Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2002/0100(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0069/2003

Indgivne tekster :

A5-0069/2003

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/06/2003 - 20

Vedtagne tekster :

P5_TA(2003)0125
P5_TA(2003)0290

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 31k
Torsdag den 19. juni 2003 - Bruxelles
Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber *
P5_TA(2003)0290A5-0069/2003

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (KOM(2002) 213 - C5-0262/2002 - 2002/0100(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2002) 213)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 283, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C5&nbhy;0262/2002),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked og udtalelser fra Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A5&nbhy;0069/2003),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret den 27. marts 2003(2);

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   anmoder Kommissionen om i overensstemmelse med de indgåede forpligtelser at forelægge et ændret forslag, eftersom Rådet ønsker at ændre det nuværende forslag i væsentlig grad;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, eftersom det ønsker at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad, navnlig med hensyn til pensionsordningen;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 291 E af 26.11.2002, s. 33.
(2) P5_TA(2003)0125.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik