθλητικές δραστηριότητες, οι γυναίκες εξακολουθούν να ασχολούνται με τα αθλήματα λιγότερο από τους άντρες, κατανέμονται άνισα στα διάφορα αθλήματα και εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στους διοικητικούς φορείς του αθλητισμού και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων,

ΙΑ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται τόσο μεταξύ των κατόχων αθλητικών δελτίων όσο και στις επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, κάνουν περιορισμένη χρήση των αναγνωρισμένων αθλητικών εγκαταστάσεων (σωματεία, ενώσεις), και επιδίδονται κυρίως σε άτυπες φυσικές δραστηριότητες με επίκεντρο την καλή φυσική κατάσταση και την ψυχαγωγία,

ΙΒ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός είναι ένας χώρος στον οποίο εκφράζεται η σεξουαλική ταυτότητα του ατόμου, ότι τα αθλήματα εξακολουθούν να διαχωρίζονται βάση στερεοτύπων και προκαταλήψεων σχετικών με το φύλο και όπου τα κυρίαρχα πρότυπα ανδρισμού και θηλυκότητας όχι μόνο αναπαράγονται αλλά και υπονομεύονται,

ΙΓ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια και τα αγόρια αντιμετωπίζουν στον αθλητισμό την πρόκληση να θεμελιώσουν την μεταξύ τους ισότητα μέσω της αποδοχής της σωματικής διαφοράς· ότι με την έλευση της εφηβείας αρχίζει μία περίοδος κατά την οποία πολλά κορίτσια εγκαταλείπουν τον αθλητισμό, ιδίως εάν προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα,

ΙΔ  . λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αξιοποίησης των επιδόσεων των αθλητριών υψηλού επιπέδου και του ρόλου τους ως προτύπων για τα νέα κορίτσια,

ΙΕ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αθλητές υψηλού επιπέδου είναι εργαζόμενοι, και ότι, υπό την έννοια αυτή, ο αθλητισμός διέπεται από την κοινοτική νομοθεσία που αφορά την απασχόληση, και συγκεκριμένα από την οδηγία 2002/73/ΕΚ,

ΙΣΤ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αθλήτριες υψηλού επιπέδου δεν τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους σε θέματα απολαβών και χρηματοδοτικών πόρων (υποτροφίες για σπουδές, επιδοτήσεις, χορηγούς) καθώς και όσον αφορά την επαγγελματική επανένταξη στην αγορά εργασίας,

ΙΖ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς του αθλητή υψηλού επιπέδου παρέχει στις αθλήτριες και στους αθλητές οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, καθώς και ένα επαγγελματικό περιβάλλον· ότι σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, το καθεστώς αυτό, και οι συνθήκες απόκτησής του, εξακολουθούν να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των γυναικών,

ΙΗ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των αθλητριών στους διεθνείς αγώνες αυξήθηκε, αλλά το τεχνικό και ιατρικό προσωπικό πλαισίωσης καθώς και οι διαιτητές και οι κριτές εξακολουθούν να είναι κατά κύριο λόγο άνδρες (στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ οι γυναίκες αποτελούσαν 38 % των αθλητών, 8 % του τεχνικού προσωπικού πλαισίωσης και 4 % του ιατρικού προσωπικού πλαισίωσης),

ΙΘ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός υψηλού επιπέδου αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την υγεία των αθλητών, και κυρίως για τις γυναίκες, οι οποίες βρίσκονται εκτεθειμένες στην "γυναικεία αθλητιατρική τριάδα" (διαταραχές θρέψης, μη αναστρέψιμη αμηνόρροια, οστεοπόρωση),

Κ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πρόληψη και την καταπολέμηση της παρενόχλησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των γυναικών στον χώρο του αθλητισμού,

ΚΑ  . λαμβάνοντας υπόψη τη ανεπαρκή κάλυψη του γυναικείου αθλητισμού από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και την αντιμετώπιση των ΜΜΕ, η οποία εισάγει κοινωνικές διακρίσεις και σεξουαλικά στερεότυπα,

ΚΒ  . λαμβάνοντας υπόψη την ιδρυτική Διακήρυξη του Μπράιτον το 1994, τη σημαντική δράση της διεθνούς ομάδας εργασίας για τη γυναίκα και τον αθλητισμό και του δικτύου "Ευρώπη, Γυναίκα και Αθλητισμός" (EWS),

ΚΓ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ισότητα των δύο φύλων στις κοινοτικές πολιτικές και δράσεις, η οποία εφαρμόζεται στον αθλητισμό, δεν συνοδεύεται από κατάλληλους ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους ούτε από τους απαραίτητους μηχανισμούς ελέγχου και παρακολούθησης,

Δόμηση του ζητήματος "γυναίκα και αθλητισμός"

1.   δηλώνει ότι ο γυναικείος αθλητισμός αποτελεί έκφραση του δικαιώματος της ισότητας και της ελευθερίας όλων των γυναικών να διαθέτουν ελεύθερα το σώμα τους και να συμμετέχουν στη δημόσια σφαίρα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και θρησκείας·

2.   υπογραμμίζει ότι ο στόχος της ισότητας των ευκαιριών τείνει να άρει τα εμπόδια μεταξύ του λεγόμενου "ανδρικού" αθλητισμού και του λεγόμενου "γυναικείου" αθλητισμού, ότι στόχος είναι η προώθηση της ουσιαστικής πρόσβασης των δύο φύλων στις αθλητικές δραστηριότητες, προκειμένου κάθε κορίτσι και κάθε αγόρι να μπορεί να ασκεί τη φυσική δραστηριότητα της επιλογής του·

3.   ζητεί από τα κράτη μέλη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσουν για τις γυναίκες και τους άνδρες τις προϋποθέσεις της ίσης πρόσβασης στην αθλητική δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα στάδια της ζωής τους, ανεξαρτήτως κοινωνικού περιβάλλοντος και ιδίως για τα άτομα με πνευματική ή σωματική αναπηρία για τα οποία είναι πολύ σημαντικός ο αθλητισμός και η σωματική άσκηση·

4.   ζητεί από την Ευρωπαϊκή Συνέλευση να προσδώσει νομική βάση στον αθλητισμό στη μελλοντική συνθήκη της Ένωσης, αναγνωρίζοντας την πολιτισμική, εκπαιδευτική και κοινωνική του αποστολή, και κάνοντας αναφορά στην ίση πρόσβαση γυναικών και ανδρών στον αθλητισμό και τις συναφείς αρμοδιότητες·

5.   ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει την προώθηση του γυναικείου αθλητισμού στα κοινοτικά προγράμματα και στις κοινοτικές δράσεις, αλλά και μέσω της ευαισθητοποίησης του αθλητικού κινήματος και των κρατών μελών και της διάδοσης ορθών πρακτικών·

6.   προτείνει τη συμπερίληψη στη μελλοντική κοινοτική στρατηγική πλαίσιο για την ισότητα γυναικών και ανδρών 2006-2010 ενός επιχειρησιακού στόχου, επικεντρωμένου στη συμμετοχή των κοριτσιών και των γυναικών στις αθλητικές δραστηριότητες·

7.   καλεί τα κράτη μέλη, τις ΜΚΟ και τις άλλες οργανώσεις να υποβάλουν σχέδια του τύπου "Γυναίκα και Αθλητισμός" στο πλαίσιο της προσεχούς πρόσκλησης της Στρατηγικής κοινοτικού πλαισίου στον τομέα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών του 2001-2005, η οποία θα έχει ως προτεραιότητα την εξάλειψη των σεξιστικών στερεοτύπων, ιδίως στον τομέα του αθλητισμού·

8.   καλεί την Επιτροπή βάσει του άρθρου 13 της Συνθήκης, να συμπεριλάβει κανόνες για την εξάλειψη των διακρίσεων στη νέα οδηγία για τις διακρίσεις με κριτήριο το φύλο εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος·

9.   καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει εμπεριστατωμένη μελέτη σχετικά με τη θέση της γυναίκας στον αθλητισμό, σύμφωνα με την εισήγηση που διατυπώθηκε στη σύνοδο των υπουργών Αθλητισμού στις 12 Νοεμβρίου 2001, και, στο πλαίσιο αυτό, να υποβάλλει, μεταξύ άλλων, στατιστικά δεδομένα για τη γενική κατάσταση της γυναίκας στον αθλητισμό και στοιχεία για την κατάρτιση του προϋπολογισμού με κριτήριο το φύλο·

10.   καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει το ευρωπαϊκό δίκτυο "Γυναίκα και Αθλητισμός'·

11.   ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στο πλαίσιο του έκτου ερευνητικού προγράμματος πλαισίου, να μελετήσει τα ζητήματα υγείας, τους κοινωνικούς κινδύνους και τις παιδαγωγικές προκλήσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή των γυναικών στον αθλητισμό·

12.   ζητεί το ευρωπαϊκό έτος της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού να αποτελέσει την αφορμή για έναν βαθύτερο προβληματισμό σχετικά με τη σημασία της αθλητικής δραστηριότητας μαθητριών και μαθητών στο σχολείο και ζητεί από την Επιτροπή καθώς και από τα κράτη μέλη να παράσχουν σαφή προτεραιότητα στα σχέδια που ενθαρρύνουν το γυναικείο αθλητισμό·

13.   ζητεί από τη Eurostat να καθορίσει δείκτες και να επεξεργαστεί ευρωπαϊκές στατιστικές για τη συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών σε όλα τα επίπεδα αθλητισμού·

14.   ζητεί από τις κυβερνητικές αρχές να λαμβάνουν συστηματικά υπόψη την ισότητα των δύο φύλων στη χάραξη της αθλητικής πολιτικής τους, ιδίως όσον αφορά τη χορήγηση επιδοτήσεων·

15.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλαμβάνουν στις διμερείς συμφωνίες και στις συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες το θέμα "γυναίκα και αθλητισμός'· καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμπεριλαμβάνει το θέμα "γυναίκα και αθλητισμό" στην ημερήσια διάταξη των διακοινοβουλευτικών ανταλλαγών και των ευρω-μεσογειακών συναντήσεων·

16.   εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής αντιπροσωπείας της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών στην ευρωπαϊκή σύνοδο EWS στις 23-25 Απριλίου 2004 στο Παρίσι και στο διεθνές συνέδριο της διεθνούς ομάδας εργασίας στις 11-14 Μαΐου 2006 στο Kumamoto·

Ανάπτυξη του σχολικού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού

17.   ζητεί από τα κράτη μέλη να αποκαταστήσουν τη σημασία της φυσικής και της αθλητικής αγωγής στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης και να την θεωρούν ως δείκτη αξιολόγησης της εκπαίδευσης·

18.   ζητεί από τα κράτη μέλη να εκπονήσουν μελέτη σχετικά με την ποσοτική και την ποιοτική συμμετοχή των κοριτσιών και των αγοριών στις σχολικές και εξωσχολικές αθλητικές πρακτικές και να εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα για να αυξηθεί η συμμετοχή των κοριτσιών στις πρακτικές αθλητισμού και σωματικής άσκησης·

19.   ζητεί από τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να μεριμνήσουν για την κατάρτιση των καθηγητριών φυσικής αγωγής όσον αφορά τον μεικτό χαρακτήρα του αθλητισμού και τα χαρακτηριστικά των δύο φύλων, εντάσσοντας τη διάσταση αυτή στην εκπαίδευσή τους, και να ευαισθητοποιήσουν τους γονείς σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες των στερεοτύπων·

20.   υπογραμμίζει τη σημασία της δυνατότητας εκπαίδευσης των παιδιών όσον αφορά μεικτές αθλητικές δραστηριότητες από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο· καλεί τα σχολεία, τα σωματεία, τις ενώσεις και τους οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης να αναπτύξουν σχετικά πιλοτικά σχέδια·

21.   ζητεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές για την κοινωνική ένταξη των νέων μέσω του αθλητισμού, συμπεριλαμβάνοντας τα κορίτσια στο στοχευόμενο κοινό, και να χρησιμοποιήσουν ιδίως για τον σκοπό αυτό τον στόχο 3 των διαρθρωτικών ταμείων·

22.   ζητεί από τις κυβερνητικές αρχές και την τοπική αυτοδιοίκηση να προωθήσουν και να προσφέρουν στα κορίτσια και στα αγόρια ένα ευρύ φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων μέσα και έξω από τη σχολική εκπαίδευση·

23.   εμμένει στην ανάγκη να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα για να δοθεί στις γυναίκες η ευκαιρία να ασκούν αθλητική και σωματική δραστηριότητα καθώς και να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις, μέσω ειδικών μαθημάτων και ωραρίων, προβλέποντας σταθμούς φύλαξης παιδιών και καλή εξυπηρέτηση των αθλητικών κέντρων με μέσα μεταφοράς·

24.   καλεί το αθλητικό κίνημα να περιλάβει στα καταστατικά του την ίση πρόσβαση γυναικών και ανδρών στην αθλητική πρακτική, να εφαρμόσει ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση των γυναικών στις δραστηριότητές του, να διοργανώσει κύκλους κατάρτισης σχετικά με την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων σε όλες τις πολιτικές και σχετικά με την εφαρμογή της αρχής αυτής, και να διαθέσει μία γραμμή του προϋπολογισμού για τον γυναικείο ερασιτεχνικό αθλητισμό προτείνοντας μεικτές πρακτικές ή/και δημιουργώντας γυναικεία τμήματα·

25.   ζητεί από τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν την κατάρτιση και επαγγελματική εκπαίδευση των αθλητικών προπονητών όλων των επιπέδων και να συμπεριλάβουν στα προγράμματα επαγγελματικής τους κατάρτισης τη διάσταση του φύλου·

26.   καλεί τις κυβερνητικές αρχές, τις επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους, απέναντι στη δύσκολη διαμόρφωση του επαγγελματικού και οικογενειακού βίου καθώς και του ελεύθερου χρόνου να ενθαρρύνουν την αθλητική δραστηριότητα στον τόπο εργασίας ιδίως μέσω των συλλογικών συμβάσεων και πιο συγκεκριμένα να λάβουν μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στον αθλητισμό των μισθωτών με επισφαλή θέση εργασίας και των γυναικών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον επαγγελματικό τους βίο·

Διασφάλιση ίσων δικαιωμάτων στον αθλητισμό υψηλού επιπέδου

27.   καλεί τα κράτη μέλη και το αθλητικό κίνημα να καταργήσουν τη διάκριση μεταξύ ανδρικών και γυναικείων πρακτικών στο πλαίσιο των διαδικασιών αναγνώρισης των δραστηριοτήτων υψηλού επιπέδου·

28.   ζητεί από τις εθνικές ομοσπονδίες και τις επιβλέπουσες αρχές τους να εξασφαλίζουν την ίση πρόσβαση γυναικών και ανδρών στο καθεστώς του αθλητή υψηλού επιπέδου, διασφαλίζοντας τα ίδια δικαιώματα σε θέματα απολαβών, συνθηκών πλαισίωσης και προπόνησης, ιατρικής παρακολούθησης, πρόσβασης στους αγώνες, κοινωνικής ασφάλισης , επαγγελματικής κατάρτισης και ενεργούς κοινωνικής επανένταξης στο τέρμα της αθλητικής τους σταδιοδρομίας·

29.   ζητεί από τις κυβερνητικές και αθλητικές αρχές να εγγυηθούν την εξάλειψη των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων σε βάρος των αθλητριών κατά την άσκηση της εργασίας τους·

30.   καλεί τις επιχειρήσεις να πολλαπλασιάσουν τις συμπράξεις με τις αθλήτριες υψηλού επιπέδου, αξιοποιώντας την εικόνα τους και προωθώντας χωρίς διακρίσεις το σύνολο του γυναικείου αθλητισμού·

31.   ζητεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μεριμνούν για την ισορροπημένη κάλυψη του γυναικείου και του ανδρικού αθλητισμού καθώς και για την παρουσίαση των γυναικών στον αθλητισμό χωρίς διακρίσεις·

32.   προτείνει, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ(8) "Τηλεόραση χωρίς σύνορα" και ιδιαίτερα του άρθρου 3α που αφορά την αναμετάδοση σημαντικών γεγονότων, να μεριμνήσουν τα κράτη μέλη για την εισαγωγή της διάστασης του φύλου στις τηλεοπτικές αναμεταδόσεις των αθλητικών διοργανώσεων·

33.   ενθαρρύνει τις αθλήτριες να οργανωθούν για να διεκδικήσουν τα αθλητικά, οικονομικά και κοινωνικά τους δικαιώματα, και να προσφεύγουν στις αρμόδιες αρχές ή στη Δικαιοσύνη σε περίπτωση διακρίσεων και παρενοχλήσεων·

34.   ευελπιστεί ότι οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα θα λειτουργήσουν ως υπόδειγμα και ζητεί από την ΔΟΕ να διασφαλίσει τον μεικτό χαρακτήρα όλων των εθνικών ολυμπιακών ομάδων·

Διασφάλιση της υγείας των αθλητριών

35.   καλεί επιτακτικά τις αθλητικές ομοσπονδίες και τους προπονητές να αποδίδουν μεγαλύτερη προσοχή στα προληπτικά μέτρα και στους όρους υπό τους οποίους ασκούνται οι αθλητικές πρακτικές και να ενημερώνουν τις αθλήτριες υψηλού επιπέδου, ιδίως τις νέες, για τις επιπτώσεις που έχουν στην ψυχική, σωματική, σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία η εντατική προπόνηση, η κατανάλωση αναβολικών ουσιών ή η παραμέληση των κανόνων διατροφής·

36.   υπογραμμίζει ότι η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στον αθλητισμό, αλλά και η ειδική κατάρτιση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού πλαισίωσης είναι απαραίτητη για την προστασία της υγείας των αθλητών·

37.   εμμένει στην ανάγκη της εκπόνησης ειδικών και προσαρμοσμένων ανά φύλο μελετών σχετικά με τις επιπτώσεις του αθλητισμού στην υγεία των αθλητών·

38.   θεωρεί σημαντικό να παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη στις αθλήτριες όσον αφορά τις αλλαγές του σώματός τους ή τους προβληματισμούς γύρω από τη θηλυκότητά τους, και ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπαίδευση των προπονητών/ προπονητριών·

39.   υπενθυμίζει το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα των αθλητριών σχετικά με τη σεξουαλικότητα και την αναπαραγωγή και ζητεί την επιβολή κυρώσεων για κάθε προσβολή αυτών των ελευθεριών·

40.   ζητεί επιτακτικά από τα κράτη μέλη και τις συνομοσπονδίες να λάβουν μέτρα για την πρόληψη και εξάλειψη της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακομεταχείρισης στον τομέα του αθλητισμού εφαρμόζοντας τη νομοθεσία για τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας, να ενημερώσουν τις αθλήτριες και τους γονείς τους σχετικά με τους κινδύνους εκμετάλλευσης και με τα μέσα βοήθειας που έχουν στη διάθεσή τους, να δώσουν ειδική εκπαίδευση στο προσωπικό των αθλητικών οργανώσεων και να διασφαλίσουν τη ποινική και πειθαρχική δίωξη·

Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

41.   διαπιστώνει ότι η συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στον αθλητισμό συναντά τα ίδια εμπόδια που συναντά στον πολιτικό και οικονομικό τομέα, ότι απαιτείται προσφυγή σε θετικές δράσεις·

42.   ζητεί από τα κράτη μέλη και τις επιβλέπουσες αρχές να εξαρτήσουν τη έγκριση και την επιχορήγηση προς τα αθλητικά σωματεία και τις αθλητικές αρχές από την ύπαρξη στο καταστατικό τους διατάξεων, οι οποίες διασφαλίζουν την ισορροπημένη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις διευθυντικές θέσης·

43.   καλεί τις αθλητικές οργανώσεις και αρχές να προωθήσουν τη συμμετοχή γυναικών σε θέσεις διαιτητή και αθλητικού δικαστή και να καθιερώσουν μεικτές ιατρικές επιτροπές και επιτροπές επιλογής·

44.   ζητεί από τις αθλητικές οργανώσεις να εφαρμόζουν προγράμματα κατάρτισης και καθοδήγησης για τις αθλήτριες, εν όψει της επαγγελματικής επανένταξής τους στην αγορά εργασίας, ιδίως ως προπονήτριες, τεχνικά και διευθυντικά στελέχη·

45.   καλεί το αθλητικό κίνημα να τηρήσει τον στόχο της ΔΟΕ όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων (20 % γυναίκες στα διοικητικά όργανα έως την 31η Δεκεμβρίου 2005) και να αυξήσει την αναλογία αυτή κατά τα προσεχή δέκα χρόνια σε 30%·

o
o   o

46.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 305 της 16.11.1987, σ. 62.
(2) ΕΕ C 211 της 22.7.1996, σ. 36.
(3) ΕΕ C 200 της 30.6.1997, σ. 252.
(4) ΕΕ C 8 της 12.1.2000, σ. 5.
(5) ΕΕ C 135 της 7.5.2001, σ. 274.
(6) ΕΕ L 269 της 5.10.2002, σ.15.
(7) ΕΕ L 43 της 18.2.2003, σ. 1.
(8) ΕΕ L 298 της 17.10.1989, σ. 23.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου