Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2004/0135(AVC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0028/2005

Teksty złożone :

A6-0028/2005

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0020

Teksty przyjęte
PDF 191kWORD 28k
Wtorek, 22 lutego 2005 r. - Strasburg
System ogrzewania pojazdów (homologacja typu) ***
P6_TA(2005)0020A6-0028/2005

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady na temat stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do projektu rozporządzenia Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych w sprawie homologacji systemów ogrzewania i pojazdów w związku z ich systemem ogrzewania (COM(2004)0450 – 15634/2004 – C6-0033/2005 – 2004/0135(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt decyzji Rady (COM(2004)0450 - 15634/2004)(1),

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 4 ust. 2 akapit drugi decyzji Rady 97/836/WE z dnia 27 listopada 1997 r.(2) (C6-0033/2005),

–   uwzględniając art. 75 ust. 1 i art. 43 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0028/2005),

1.   wyraża zgodę na projekt decyzji Rady;

2.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(2)2 Dz.U. L 346 z 17.12.1997, str. 78.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności