Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Tirsdag den 20. april 2004 - Strasbourg
 EU's nye naboskabspolitik for det bredere Europa *
 Cyperns mulighed for at anvende midlertidige afgiftsfritagelser eller -lempelser for energiprodukter og elektricitet *
 Bompengesystemer ***II
 EF-toldkodeks ***I
 EF's tiltrædelse af Eurocontrol ***
 Grænsetrafik ved medlemsstaternes ydre landgrænser *
 Grænsetrafik ved de midlertidige ydre landgrænser *
 Informations- og koordineringsnet for indvandringsmyndighederne *
 Leveringssted for tjenesteydelser *
 Den Europæiske Rumorganisation *
 Oprettelse af Det Europæiske Politiakademi *
 Oprettelse af Det Europæiske Politiakademi *
 Den Europæiske Centralbank *
 Fællesskabslovgivningens og høringsprocedurernes virkning
 Lige muligheder for handicappede
 Sociale sikringsordninger ***II
 Minimumssikkerhedskrav for tunneler ***II
 Luftkvaliteten ***I
 Samarbejde om forbrugerbeskyttelse ***I
 Forbrugerkredit ***I
 Urimelig handelspraksis ***I
 Maksimalgrænseværdier for pesticidrester ***I
 Naturgasforsyningssikkerhed ***I
 Gastransmissionsnet ***I
 Miljøvenligt design af energiforbrugende produkter ***I
 Handel med kvoter for drivhusgasemissioner ***I
 Batterier og akkumulatorer ***I
 Afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer ***I
 Sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed ***I
 Den Europæiske Flygtningefond *
 Affaldsforebyggelse og genanvendelse
 EU-traktatens artikel 7
Tekster (1207 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik