Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2003/2502(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B5-0022/2003

Předložené texty :

B5-0022/2003

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P5_TA(2003)0016
P6_TA(2005)0002

Přijaté texty
PDF 201kWORD 30k
Úterý, 11. ledna 2005 - Štrasburk
Jmenování Evropského veřejného ochránce práv
P6_TA(2005)0002B5-0022/2003
Rozhodnutí
 Příloha

Rozhodnutí Evropského parlamentu o jmenování Evropského veřejného ochráce práv

Evropský parlament,

-   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 21, druhý odstavec, a 195 této smlouvy,

-   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 107d této smlouvy,

-   s ohledem na své rozhodnutí ze dne 9. března 1994 o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv(1), ve znění rozhodnutí ze dne 14. března 2002(2),

-   s ohledem na článek 194 jednacího řádu,

-   s ohledem na výzvu k podávání žádostí(3),

-   s ohledem na hlasování ze dne 11. ledna 2005,

1.   jmenuje pana Nikiforose Diamandourose Evropským veřejným ochráncem práv;

2.   žádá pana Diamandourose, aby složil přísahu před Soudním dvorem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby zveřejnil přiložené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie;

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi a Soudnímu dvoru.

(1) Úř. věst. L 113, 4.5.1994, s. 15.
(2) Úř. věst. L 92, 9.4.2002, s. 13.
(3) Úř. věst. C 213, 25.8.2004, s. 9.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ze dne 11. ledna 2005

o jmenování Evropského veřejného ochránce práv

EVROPSKÝ PARLAMENT,

S ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 21, druhý odstavec, a 195 této smlouvy,

S ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 107d této smlouvy,

S ohledem na své rozhodnutí ze dne 9. března 1994 o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv(1), ve znění rozhodnutí ze dne 14. března 2002(2),

S ohledem na článek 194 jednacího řádu,

S ohledem na výzvu k podávání žádostí(3),

S ohledem na své hlasování dne 11. ledna 2005,

ROZHODL TAKTO:

Pan Nikiforos DIAMANDOUROS je jmenován Evropským veřejným ochráncem práv.

Ve Štrasburku dne 11. ledna 2005

Za Evropský parlament

Josep BORRELL FONTELLES

Předseda

(1) Úř. věst. L 113, 4.5.1994, s. 15.
(2) Úř. věst. L 92, 9.4.2002, s. 13.
(3) Úř. věst. C 213, 25.8.2004, s. 9.

Právní upozornění - Ochrana soukromí