Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2003/2187(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A5-0097/2004

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A5-0097/2004

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/03/2004 - 9.17

Hyväksytyt tekstit :

P5_TA(2004)0140

Hyväksytyt tekstit
PDF 101kWORD 42k
Tiistai 9. maaliskuuta 2004 - Strasbourg
Biologiset ja kemialliset iskut (terveysturvallisuus)
P5_TA(2004)0140A5-0097/2004

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle Euroopan unionissa tehtävästä yhteistyöstä biologisiin ja kemiallisiin iskuihin valmistautumista ja reagoimista varten (terveysturvallisuus) (2003/2187(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Anna Terrón i Cusín ja Gerhard Schmidin PSE-ryhmän puolesta esittämän ehdotuksen suositukseksi neuvostolle toimista biologisten ja kemiallisten iskujen uhan varalle (B5-0407/2003),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 49 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A5-0097/2004),

A.   ottaa huomioon, että Euroopan unionin jäsenvaltioihin kohdistuvasta biologisten ja kemiallisten terrori-iskujen uhasta keskustellaan,

B.   ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden ennakkovaroitusjärjestelmän, tietojen vaihdon ja laboratorioiden yhteiskäytön lisäksi on ehdotettu rokotusaineiden, antibioottien jne. varastointia yhteisön tasolla,

C.   ottaa huomioon, että kyseiset ennakkovaroitusjärjestelmää, tietojen vaihtoa, laboratorioiden yhteiskäyttöä ja rokotusaineiden, antibioottien jne. varastointia koskevat menettelyt vaikuttavat merkittävästi Euroopan unionin talousarvioon ja saattavat edellyttää tarkoin suunnattuja lainsäädännöllisiä toimia,

D.   ottaa huomioon, että toimet, joilla on vaikutuksia talousarvioon ja lainsäädäntöön, ovat oikeutettuja vain sellaisten selkeiden riskianalyysien perusteella, jotka osoittavat, että biologiset ja kemialliset terrori-iskut ovat todennäköistä Euroopan unionissa,

E.   ottaa huomioon, että komissiolla ei ole mahdollisuuksia tehdä asian kannalta välttämättömiä analyysejä,

1.   suosittaa neuvostolle, että se

   a) teettää realistisen uhka-analyysin perustaksi vakavasti otettavalle toiminnalle Euroopan unionissa jäsenvaltioiden poliisiyhteistyön ja Europolin toimien puitteissa sekä ottaen huomioon terrorismin torjunnan alalla toimivien tiedustelupalvelujen yhteistyön tulokset;
   b) toimittaa parlamentille kyseisen analyysin yleiset ja siten julkistettavat tulokset soveltuvassa muodossa, jotta parlamentilla olisi konkreettinen perusta mahdollisesti asiaa koskeville talousarvioneuvotteluille;
   c) ryhtyy tarvittaviin lainsäädäntötoimiin analyysin tulosten perusteella biologisten ja kemiallisten iskujen uhan varalle tarkoitettujen toimien käynnistämiseksi;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi komissiolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö