Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 12 maart 2003 - Straatsburg
 Openbaarmakingsvereisten voor bepaalde soorten ondernemingen ***I
 Harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen ("BNI-verordening") *
 Geschillenbeslechting op het gebied van het burgerlijk recht en het handelsrecht
 Bevordering van het gebruik van biotransportbrandstoffen ***II
 Werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening ***II
 GATS, WHO en culturele diversiteit
 Sociale en economische crisis in de witvissector
 Globale richtsnoeren voor het economisch beleid
 Jaarlijkse beoordeling van de uitvoering van de stabiliteits- en convergentieprogramma's
 Convergentieverslag 2002 - Zweden
 Openbare financiën in de EMU - 2002
Teksten (243 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid