Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2003/2230(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0053/2004

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0053/2004

Συζήτηση :

PV 26/02/2004 - 3

Ψηφοφορία :

PV 26/02/2004 - 9.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2004)0121

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 437kWORD 116k
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2004 - Βρυξέλλες
Σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας
P5_TA(2004)0121A5-0053/2004

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνοδευόμενο από πρόταση για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας 2003/2230(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 1997,

–   έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Ρωσία, η περίοδος εφαρμογής της οποίας παρετάθη μέχρι τις 24 Ιουνίου 2004,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα που συνέταξε η Επιτροπή, καθώς και το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα TACIS για τη Ρωσία,

-   έχοντας υπόψη τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της διεθνούς αποστολής εκλογικών παρατηρητών για τις εκλογές για την κρατική Δούμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 7 Δεκεμβρίου 2003,

-   λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες ενέργειες των ρωσικών δικαστικών αρχών στην υπόθεση Γιούκος και κατά του Ιδρύματος Σόρος (Open Society Institute),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών στις 12 Δεκεμβρίου 2003, και ιδίως το αίτημα προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συντάξουν έκθεση αξιολόγησης όλων των πλευρών της σχέσης της Ένωσης με τη Ρωσία,

-   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "Ευρύτερη Ευρώπη - Γειτονικές σχέσεις" (COM(2003) 104) και το από 20 Νοεμβρίου 2003 ψήφισμά του για το ίδιο θέμα(1),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 20ής Νοεμβρίου 2003 σχετικά με τη 12η Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 6ης Νοεμβρίου 2003, στη Ρώμη(2),

–   έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του για την εφαρμογή της κοινής στρατηγικής, τη Βόρεια Διάσταση, το Καλίνινγκραντ, την Τσετσενία, την Ουκρανία και τον Νότιο Καύκασο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο που υποβλήθηκε από τον Bastiaan Belder εξ ονόματος της ομάδας ΕΔΔ για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας (B5-0438/2003),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 49, παράγραφος 3, και 104 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας (A5-0053/2004),

Α  . εκτιμώντας ότι η Ρωσία, λόγω του μεγέθους, των πόρων και της πολιτικής της διαδραματίζει καίριο ρόλο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη και ότι η ΕΕ ακολουθεί πολιτική εποικοδομητικής δέσμευσης έναντι της Ρωσίας,

Β  . εκτιμώντας ότι η σημασία της Ρωσίας, ως χώρας αμέσως γειτνιάζουσας με την ΕΕ, θα αυξηθεί περαιτέρω λόγω της διεύρυνσης της ΕΕ και με δεδομένα τα αποτελέσματα των εκλογών για την κρατική Δούμα, η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Δούμας θα καταστεί ακόμη επιτακτικότερη,

Γ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ρωσία έχουν κοινά συμφέροντα στον τομέα του εμπορίου και της οικονομικής συνεργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Ρωσίας, καθώς και η σημαντικότερη εισαγωγική της πηγή· ότι η ΕΕ προσβλέπει στη βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της από τη Ρωσία και επιθυμεί να αναπτύξει τις εισαγωγές της υπό την προϋπόθεση ότι οι μεταφορές τηρούν τις απαιτήσεις για τη διεθνή ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος και ότι, συνολικά, τα κριτήρια αυτά προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για επενδύσεις στη Ρωσία, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στον οικονομικό εκσυγχρονισμό της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινά συμφέροντα πρέπει να συνδέονται με κοινές αξίες βάσει των οποίων θα αναπτυχθεί μια πραγματική και ισόρροπη εταιρική σχέση,

Δ  . εκτιμώντας ότι η επιτυχής και διευρυνόμενη οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας είναι προς το συμφέρον της ΕΕ, ιδίως διότι θα παράσχει στη Ρωσία περαιτέρω πόρους για το χειρισμό πολλών σημαντικών θεμάτων, όπως είναι η βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, η μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, η βελτίωση της δημόσιας υγείας και η λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων κατά της εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών, όπως του ιού του AIDS και της φυματίωσης, και υπέρ της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας, της χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών,

Ε  . λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος όγκος ραδιενεργών αποβλήτων αποθηκεύεται υπό άκρως ανησυχητικές συνθήκες στη χερσόνησο Κόλα πλησίον των συνόρων με την Ευρωπαϊκή Ένωση· ότι ανησυχία δημιουργούν επίσης τα σχέδια πολυετούς συνέχισης της λειτουργίας πυρηνικών σταθμών πρώτης γενεάς οι οποίοι δεν πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας· ότι, την ίδια στιγμή, η ΕΕ και η Ρωσία φιλοδοξούν να διασυνδέσουν τα ηλεκτρικά τους δίκτυα έως το 2007,

ΣΤ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθυστέρηση στη διαβίβαση προς κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Δούμα εμποδίζει την εν λόγω συνθήκη να τεθεί σε ισχύ και έτσι εξασθενίζει το διεθνές πολυμερές πλαίσιο,

Ζ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι το οργανωμένο έγκλημα, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου ναρκωτικών και της σωματεμπορίας, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στη ρωσική κοινωνία, αποτελεί εμπόδιο στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και καθιστά αναγκαίο τον αποτελεσματικό έλεγχο στα σύνορα,

Η  . εκτιμώντας ότι η ΕΕ και η Ρωσία μπορούν να συμβάλουν σε μεγαλύτερη κοινή ασφάλεια στην Ευρώπη, στο πλαίσιο εντατικότερου διαλόγου και συνεργασίας όσον αφορά τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, τα θέματα που προκύπτουν από τη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, τα προβλήματα ασφαλείας που συνδέονται με τη διεθνή εγκληματικότητα, τις στρατηγικές για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων, καθώς και τις ενδεχόμενες λύσεις των συγκρούσεων στις εστίες ταραχών στην Ανατολική Ευρώπη,

Θ  . εκτιμώντας ότι οι διαρκείς μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία και η συνεχιζόμενη απουσία αξιόπιστων διαδικασιών ειρήνευσης και συμφιλίωσης διαιωνίζουν τα δεινά των κατοίκων της Δημοκρατίας της Τσετσενίας, αποτελώντας ανασταλτικό παράγοντα για την επιστροφή των εκπατρισμένων· θεωρώντας ότι η Ρωσία πρέπει να διασφαλίζει την επιχειρησιακή ικανότητα των διεθνών οργανισμών στην περιοχή· εκτιμώντας ότι μετά την επίσκεψή τους στην Τσετσενία τον Μάιο του 2003, οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων προέβησαν στη λήψη του ασυνήθιστου μέτρου της δημοσίευσης δημόσιας δήλωσης, με την οποία συνιστούσαν στα κράτη να μην ενδώσουν στον πειρασμό της εγκατάλειψης των αξιών του πολιτισμένου κόσμου(3),

Ι  . εκτιμώντας ότι η σκιαγράφηση της σύγκρουσης ως καθαρής αναμέτρησης μεταξύ τρομοκρατών και δυνάμεων που προσπαθούν να αποκαταστήσουν την έννομη τάξη αποτελεί στρεβλωμένη εικόνα της, μολονότι οι τρομοκρατικές δραστηριότητες αποτελούν πραγματικότητα που φαίνεται να λαμβάνει συνεχώς μεγαλύτερες διαστάσεις· εκτιμώντας ότι οι ενέργειες των δυνάμεων ασφαλείας και των στρατιωτικών δυνάμεων θα μπορούσαν να θεωρηθούν απευθείας αντιπαραγωγικές, δεδομένου ότι συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος φόβου και απόγνωσης, υποθάλποντας κατ" αυτόν τον τρόπο την εκδικητική διάθεση των συγγενών των θυμάτων και διευκολύνοντας τη στρατολόγηση νέων επίδοξων δολοφόνων και ατόμων πρόθυμων ενδεχομένως να διαπράξουν επιθέσεις αυτοκτονίας,

ΙΑ  . εκτιμώντας ότι ο πόλεμος στην Τσετσενία έχει προκαλέσει κατά την τελευταία δεκαετία τον θάνατο περισσοτέρων των 200.000 ατόμων, επί αρχικού πληθυσμού ενός εκατομμυρίου Τσετσένων και δημιούργησε εκατοντάδες χιλιάδων πρόσφυγες, ενώ δεκάδες χιλιάδων τραυματίστηκαν, υπέστησαν βασανιστήρια ή έμειναν ανάπηροι· στα αποτελέσματα του πολέμου συγκαταλέγονται επίσης δεκάδες χιλιάδες νεκροί ρώσοι στρατιώτες,

ΙΒ  . θορυβημένο από τις περιπτώσεις ατόμων που προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τόσο αυτά όσο και τα μέλη των οικογενειών τους εξαφανίστηκαν ή δολοφονήθηκαν,

ΙΓ  . υπογραμμίζοντας ότι η συνεχιζόμενη σύρραξη στη Τσετσενία και οι εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται εκεί αποτελούν ανυπέρβλητο εμπόδιο για την επίτευξη πραγματικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας,

ΙΔ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τσετσενία δεν αποτελεί απλώς "εσωτερική υπόθεση" της Ρωσίας, επειδή οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου αποτελούν πρόδηλους κινδύνους για τη διεθνή ασφάλεια, κάτι το οποίο γίνεται ήδη αισθητό σε ορισμένες γειτονικές χώρες,

ΙΕ  . εκτιμώντας ότι τα θεμέλια της πολιτικής της ΕΕ για τη Ρωσία, και ιδίως η Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (PCA), η κοινή στρατηγική και το πρόγραμμα TACIS ετέθησαν πριν από αρκετά χρόνια και ότι οι μηχανισμοί αυτοί δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί πλήρως, αλλά θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να προσαρμοστούν στη στρατηγική για τους νέους γείτονες και την Ευρύτερη Ευρώπη,

ΙΣΤ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας αναμένεται να περιλάβει και τα νέα κράτη μέλη, όπως κάθε άλλη διεθνής συμφωνία που συνάπτει η Ένωση, αλλά ότι η Ρωσία κατά τα φαινόμενα επιχειρεί να χρησιμοποιήσει την επέκταση αυτή ως διαπραγματευτικό όπλο και προσπαθεί να θέσει νέες προϋποθέσεις προκειμένου να συναινέσει, γεγονός το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει απαράδεκτο,

ΙΖ  . εκτιμώντας ότι δεν υφίστανται ακόμη επικυρωμένες ευρείες συμφωνίες μεταξύ, αφενός, της Ρωσίας και, αφετέρου, των υποψήφιων χωρών Εσθονίας και Λετονίας,

ΙΗ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας καθιστά σαφές ότι η εταιρική σχέση βασίζεται στις κοινές αξίες του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ειδικά όπως ορίζονται στην τελική πράξη της διάσκεψης για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη του Ελσίνκι και στο Χάρτη των Παρισίων του ΟΑΣΕ για τη νέα Ευρώπη· εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στην οποία η Ρωσία προσχώρησε μετά την υπογραφή της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ρωσίας και της συμφωνίας συνεργασίας, αποτελεί μια ακόμη σημαντική αναφορά σε κοινές αξίες,

ΙΘ  . εκτιμώντας ότι η επιδίωξη του εκδημοκρατισμού, ιδίως στον τομέα των ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η προσήκουσα μεταχείριση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, η προσήλωση σε βασικές αρχές όσον αφορά το κράτος δικαίου, όπως π.χ. η μη παρέμβαση των πολιτικών αρχών στις δικαστικές διαδικασίες, η ισότητα έναντι του νόμου και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, καθώς και η πιθανή ένταξη της Ρωσίας σε ευρύτερες πολιτικές, οικονομικές δομές και δομές ασφαλείας αποτελούν αλληλένδετες διαδικασίες,

Κ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως μέλος του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ρωσία έχει αναλάβει τη δέσμευση να υποστηρίζει τις οικουμενικές και ευρωπαϊκές αξίες και, όπως αναφερόταν στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας (COM(2004) 106), η εκ μέρους της Ρωσίας προσχώρηση στις αξίες αυτές θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη φύση και την ποιότητα της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ρωσίας,

ΚΑ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές προσπάθειες που κατατείνουν στο να αντιμετωπίζουν τα θέματα δημοκρατίας, κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως τομεακά ζητήματα που δεν συνδέονται πραγματικά με τη γενικότερη ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας,

ΚΒ  . εκτιμώντας ότι των εκλογών για την κρατική Δούμα ης Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 7 Δεκεμβρίου 2003 προηγήθηκε προεκλογική εκστρατεία που χαρακτηρίσθηκε από την εκτεταμένη χρήση διοικητικών πόρων και τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης, με στόχο την ευνοϊκή μεταχείριση των φίλα προσκείμενων προς την κυβέρνηση κομμάτων· ότι οι εκλογές δεν ανταποκρίθηκαν στα διεθνή πρότυπα και συνιστούν οπισθοδρόμηση της διαδικασίας εκδημοκρατισμού,

ΚΓ  . υπογραμμίζοντας ότι η ακολουθούμενη από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της πολιτική έναντι της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν κατέστη δυνατόν να συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στον έλεγχο ή την παύση αυτής της διαδικασίας εξασθένισης του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας,

ΚΔ  . εκτιμώντας ότι η Ρωσία πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιλύσει τις "παγωμένες συγκρούσεις" στο Νότιο Καύκασο και να συνεισφέρει στη σταθερότητα των χωρών της περιοχής σεβόμενη απολύτως την κυριαρχία και την εδαφική τους ακεραιότητα,

ΚΕ  . φρονεί ότι είναι θεμελιώδους σημασίας να τηρήσει η Ρωσική Ομοσπονδία τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στις 19 Νοεμβρίου 1999 κατά το Συμβούλιο Κορυφής της ΔΑΣΕ στην Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα όσον αφορά το κλείσιμο των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στη Γεωργία και την Μολδαβία,

ΚΣΤ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ρωσία έχουν κατ' επανάληψη απευθύνει έκκληση για τη δημιουργία παγκόσμιας τάξης πραγμάτων βασισμένης στο πολυμερές πλαίσιο και ότι πρέπει να προβλεφθούν κοινές προσπάθειες για να μεταρρυθμισθούν οι διεθνείς οργανισμοί και να γίνουν αποτελεσματικότεροι,

ΚΖ  . εκτιμώντας ότι η ΕΕ και η Ρωσία έχουν διακηρύξει ως μακροπρόθεσμο στόχο τη δημιουργία κοινού οικονομικού χώρου, κοινού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, χώρου συνεργασίας στον τομέα της εξωτερικής ασφάλειας και χώρου έρευνας και παιδείας, στον οποίο θα περιλαμβάνονται και πολιτιστικά θέματα, και ότι, μέχρι στιγμής, λίγα είναι τα ερωτήματα που έλαβαν απάντηση όσον αφορά την πραγματική σημασία της έννοιας αυτής, αν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρετίζει την αποδοχή του κοινού τελωνειακού εγγράφου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσία και την υπογραφή πρωτοκόλλων για την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ευρωπόλ, ενώ εξακολουθεί να παραμένει ασαφής ο βαθμός στον οποίο πρέπει να ευθυγραμμιστεί το πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας με το πλαίσιο της πολιτικής της ευρύτερης Ευρώπης,

ΚΗ  . εκτιμώντας ότι η έλλειψη συντονισμού στις δηλώσεις που διατύπωσαν ηγέτες κρατών μελών κατέστησε υπερβολικά δύσκολες τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία όσον αφορά το καθεστώς διαμετακόμισης του Καλίνιγκραντ και ότι μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής ΕΕ -Ρωσίας έγιναν μεγαλόστομες δηλώσεις σχετικά με την Τσετσενία, οι οποίες βρίσκονταν σε άμεση αντίθεση με τις εμπεριστατωμένες και πλήρως αιτιολογημένες θέσεις της ΕΕ· εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη και υψηλά ιστάμενοι αντιπρόσωποι της ΕΕ έστειλαν αντιφατικά μηνύματα σχετικά με την υπόθεση Γιούκος και ότι οι δηλώσεις στο τέλος της συνάντησης κορυφής που αφορούσαν την Υπόθεση Γιούκος υπογράμμιζαν και πάλι την ανάγκη διασφάλισης δίκαιων, διαφανών και μη διακριτικών διαδικασιών, αλλά διαψεύσθηκαν έκτοτε και αυτές από τα γεγονότα,

ΚΘ  . επισημαίνοντας ότι στη Ρωσία δεν πραγματοποιήθηκε η μετάβαση που προέβλεψε η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης και της ΕΕ, όταν διατύπωσε τη βασική της στάση έναντι των εξελίξεων που σημειώθηκαν στη χώρα πριν δέκα έτη· διατηρώντας την πεποίθηση ότι, εάν στον αντίποδα των κοινών αξιών επί των οποίων πρέπει να οικοδομηθεί η διμερής σχέση ΕΕ-Ρωσίας, αρχίσει να παγιώνεται μια μορφή "περιορισμένης δημοκρατίας", αν οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις εξακολουθήσουν να προχωρούν με σχετικά αργούς ρυθμούς, στον βαθμό τουλάχιστον που οι εξορυκτικές βιομηχανίες συνεχίσουν να ευημερούν, και αν στην πράξη η Ρωσία θεωρεί την αύξηση της επιρροής της στις γειτονικές χώρες εξίσου σημαντική με την αναζήτηση αμοιβαίως επωφελών λύσεων μέσω συνεργασίας, η ΕΕ πρέπει να λάβει δεόντως υπόψη τις εξελίξεις αυτές κατά την εκτίμηση της πολιτικής της έναντι της Ρωσίας,

1.   συνιστά στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εστιάσουν στα εξής θέματα:

   πώς οι εξελίξεις στη Ρωσία, από την εποχή που η ΕΕ έβαλε τα θεμέλια της σημερινής πολιτικής της απέναντι στη Ρωσία, έχουν επηρεάσει τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων πολιτικής που έχουν τεθεί και την αποτελεσματικότητα των μέσων πολιτικής που χρησιμοποιούνται,
   απαρίθμηση των στόχων πολιτικής της ΕΕ με ιεράρχησή τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η λήψη εύστοχων και τεκμηριωμένων αποφάσεων σε περιπτώσεις όπου αποδεικνύεται αδύνατον να επιτευχθεί η παράλληλη πρόοδος προς διαφορετικούς στόχους, ιδίως δε σε περιπτώσεις που συνδέονται με στόχους που έχουν άμεση σχέση με τις κοινές αξίες επί των οποίων στηρίζεται η εταιρική σχέση,
   να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένα μέτρα για να επιτευχθεί συνοχή στις δηλώσεις και τις ενέργειες των ηγετών των κρατών μελών, του Συμβουλίου ως οργάνου και της Επιτροπής, έτσι ώστε να δοθεί στην Ένωση η δυνατότητα να ασκεί την επιρροή της κατά τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα και με τη δέσμευση που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη βάσει της Συνθήκης,
   να δώσουν νέα θεμέλια στην αναθεωρημένη πολιτική για τη Ρωσία ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η συνέχεια και ταυτόχρονα η δυνατότητα καθοδήγησης και σε περίπτωση αλλαγής των πολιτικών και άλλων συνθηκών στη Ρωσία·

2.   συνιστά στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εφαρμόσουν με απόλυτη συνέπεια την αρχή σύμφωνα με την οποία η εταιρική σχέση και η ανάπτυξή της βασίζονται στο σεβασμό των κοινών αξιών, χωρίς να επιτρέπουν εξαίρεση για οποιοδήποτε τομέα συνεργασίας, είτε πρόκειται, για παράδειγμα, για την εξωτερική ασφάλεια, την εσωτερική ασφάλεια ή τη στήριξη στην ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ·

3.   συνιστά στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διαμορφώσουν την αναθεωρημένη πολιτική για τη Ρωσία γύρω από τους ακόλουθους στόχους:

   διασφάλιση σχέσεων καλής γειτονίας, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των συνόρων, της ενίσχυσης και της βελτίωσης της εφαρμογής της διασυνοριακής συνεργασίας και αποτελεσματικών μέτρων για τη διευθέτηση ζητημάτων "ήπιας ασφάλειας", όπως οι πυρηνικοί κίνδυνοι, η ρύπανση, το διασυνοριακό έγκλημα και η λαθραία μετανάστευση,
   προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών, της θρησκευτικής ελευθερίας, του κράτους δικαίου και της διαφάνειας, με επίκεντρο την άμεση εξομάλυνση της κατάστασης στην Τσετσενία,
   συνεργασία για την αντιμετώπιση των "παγωμένων συγκρούσεων" στον Νότιο Καύκασο, συμβάλλοντας σοβαρά στην επίλυση του προβλήματος της Τρανσνίστρια (Υπερδνειστερία), τον έλεγχο του διεθνούς εμπορίου όπλων, την προώθηση του αφοπλισμού και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων,
   αξιοποίηση του δυναμικού για την ενίσχυση του εμπορίου, στο οποίο θα συνέβαλε η ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ, περαιτέρω ενίσχυση του Ενεργειακού Διαλόγου, με ελάχιστο στόχο την επικύρωση από τη Ρωσία της Συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας και εμβάθυνση στις οικονομικές σχέσεις, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη π.χ. τους παράγοντες ασφάλειας και περιβάλλοντος, συνεργασία στην ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, των δικτύων ενέργειας και τεχνολογίας πληροφοριών, με την στήριξη της πρόσφατα διευρυμένης εντολής δανεισμού στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καθώς και τη συνεργασία στις δορυφορικές τεχνολογίες,
   στήριξη των προσπαθειών για την βελτίωση της δημόσιας υγείας και άλλων πτυχών κοινωνικής ανάπτυξης στην Ρωσία, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή του Καλίνινγκραντ, με στόχο τη συνδρομή στη μείωση του χάσματος πρόνοιας μεταξύ της διευρυμένης ΕΕ και αυτής καθώς και άλλων ρωσικών περιοχών μετά τη ρύθμιση της μετάβασης από την κυρίως Ρωσία στο ρωσικό θύλακο του Καλίνινγκραντ, καταβάλλοντας κοινές προσπάθειες ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στην περιοχή,
   προώθηση της δημιουργίας εταιρικών σχέσεων μεταξύ περιφερειών, πόλεων, ΜΚΟ και πανεπιστημίων·

4.   συνιστά στο Συμβούλιο να προβεί σε ειδική ανάλυση όσον αφορά την τάση για καθυστερήσεις και την αδικαιολόγητη περιπλοκή των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, κρίνοντας ότι για την κατάσταση αυτή μερίδιο της ευθύνης έχει η ΕΕ, η οποία, λόγω του ελλιπούς συντονισμού της, ολιγωρεί όσον αφορά τη διαμόρφωση των θέσεών της ή ενθαρρύνει τη Ρωσία στην προσπάθειά της να επηρεάσει τη διαδικασία αυτή μέσω της διεξαγωγής μεμονωμένων συνομιλιών με τα κράτη μέλη· ζητεί μεγαλύτερη συμμόρφωση, των ηγετών των κρατών μελών ειδικότερα, προς τις επιταγές της αποχής από ενέργειες που θα μπορούσαν να μειώσουν την ικανότητα άσκησης επιρροής της ΕΕ·

5.   συνιστά στο Συμβούλιο να μην απομακρυνθεί από τη θέση του, σύμφωνα με την οποία οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας πρέπει να επεκτείνονται αμέσως σε όλα τα νέα κράτη μέλη·

6.   συνιστά στο Συμβούλιο να ζητήσει από τη Ρωσία να υπογράψει και να επικυρώσει χωρίς αναβολή τις συνοριακές συμφωνίες που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων με την Εσθονία και τη Λετονία·

7.   χαιρετίζει την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής και τις προτάσεις της για τη δημιουργία μηχανισμού για τους νέους γείτονες· αναμένει η πρωτοβουλία αυτή να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στις μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας και έχει την άποψη ότι η εν λόγω ανακοίνωση μπορεί να παράσχει το πλαίσιο για την οικοδόμηση προνομιακής εταιρικής οικονομικής σχέσης και σχέσης ασφάλειας με τη Ρωσία· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαδικασία αυτή στη διαμόρφωση και τον έλεγχο των κοινών εξωτερικών συνόρων· καλεί ως πρώτο βήμα να δρομολογηθούν το ταχύτερο δυνατό πιλοτικά έργα για τη διαμεθοριακή συνεργασία, που να στηρίζονται σε αυξημένο συντονισμό έργων που εκτελούνται μέσα στο πλαίσιο υφιστάμενων μηχανισμών·

8.   συστήνει στο Συμβούλιο να δώσει έμφαση στη συνεργασία για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης ναρκωτικών, της σωματεμπορίας και της παιδικής πορνογραφίας, καθώς και για την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης, ζητώντας συγχρόνως πιο αποτελεσματική δράση από την πλευρά της Ρωσίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος·

Τσετσενία

9.   υπογραμμίζει το γεγονός ότι η κατάσταση στην Τσετσενία έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τις αξίες και τις αρχές επί των οποίων οικοδομήθηκε η σύγχρονη Ευρώπη και κρίνει ότι η απουσία διαλόγου σχετικά με την Τσετσενία αφενός στερείται ηθικών και πολιτικών ερεισμάτων, αφετέρου είναι ασυμβίβαστη με τη γενική επιθυμία σύσφιγξης των σχέσεων συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, αντιβαίνοντας συν τοις άλλοις στα ουσιαστικά συμφέροντα ασφάλειας τόσο της Ρωσίας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

10.   πιστεύει ότι η επιτυχία του κ. Καντίροφ στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές της Τσετσενίας αντανακλά το αποτέλεσμα μιας άδικης προεκλογικής φάσης·

11.   σοβαρά θορυβημένο από τη μέχρι στιγμής αποτυχία κατάληξης σε θετική διευθέτηση της υπόθεσης Arjan Erkel και εκφράζοντας τη βαθύτατη λύπη του για την έλλειψη προόδου όσον αφορά την επίλυση της δραματικής αυτής υπόθεσης, ζητεί να αναληφθεί ρητή πολιτική δέσμευση από τη Ρωσική Ομοσπονδία και τις τοπικές αρχές και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν την ασφαλή απελευθέρωση του κ. Erkel·

12.   συνιστά στο Συμβούλιο να αναζωογονήσει και να αναπτύξει περαιτέρω τη διπλή προσέγγιση, με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει ενεργώς την αλλαγή της πολιτικής της Ρωσίας απέναντι στη Τσετσενία ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει τη συνεργασία με τη Ρωσία σε άλλους τομείς· επισημαίνει ότι η ουσιαστική ειρήνευση και συμφιλίωση εξακολουθεί να αποτελεί ανάγκη απόλυτης προτεραιότητας·

13.   καλεί το Συμβούλιο να αναθέσει στην Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ να μελετήσουν το Ειρηνευτικό Σχέδιο που υπέβαλε ο Iiyas Akhmadov, καθώς και όλες τις άλλες ειρηνευτικές προτάσεις, και να υποβάλουν τα συμπεράσματά τους στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

14.   συνιστά στο Συμβούλιο:

   να ενισχύσει τις αρμοδιότητές του όσον αφορά την ανάλυση των εξελίξεων στην Τσετσενία, την ανάλυση των επιπτώσεων της σύγκρουσης στο σύνολο της ρωσικής κοινωνίας και την ανάλυση των τρόπων με τους οποίους η σύγκρουση αυτή έχει αντίκτυπο στις προοπτικές επίτευξης των πολιτικών στόχων τόσο της Ρωσίας όσο και της ΕΕ·
   να ετοιμάσει λεπτομερείς προτάσεις για εναλλακτικές λύσεις της σύγκρουσης, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη σημαντικές πτυχές της αντιπαράθεσης, όπως τις βαθιές ιστορικές της ρίζες, την έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους ορισμένων παραγόντων για τερματισμό της, οι οποίοι, στην ημιάναρχη κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη χώρα, έχουν τη δυνατότητα να επιδίδονται σε κερδοφόρες, ανεπίσημες και εγκληματικές οικονομικές δραστηριότητες, τα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά της τσετσενικής κοινωνίας, την ανάγκη να καταβληθεί μαζική προσπάθεια για ανοικοδόμηση και τη δυνατότητα της ΕΕ να συνεισφέρει εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις για την παροχή αποτελεσματικής βοήθειας, καθώς και το ζήτημα της τρομοκρατίας και τις, πράγματι, θεμιτές ανησυχίες της Ρωσίας όσον αφορά θέματα ασφαλείας·
   να απευθύνει προτάσεις στη Ρωσία σχετικά με την πραγματοποίηση των κατάλληλων φόρουμ και την ανάληψη μορφών περαιτέρω διαλόγου με την Τσετσενία, τονίζοντας τη λογική και απαραίτητη σύνδεση πρωτίστως με το ζήτημα της ευρύτερης συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, καθώς και το γεγονός ότι ο διάλογος θα μπορούσε να συνεισφέρει στη γενικότερη ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας ενισχύοντας τη δημόσια απήχησή της·
   να συνεχίσει να απευθύνει εκκλήσεις προς τη Ρωσία ώστε να καταβάλει τη δική της προσπάθεια για τον τερματισμό των παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Τσετσενία, να διερευνήσει τις υποθέσεις εξαφανίσεων, τις καταγγελίες βασανιστηρίων και άλλα εγκλήματα, να ασκήσει διώξεις κατά των δραστών και να εξασφαλίσει την τήρηση όλων των νομικών απαιτήσεων κατά τις δικαστικές διαδικασίες, να επιτρέψει στους εισηγητές των ΗΕ να επισκεφθούν τη δημοκρατία σύμφωνα με τα αιτήματά τους, να επιτρέψει στο διεθνές προσωπικό των υπηρεσιών των ΗΕ, σε οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας προάσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στα μέσα ενημέρωσης και στους δημοσιογράφους, να εργασθούν στην Τσετσενία και να σταματήσει πάραυτα την άσκηση πιέσεων σε βάρος εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας, στην Ινγκουσετία, ατόμων να επιστρέψουν στην Τσετσενία, παρά τη θέλησή τους και παρά την ακόμη πολύ δύσκολη κατάσταση από άποψη ασφάλειας εκεί·
   να επιδιώξει με επιμονή την έναρξη διαλόγου μεταξύ των αρχών της Μόσχας και όλων των αντιπροσώπων της κοινωνίας της Τσετσενίας, με στόχο να επιτευχθεί ταχεία πολιτική λύση στη σύγκρουση, να προαχθεί η ενεργός συμμετοχή του ΟΑΣΕ και να επισημανθεί η επιθυμία της ΕΕ να ενεργήσει ως μεσολαβητής·
   - να χρησιμοποιήσει, αν χρειαστεί, όλο το φάσμα των μέτρων που διαθέτει η ΕΕ για να επηρεάσει τη ρωσική πολιτική στην Τσετσενία και να προαγάγει τα συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας και τη διευθέτηση της σύγκρουσης·
   να διαμαρτυρηθεί όσο πιο έντονα γίνεται όταν άτομα που προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή μέλη των οικογενειών τους βασανίζονται, εξαφανίζονται, ή δολοφονούνται· να επιμείνει στην ευθύνη που έχει κάθε συμβαλλόμενο μέρος στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, να προασπίζει την ακεραιότητα του συστήματος προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης·

15.   πιστεύει ότι η μετακίνηση ολόκληρου του τσετσενικού λαού στην Κεντρική Ασία στις 23 Φεβρουαρίου 1944 κατόπιν διαταγής του Στάλιν, αποτελεί πράξη γενοκτονίας, κατά την έννοια της Τέταρτης Σύμβασης της Χάγης του 1907 και της Σύμβασης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση του Εγκλήματος της Γενοκτονίας που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ στις 9 Δεκεμβρίου 1948·

Εξωτερική πολιτική

16.   καλεί το Συμβούλιο, εν όψει της επικείμενης ενεργοποίησης της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας καθώς και της αναδιατύπωση της κοινής στρατηγικής της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, να λάβει υπόψη του και τη διάσταση της πολιτικής ασφάλειας και να διαμορφώσει ως στόχο τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου πανευρωπαϊκού χώρου χωρίς διαχωριστικές γραμμές·

17.   συνιστά στο Συμβούλιο να ανανεώσει την έκκλησή του προς τη Ρωσία για τη συμμόρφωσή της προς τις δεσμεύσεις που ανέλαβε απέναντι στον ΟΑΣΕ σε ό,τι αφορά την απόσυρση των στρατευμάτων της από την αποσχισθείσα, από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, περιοχή της Υπερδνειστερίας, καθώς και τις δεσμεύσεις της για την απόσυρση των στρατευμάτων της από όλη τη Γεωργία· πιστεύει ότι η πρόοδος, κατά τους προσεχείς μήνες, των προσπαθειών διαμόρφωσης στενότερης συνεργασίας στο πλαίσιο της διευθέτησης του ζητήματος της Υπερδνειστερίας καθώς και η αυξημένη παρουσία της ΕΕ στην περιοχή αυτή θα είναι ενδεικτικές του πραγματικού πεδίου σύγκλισης των θέσεων εξωτερικής πολιτικής· έχει συνείδηση του γεγονότος ότι οι μελλοντικές εξελίξεις στη Γεωργία εξαρτώνται πολύ και από τη συμπεριφορά της Ρωσίας και προσδοκεί επομένως ότι δεν θα υπάρξουν προσπάθειες ανάμιξης στη Γεωργία γενικά και στην περιοχή της Αντζαρίας ειδικότερα· καλεί τη Ρωσία να συνεργαστεί ενεργά και εποικοδομητικά για την επίλυση των συγκρούσεων στην Αμπαχαζία και τη Νότια Οσετία·

18.   συνιστά στο Συμβούλιο να τονίσει ότι η Ρωσία, δυνάμει της ένωσής της με τη Λευκορωσία, έχει ιδιαίτερη ευθύνη ως προς την προώθηση της δημοκρατικής ανάπτυξης στη Λευκορωσία·

Δικαιώματα του ανθρώπου και Κράτος δικαίου

19.   καλεί, σε σχέση με τη δημιουργία κοινού χώρου ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης, το Συμβούλιο να επιμείνει στον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του κράτους δικαίου και να τονίσει τη σημασία για δίκαιη, διαφανή μη διακριτική και αναλογική εφαρμογή του νόμου·

20.   έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της δεκαετίας του 1990 διεξήχθη σε χαοτικό οικονομικό κλίμα που έδωσε ώθηση σε ανέντιμη και διεφθαρμένη συμπεριφορά· αναγνωρίζει την ύπαρξη πιθανών εναλλακτικών μεθόδων χειρισμού των πράξεων εκείνων που σήμερα μπορούν να θεωρηθούν παράνομες παρά το γεγονός ότι θεσπίστηκαν με βάση το τότε ανεπαρκές νομικό πλαίσιο· υπογραμμίζει, εντούτοις, ότι ο σεβασμός των αρχών της ισονομίας και της μη ανάμειξης των πολιτικών αρχών στις δικαστικές διαδικασίες, καθώς και η προστασία των δικαιωμάτων άμυνας αποτελούν ζητήματα θεμελιώδους σημασίας για την τήρηση της έννομης τάξης στα δημοκρατικά κράτη· υπενθυμίζει ότι οι αρχές αυτές κατοχυρώνονται στο ρωσικό σύνταγμα του 1993, είναι αναπόσπαστο μέρος των διεθνών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει αυτοβούλως η Ρωσία κυρώνοντας το 1996 την Ευρωπαϊκή Σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου και κατά συνέπεια πρέπει να τηρούνται όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη·

21.   εκφράζει τη λύπη του διότι οι πρόσφατες κινήσεις των ρωσικών αρχών εναντίον της εταιρείας Γιούκος και του Ιδρύματος Σόρος (Open Society Institute) είχαν τέτοιο χαρακτήρα που κίνησαν έντονες υποψίες για πολιτικές επεμβάσεις στην δικαστική διαδικασία· καλεί τις αρχές να μεταχειρίζονται όλες τους κρατουμένους δίκαια·

22.   καλεί το Συμβούλιο να ζητήσει από τη Ρωσική Ομοσπονδία να σεβαστεί τις εθνοτικές μειονότητες, ειδικότερα καθιστώντας δυνατή την παροχή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις γλώσσες των εθνοτικών μειονοτήτων, και δεχόμενη στη γραπτή απόδοση των γλωσσών αυτών τη χρήση γραφής και πέραν της κυριλλικής·

23.   συνιστά στο Συμβούλιο να ενθαρρύνει τη Ρωσία να συμμετάσχει στην ομάδα χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης Εναντίον της Διαφθοράς (GRECO) και να επωφεληθεί από την υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει αυτή η συμφωνία συνεργασίας·

TACIS

24.   επισημαίνει ότι η συσταλτική αντίληψη της τεχνικής βοήθειας, η οποία αποτελεί τη βάση του προγράμματος TACIS, απηχεί τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες που υπήρχαν σε σχέση με τη διαδικασία μετάβασης την εποχή της σχεδίασης του προγράμματος και τονίζει ότι η χρησιμότητα του προγράμματος TACIS ως μέσου στήριξης των ανωτέρω στόχων πολιτικής περιορίζεται σημαντικά λόγω των επαχθών και υπερβολικά χρονοβόρων διαδικασιών που αυτό συνεπάγεται· αναμένει το νέο μέσο, όπως προβλέπεται από τη στρατηγική για τους νέους γείτονες και την ευρύτερη Ευρώπη με τη λήξη της ισχύος του κανονισμού το 2006· συνιστά στην Επιτροπή να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες ευέλικτης και αποκεντρωμένης εφαρμογής του προγράμματος TACIS έως τη λήξη της ισχύος του παρόντος κανονισμού· συνιστά να ενισχυθούν τα προγράμματα δημοκρατίας του TACIS·

25.   συνιστά στο Συμβούλιο να μεριμνήσει για τη γενική εξαίρεση όλης της βοήθειας στο πλαίσιο του TACIS από τον ρωσικό ΦΠΑ, δεδομένου ότι τα προβλήματα με υφιστάμενες συμφωνίες επιστροφής χρημάτων παρακωλύουν τώρα την υλοποίηση πολλών έργων παροχής βοήθειας· συνιστά στα κράτη μέλη να βελτιώσουν την παροχή πληροφοριών προς την Επιτροπή σε σχέση με τα έργα τους παροχής βοήθειας στη Ρωσία·

Καλίνινγκραντ

26.   συνιστά στο Συμβούλιο να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή του Καλίνινγκραντ· χαιρετίζει την προσήλωση που επέδειξε η Ρωσία στην ταχεία υλοποίηση της συμφωνίας για τη διαμετακόμιση προσώπων· εκφράζει την ελπίδα ότι μπορεί να επιτευχθεί πιο αποτελεσματική συνεργασία ΕΕ – Ρωσίας στον τομέα των σχεδίων κοινωνικής, περιβαλλοντικής, και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής·

Περιβάλλον και δημόσια υγεία

27.   χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης της Βόρειας Διάστασης, και ειδικότερα την Εταιρική Σχέση για το Περιβάλλον και το Ταμείο Στήριξής της· ζητεί την έμπρακτη εφαρμογή των έργων στο πλαίσιο της Βόρειας Διάστασης· επισημαίνει ότι ενόψει της άρσης των εμποδίων εφαρμογής προγραμμάτων αποσόβησης των πυρηνικών κινδύνων στη Ρωσία, η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει τη συνεχιζόμενη παροχή της χρηματοοικονομικής της υποστήριξης εξασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων για τον σκοπό αυτό πόρων· καλεί τη Ρωσία να απαγορεύσει την πρόσβαση στα λιμάνια της σε πετρελαιοφόρα σκάφη με μονό κύτος, τα οποία είναι ευάλωτα σε συνθήκες πάγου· ζητεί επίσης να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προέκυψαν με την Εταιρική Σχέση της Βόρειας Διάστασης σε θέματα δημόσιας υγείας και κοινωνικής ευημερίας όπως καθιερώθηκε στο Όσλο στις 27 Οκτωβρίου 2003·

28.   υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Ρωσία να κυρώσει και να υλοποιήσει τη Σύμβαση του Espoo για την Περιβαλλοντική Εκτίμηση σε Διαμεθοριακό Πλαίσιο, έτσι ώστε να αναπτυχθούν αποτελεσματικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος για τη Βαλτική Θάλασσα· καλεί τη Ρωσία να επιταχύνει την σταδιακή κατάργηση των δεξαμενόπλοιων μονού κύτους και να διενεργεί τις επιβεβλημένες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από τις επιχειρήσεις εξόρυξης πετρελαίου, τη δημιουργία νέων λιμένων μεγάλης κλίμακας ή την παράταση της ζωής πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας·

29.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενεργήσουν όσον αφορά τη μεταφορά πετρελαίου, ώστε από τα ρωσικά λιμάνια να μην πλέουν στα ύδατα της Βαλτικής και των άλλων ευπαθών υδάτων όπως της Κασπίας και του Εύξεινου Πόντου πετρελαιοφόρα με μονό κύτος και να καταστεί αυστηρότερη η εγκεκριμένη το Δεκέμβριο 2003 τροποποίηση της συμφωνίας ΜARPOL, η οποία προβλέπει μεταβατική περίοδο μέχρι το 2010, με το να καταθέσουν π.χ. τα κράτη μέλη αίτηση στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, προκειμένου να χαρακτηριστούν η Βαλτική Θάλασσα, η Κασπία Θάλασσα και ο Εύξεινος Πόντος ευπαθείς περιοχές·

30.   καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τις προσπάθειές του για να εξασφαλίσει την κύρωση της συμφωνίας του Κυότο από τη Ρωσία· επισημαίνει ότι η εν λόγω συμφωνία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη Ρωσία, λόγω της επιλογής του έτους αναφοράς σε σχέση με τον προσδιορισμό των ποσοστώσεων εκπομπών και του τεράστιου δυναμικού βελτίωσης της ενεργειακής αποτελεσματικότητας της χώρας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ρωσία εμμένει στη στάση της να καθυστερεί την κύρωση του Πρωτοκόλλου και, ως εκ τούτου, τη θέση του σε ισχύ·

Εξωτερικό εμπόριο

31.   καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τη Ρωσία στην προσπάθειά της να προσεγγίσει τον ΠΟΕ· θεωρεί ότι οι επενδυτές και οι έμποροι και των δύο πλευρών έχουν ανάγκη από προβλέψιμο, σταθερό, αμερόληπτο και βασισμένο σε κανόνες σύστημα επιχειρηματικών σχέσεων, οι οποίες εξυπηρετούν το συμφέρον και των δύο πλευρών· επισημαίνει ότι η αναδιάρθρωση και η ανάπτυξη του τομέα παροχής υπηρεσιών, ιδίως του ασφαλιστικού, του τραπεζικού και άλλων χρηματοπιστωτικών τομέων είναι βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας καθώς και ότι υπάρχει εκεί σημαντικό δυναμικό για εμπόριο, επενδύσεις και άλλες μορφές συνεργασίας·

32.   ζητεί από την Επιτροπή να στρέψει την προσοχή της ειδικά στην ανάγκη ανάπτυξης νομοθεσίας και επομένως διασφάλισης των βασικών προϋποθέσεων για επενδύσεις και εμπόριο στη Ρωσία·

Κοινός Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

33.   εφιστά την προσοχή στην ιδέα του Κοινού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, στην οποία αυτοδεσμεύθηκαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία κατά τη 12η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ–Ρωσίας στη Ρώμη στις αρχές Νοεμβρίου του 2003 και η οποία θα μπορούσε να προαγάγει την ευθυγράμμιση των οικονομικών και κοινωνικών δομών Ρωσίας και Ευρωπαϊκής ένωσης·

34.   στηρίζει τον Κοινό Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ως διαδικασία μακράς πνοής με τρεις μείζονες διαστάσεις:

   i) ρυθμιστική σύγκλιση με στόχο την εναρμόνιση των νομικών και οικονομικών συστημάτων της Ρωσίας καθώς και των τεχνικών, επιχειρηματικών και οικονομικών προδιαγραφών με τη διεθνή και ευρωπαϊκή πρακτική·
   ii) ελευθέρωση του εμπορίου και των επενδύσεων, αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών και εξάλειψη των εμπορικών και επενδυτικών φραγμών με τελική προοπτική την καθιέρωση ζώνης ελεύθερου εμπορίου·
   iii) ευθυγράμμιση των συστημάτων υποδομών της ΕΕ και της Ρωσίας στην ενέργεια, στις μεταφορές, στις τηλεπικοινωνίες και σε άλλους σχετικούς τομείς·

Ενέργεια

35.   χαιρετίζει την πρόοδο στον ενεργειακό διάλογο ΕΕ-Ρωσίας ο οποίος αποβλέπει στη δημιουργία ενεργειακής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, ως τμήμα του Κοινού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου· αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο της Ρωσίας ως προμηθευτή ενέργειας και τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επενδύσεις σε αυτό τον τομέα, ιδίως όσον αφορά νέες, περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν περισσότερο θεσμοθετημένες μορφές για την ενεργειακή συνεργασία·

36.   συνιστά στο Συμβούλιο να υπογραμμίσει ότι η αγορά της ΕΕ μπορεί να ανοίξει για τις εξαγωγές της ηλεκτρικής ενέργειας της Ρωσίας μόνον εφόσον η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ρωσία πραγματοποιείται υπό επαρκώς ασφαλείς συνθήκες, πράγμα που προϋποθέτει, κατ" αρχάς, κατάργηση των αντιδραστήρων υψηλής απόδοσης φυσικής κυκλοφορίας (RBMK) πρώτης γενεάς, αναβάθμιση της ασφάλειας όλων των άλλων αντιδραστήρων στις προδιαγραφές ασφαλείας του ΔΟΑΕ καθώς και βελτίωση της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων και μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος· υπογραμμίζει τη δυνατότητα συνδρομής που η ΕΕ, τα κράτη μέλη της, άλλα κράτη και διεθνείς χρηματοοικονομικοί οργανισμοί μπορούν να παράσχουν στους τομείς της πυρηνικής ασφάλειας και του περιβάλλοντος και απευθύνει έκκληση για την πλήρη εφαρμογή του Πολυμερούς πυρηνικού περιβαλλοντικού προγράμματος στη Ρωσική Ομοσπονδία, της 21ης Μαΐου 2003·

37.   τονίζει ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να αναλάβουν αποφασιστική και εναρμονισμένη δράση προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

   i) επεξεργασία κοινού προσχεδίου για την ανάπτυξη ενεργειακών αγορών, την αναδιοργάνωση φυσικών μονοπωλίων, τη σύγκλιση ρυθμιστικών συστημάτων και την καθιέρωση κοινού μηχανισμού διαβούλευσης για την ανταλλαγή πληροφοριών και το συντονισμό νέων εξελίξεων στις ενεργειακές αγορές. Η ΕΕ και η Ρωσία θα πρέπει να ορίσουν επίσης το πλαίσιο ομοιόμορφων συνθηκών, για να διευκολυνθούν οι άμεσες επενδύσεις και στις δύο πλευρές·
   ii) έφθασε ο καιρός να προωθηθεί η εταιρική σχέση ΕΕ–Ρωσίας στον τομέα της ενέργειας σε νέο ποιοτικό επίπεδο όπως επισημαίνεται στην τέταρτη έκθεση προόδου στον ενεργειακό διάλογο, η οποία κατατέθηκε κατά την τελευταία διάσκεψη ΕΕ–Ρωσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ζητήματα πυρηνικού εμπορίου, ασφάλειας στη ζήτηση και στην προσφορά, ενεργειακής διατήρησης και προωθημένων μορφών συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα πρέπει να αντιμετωπιστούν με πρακτικότατο τρόπο·

38.   υποστηρίζει την κατασκευή του βορειοευρωπαϊκού αγωγού που πρόκειται να προμηθεύει την Κεντρική Ευρώπη και τη Μεγάλη Βρετανία με ρωσικό φυσικό αέριο αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην περιοχή·

39.   εξαίρει τη σπουδαιότητα της κατασκευής του προγραμματισμένου συνδυασμένου αγωγού πετρελαίου - αερίου Μπακού - Τιφλίδας - Σεϊχάν για τον ενεργειακό εφοδιασμό της περιοχής καθώς και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αφού θα καταστήσει περιττή τη μεταφορά των καυσίμων με πλοία, επισημαίνει ωστόσο ότι κατά την κατασκευή του αγωγού αυτού πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ασφάλεια και την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων· καλεί τις ενδιαφερόμενες χώρες να προσαρμόσουν το σχέδιο αυτό στις προδιαγραφές της κοινοτικής οδηγίας περί εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

40.   επισημαίνει ότι η αλληλεξάρτηση ΕΕ και Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα αυξάνεται ραγδαία και πιστεύει ότι πρέπει να εξευρεθούν γρήγορα τεχνικές και νομικές λύσεις που θα είναι ικανοποιητικές και για τις δύο πλευρές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν μελλοντικές προκλήσεις στον εν λόγω τομέα·

Βιομηχανία, ενέργεια και ανάπτυξη

41.   καλεί τη ρωσική κυβέρνηση να μεριμνήσει για την έγκαιρη εφαρμογή των σχεδιασμένων προγραμμάτων νομοθετικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της εναρμονίσεως των υφιστάμενων κανόνων συμβατότητας των προϊόντων και των διαδικασιών πιστοποίησης με τις διεθνείς προδιαγραφές·

42.   καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να χορηγήσει κονδύλια για τις ρωσικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να προωθηθεί η αναδιάρθρωση της χώρας και να εδραιωθούν οι νέες δημοκρατικές δομές·

43.   τονίζει ότι η βασική κοινή προτεραιότητα για τη βιομηχανία του ΤΠΕ σήμερα είναι να επιταχύνει τη διαδικασία ένταξης του περιεχομένου στις τηλεπικοινωνίες ("Content Meeting Telecom") με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες διαδραστικών πολυμέσων που είναι πλούσιες σε περιεχόμενο και στο ευρύ φάσμα δυνατοτήτων. Απαιτούνται ενεργός εκπαιδευτική εκστρατεία και υψηλού επιπέδου υποστήριξη για να ενθαρρυνθεί και να διευρυνθεί ο διάλογος μεταξύ όλων των συμμέτοχων στη δυναμική ανάπτυξη της βιομηχανίας ΤΠΕ·

44.   εξαίρει τη σπουδαιότητα της ανταλλαγής και της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας, τη επιστήμης, της παιδείας και της οικονομίας, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει την υποστήριξή της ιδίως στον τομέα της ανταλλαγής φοιτητών και ερευνητών·

45.   υπογραμμίζει την υψηλή ποιότητα της διαστημικής έρευνας που διεξάγεται από τους στρατηγικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας, και τη σημασία, ως εκ τούτου, της συνεργασίας με τη Ρωσία στον τομέα αυτόν με σκοπό το αμοιβαίο όφελος των δύο πλευρών·

46.   υπογραμμίζει το κοινό συμφέρον για την ανάπτυξη ενιαίου προτύπου όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία τρίτης γενιάς (3G)·

47.   επισημαίνει ότι η συμμετοχή της Ρωσίας στο 6ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ αποτελεί μείζονα συνεισφορά για τις μελλοντικές σχέσεις καθώς και ότι πρέπει να μελετηθεί η δέουσα συμμετοχή στη χρηματοδότηση·

o
o   o

48.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στις υπό ένταξη και στις υποψήφιες χώρες, στη Ρωσική Κρατική Δούμα και στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

(1)1 P5_TA(2003)0520.
(2)2 P5_TA(2003)0519.
(3) Δημόσια δήλωση σχετικά με τη Δημοκρατία της Τσετσενίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη διαδικτυακή διεύθυνση http://www.cpt.coe.int/documents/rus/2003-07-10-eng.htm.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου