Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2004/0814(AVC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0009/2005

Teksty złożone :

A6-0009/2005

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0021

Teksty przyjęte
PDF 195kWORD 29k
Wtorek, 22 lutego 2005 r. - Strasburg
Układ Europejski WE - Rumunia ***
P6_TA(2005)0021A6-0009/2005

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady i Komisji dotyczącej zawarcia Dodatkowego Protokołu do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Rumunią z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (13165/2004 – C6-0206/2004 – 2004/0814(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt decyzji Rady i Komisji (13165/2004)(1),

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 300 ust. 3 akapit drugi w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie i art. 310 Traktatu WE (C6-0206/2004),

–   uwzględniając art. 75, art. 83 ust. 7 i art. 43 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0009/2005),

1.   wyraża zgodę na zawarcie Dodatkowego Protokołu do Układu Europejskiego z Rumunią;

2.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Rumunii.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności