Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2002/0217(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A5-0430/2003

Ingivna texter :

A5-0430/2003

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2003 - 15

Antagna texter :

P5_TA(2003)0562

Antagna texter
PDF 105kWORD 55k
Tisdagen den 16 december 2003 - Strasbourg
Narkotikaprekursorer ***II
P5_TA(2003)0562A5-0430/2003

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om narkotikaprekursorer (9732/1/2003 - C5-0462/2003 - 2002/0217(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (9732/1/2003 – C5&nbhy;0462/2003)(1),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 494)(3),

–   med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2003) 304)(4),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 78 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A5&nbhy;0430/2003).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EUT C 277 E, 18.11.2003, s. 31.
(2) Antagna texter, 11.3.2003, P5_TA(2003)0069.
(3) EGT C 20 E, 28.1.2003, s. 160.
(4) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy