Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Torsdag den 27. marts 2003 - Bruxelles
 Overvågnings- og kontrolordning for tun *
 Ændring af forordningen om oprettelse af Oversættelsescentret efter vedtagelsen af den nye finansforordning *
 Ændring af forordningen om oprettelse af Det Europæiske Genopbygningsagentur efter vedtagelsen af den nye finansforordning *
 Ændring af forordningen om oprettelse af Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering efter vedtagelsen af den nye finansforordning *
 Ændring af forordningen om oprettelse af Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut efter vedtagelsen af den nye finansforordning (høringsprocedure) *
 Ændring af forordningen om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Livs- og Arbejdsvilkårene efter vedtagelsen af den nye finansforordning *
 Ændring af forordningen om oprettelse af Eurojust efter vedtagelsen af den nye finansforordning *
 Ændring af forordningen om oprettelse af EF-Sortsmyndigheden efter vedtagelsen af den nye finansforordning *
 Ændring af forordningen om oprettelse af Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug efter vedtagelsen af den nye finansforordning *
 Ændring af forordningen om oprettelse af Det Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhad efter vedtagelsen af den nye finansforordning *
 Ændring af forordningen om oprettelse af Harmoniseringskontoret for Det Indre Marked efter vedtagelsen af den nye finansforordning *
 Ændring af forordningen om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur efter vedtagelsen af den nye finansforordning *
 Ændring af forordningen om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse efter vedtagelsen af den nye finansforordning *
 Finansieringsramme i udkastet til tiltrædelsestraktat
 Farlige stoffer og præparater (kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske) ***III
 Begrænsning af markedsføring og anvendelse af nonylphenol, nonylphenolethoxylat og cement ***I
 Bekæmpelse af hiv/aids, malaria og tuberkulose i udviklingslandene ***I
 Behandling af hajfinner om bord på fartøjer *
 Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber *
 Årlig drøftelse for 2002 om området med frihed, sikkerhed og retfærdighed
 Det Europæiske Råd
 Bæredygtig anvendelse af pesticider
 Fiskeriaftalen med Marokko
 EF's finansielle interesser og oprettelse af en europæisk anklagemyndighed
Tekster (274 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik