Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2003/0232(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A5-0198/2004

Ingivna texter :

A5-0198/2004

Debatter :

Omröstningar :

PV 31/03/2004 - 6.7
PV 20/04/2004 - 10.1

Antagna texter :

P5_TA(2004)0230
P5_TA(2004)0278

Antagna texter
PDF 195kWORD 50k
Tisdagen den 20 april 2004 - Strasbourg
Politik för ett utvidgat europeiskt grannskap *
P5_TA(2004)0278A5-0198/2004

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut ändring av beslut 2000/24/EG i syfte att beakta utvidgningen av Europeiska unionen och EU:s politik för ett utvidgat europeiskt grannskap (KOM(2003) 603 – C5-0501/2003 – 2003/0232(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2003) 603)(1),

–   med beaktande av artikel 308 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C5-0501/2003),

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik och utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi (A5-0198/2004).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet den 31 mars 2004(2).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta parlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) P5_TA(2004)0230.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy