Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2003/0232(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0198/2004

Indgivne tekster :

A5-0198/2004

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 31/03/2004 - 6.7
PV 20/04/2004 - 10.1

Vedtagne tekster :

P5_TA(2004)0230
P5_TA(2004)0278

Vedtagne tekster
PDF 8kWORD 25k
Tirsdag den 20. april 2004 - Strasbourg
EU's nye naboskabspolitik for det bredere Europa *
P5_TA(2004)0278A5-0198/2004

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2000/24/EF for at tage højde for udvidelsen af Den Europæiske Union og EU's nye naboskabspolitik for det bredere Europa (KOM(2003) 603 - C5-0501/2003 - 2003/0232(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2003) 603)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 308, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C5-0501/2003),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik og Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi (A5-0198/2004),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret den 31. marts 2004(2);

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) P5_TA(2004)0230.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik