Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B6-0038/2005

Razprave :

PV 13/01/2005 - 2

Glasovanja :

PV 13/01/2005 - 6.5

Sprejeta besedila :


Sprejeta besedila
PDF 121kWORD 44k
Četrtek, 13. januar 2005 - Strasbourg
Izid volitev v Ukrajini
P6_TA(2005)0009RC-B6-0038/2005

Resolucija Evropskega parlamenta o izidu volitev v Ukrajini

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. novembra 2003(1) o "Širša Evropa - soseska: nov okvir za odnose z našimi vzhodnimi in južnimi sosedi",

–   ob upoštevanju svojih resolucij o prejšnjih krogih predsedniških volitev v Ukrajini, ki sta bili sprejeti 28. oktobra 2004(2) in 2. decembra 2004(3),

–   ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami ter Ukrajino(4), ki je začel veljati 1. marca 1998,

–   ob upoštevanju skupne strategije Evropskega sveta 1999/877/SZVP o Ukrajini(5), ki jo je Evropski svet sprejel 11. decembra 1999 v Helsinkih,

–   ob upoštevanju končne izjave in priporočil parlamentarnega odbora za sodelovanje med EU in Ukrajino z dne 16.-17. februarja 2004,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 12. maja 2004 o evropski sosedski politiki (KOM(2004)0373),

–   ob upoštevanju skupne izjave vrha Evropska unija - Ukrajina z dne 8. julija 2004 v Haagu,

–   ob upoštevanju izjav, predhodnih ugotovitev in zaključkov mednarodne misije za opazovanje volitev v Ukrajini glede vseh krogov predsedniških volitev,

–   ob upoštevanju odločitve ukrajinskega vrhovnega sodišča o ponovitvi drugega kroga predsedniških volitev dne 26. decembra 2004 in ob upoštevanju končnega izida predsedniških volitev v Ukrajini, ki ga je objavila osrednja volilna komisija,

–   ob upoštevanju sklepov ukrajinskega vrhovnega sodišča o veljavnosti ponovitve odločilnega kroga predsedniških volitev dne 26. decembra 2004,

–   ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta v Bruslju z dne 17. decembra 2004,

–   ob upoštevanju člena 103(4) svojega Poslovnika,

A.   ker se v okviru evropske sosedske politike priznava evropska naravnanost Ukrajine in pomen te države, ki ima tesne zgodovinske, kulturne in gospodarske vezi z državami članicami EU; ker je dejansko in uravnovešeno partnerstvo možno le ob upoštevanju skupnih vrednot, še zlasti kar zadeva demokracijo, načela pravne države in spoštovanje človekovih in državljanskih pravic,

B.   ker je zaradi celotnega dogajanja v prvih dveh krogov volitev v državi nastala resna politična kriza, in celo nevarnost razpada enotne države,

C.   ker so Evropska unija in njene države članice nemudoma poslale posrednike, in ker je bila vodilna vloga Evropske unije, še posebej Evropskega parlamenta, ključnega pomena za zmanjšanje napetosti in rešitev volilne in politične krize,

D.   ker sta ustavna reforma in soglasje, ki sta ga ukrajinski predsednik Leonid Kučma in vodja opozicije Viktor Juščenko dosegla 8. decembra 2004, preprečila zaostritev napete situacije v Ukrajini, pripeljala k rešitvi politične krize in omogočila svobodno, pravično in transparentno ponovitev drugega kroga predsedniških volitev 26. decembra 2004,

E.   ker je bilo na voliščih prisotnih 300 000 Ukrajincev in več kot 12 000 tujih opazovalcev, ki so kot del mednarodne volilne misije pod vodstvom OVSE nadzorovali potek volitev,

F.   ker po besedah volilnih opazovalcev in vodje ukrajinske osrednje volilne komisije večje težave niso bile javljene, temveč le manjše kršitve, ki pa niso vplivale na veljavnost in končni izid volitev,

G.   ker je ukrajinsko vrhovno sodišče zavrnilo vse pritožbe poraženega bivšega premiera Janukoviča, v katerih ta zahteva razveljavitev volitev 26. decembra 2004,

H.   ker je osrednja volilna komisija 10. januarja 2005 objavila končni izid, po katerem je g. Juščenko dobil 52 odstotkov, g. Janukovič pa 44 odstotkov glasov,

I.   ker je ukrajinsko prebivalstvo jasno izrazilo svojo zavezanost demokraciji, pravni državi in drugim vrednotam, na katerih temelji Evropska unija,

J.   ker je Ukrajina jasno potrdila željo po pripadnosti Evropi in pripravljenost priključitve k Evropski uniji na podlagi njenih temeljnih načel in kriterijev,

K.   ker je bilo med političnimi silami doseženo široko soglasje in ker je bila notranja politična kriza rešena v skladu z demokratičnimi načeli,

1.   pozdravlja pravične volitve z dne 26. decembra 2004 in izraža zadovoljstvo, da je bila upoštevana in uresničena pravica ukrajinskega ljudstva, da svobodno izvolijo svojega predsednika, kar predstavlja zmago demokratičnih vrednot, institucij in postopkov v Ukrajini;

2.   ponovno poudarja vlogo posrednikov pri uspešnem zaključku ukrajinske krize, vključno z visokim predstavnikom EU za SZVP, predsednikoma Poljske in Litve ter misijami Evropskega parlamenta;

3.   pozdravlja ugotovitve mednarodne misije za opazovanje volitev OVSE/ODIHR, da je ponovitev drugega kroga predsedniških volitev Ukrajino "precej približala mednarodnim standardom" in čestita ukrajinskemu ljudstvu, ki je preko nenasilne in zrele poti s pomočjo svojih institucij ter v skladu z njihovimi zakoni uspelo rešiti politično krizo in svojo državo pripeljati na pot demokracije, ter za prepričanje, da ji upravičeno pripada mesto v evropski skupnosti demokratičnih narodov;

4.   čestita Viktorju Juščenku za njegovo zmago v odločilnem krogu predsedniških volitev 26. decembra 2004 in obe strani poziva, da sprejmeta volilni izid; čestita tudi ukrajinskemu ljudstvu in oblastem za državljanski in demokratičen duh, ki se je kazal ves čas krize decembra 2004;

5.   poziva k hitremu in učinkovitemu prenosu pristojnosti, ter predsednika poziva k čim hitrejšemu oblikovanju nove uprave, da se konča politično mrtvilo;

6.   poziva novo ukrajinsko politično vodstvo, da s pomočjo novih ukrepov za spodbujanje demokracije, civilne družbe in pravne države z nadaljevanjem reform prostega trga in premostitve političnih razhajanj v državi utrdi zavzemanje Ukrajine za skupne evropske vrednote in cilje;

7.   poziva novoizvoljeno oblast, da nameni posebno pozornost nadaljnjemu razvoju demokratičnih institucij, varovanju državljanskih svoboščin in zagotavljanju okvira za obstoj in nemoteno delovanje demokratične opozicije;

8.   izraža zaskrbljenost zaradi globokih razhajanj znotraj Ukrajine ter kulturnih in regionalnih delitev, ki vplivajo na enotnost države, kar je politično merjenje moči med kandidati samo še poslabšalo, in poziva vse politične voditelje, vključno z bivšimi nasprotniki, da si prizadevajo za poenotenje in reformiranje države; meni, da je nadaljevanje separatističnih groženj v Ukrajini nesprejemljivo in izraža svojo zavezanost ozemeljski celovitosti Ukrajine; poziva mednarodno skupnost, naj ta prizadevanja podpre;

9.   obljublja ukrajinskemu ljudstvu svojo podporo, pomoč in obvezanost pri vzpostavitvi svobodnega in odprtega demokratičnega sistema, oblikovanju uspešnega tržnega gospodarstva in ustrezni umestitvi države v skupnost demokratičnih narodov;

10.   opozarja na demokratičen duh, ki ga je ukrajinsko ljudstvo pokazalo med politično krizo decembra 2004; poziva Svet, Komisijo in države članice, da pri svojih bodočih odnosih z Ukrajino upoštevajo pričakovanja in upe, ki jih je vzbudilo aktivno vključevanje Evropske unije v reševanje krize;

11.   pozdravlja namero Sveta, da v bližnji prihodnosti skliče Svet za sodelovanje EU-Ukrajina, da bi čim prej sprejeli akcijski načrt EU-Ukrajina; poziva Svet in Komisijo, da se zavežeta k hitremu uresničevanju tega načrta in vključita nove ukrepe, katerih cilj je krepitev vloge civilne družbe;

12.   istočasno poziva Svet in Komisijo, da obravnavata dopolnitev akcijskega načrta evropske sosedske politike, ki mora upoštevati nove razmere in tako novi ukrajinski vladi spričo globokih prizadevanj, da v Evropi najde svoje mesto, ponuditi možnost novih pogajanj; poziva Svet in Komisijo k vključitvi dodatnih ponudb, kot npr. organizacija donatorske konference za Ukrajino, podobno donatorski konferenci 16. in 17. junija 2004 v Gruziji; poziva Svet in Komisijo, da proučita vizumske olajšave za Ukrajino, hitro priznanje statusa tržnega gospodarstva in podporo pri pridruževanju Ukrajine Svetovni trgovinski organizaciji, da bi tako izboljšala odnose ter izpolnila pričakovanja in upe, ki jih je Evropska unija vzbudila z aktivnim vključevanjem v miroljubno Oranžno revolucijo;

13.   poziva Svet in Komisijo, da se zavežeta, da bosta podprla neodvisne medijske ustanove in pravni okvir, ki omogoča razvoj neodvisnih medijev;

14.   poziva Svet, Komisijo in države članice, da poleg ukrepov akcijskega načrta v okviru evropske sosedske politike razmislijo o drugih oblikah povezovanja z Ukrajino in ji ponudijo jasno evropsko perspektivo ter se odzovejo na izkazana prizadevanja večine ukrajinskega prebivalstva, ki bi morebiti vodila do končne pridružitve države k Evropski uniji;

15.   poziva Svet, Komisijo in države članice, da podprejo gospodarske in institucionalne reforme v Ukrajini z ustreznimi programi in projekti, vključno z bistvenim povečanjem finančne pomoči;

16.   opozarja na določbe člena 49 Pogodbe o Evropski uniji, ki določa, da je članstvo možnost za vse evropske države, ki izpolnjujejo ustrezne pogoje in obveznosti; pričakuje trajnostni proces prehoda v Ukrajini, ki bi državo pripeljal temu cilju naproti, in se obvezuje, da bo Ukrajini pri tem procesu nudil pomoč in podporo;

17.   meni, da kriza v Ukrajini za Evropsko unijo predstavlja preizkušnjo njenih prizadevanj pri spodbujanju demokracije, človekovih pravic in spoštovanju pravne države v vseh sosednjih državah; poudarja pomembnost dobrih sosedskih odnosov z vsemi sosedami;

18.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, parlamentu in vladi Ukrajine, parlamentarnima skupščinama NATO in OVSE ter Svetu Evrope.

(1) UL C 87 E, 7.4.2004, str. 506.
(2) Sprejeta besedila, P6_TA(2004)0046.
(3) Sprejeta besedila, P6_TA(2004)0074.
(4) UL L 49, 19.2.1998, str. 3.
(5) UL L 331, 23.12.1999, str. 1. Skupna strategija, kakor je bila spremenjena s skupno strategijo Evropskega sveta 2003/897/SZVP z dne 12. decembra 2003 (UL L 333, 20.12.2003, str. 96).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov