Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2004/0815(AVC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0010/2005

Předložené texty :

A6-0010/2005

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0022

Přijaté texty
PDF 195kWORD 29k
Úterý, 22. února 2005 - Štrasburk
Dohoda EU/Bulharsko ***
P6_TA(2005)0022A6-0010/2005

Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření dodatkového protokolu k Evropské dohodě o přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (13163/2004 – C6-0207/2004 – 2004/0815(AVC))

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise (13163/2004)(1),

-   s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Radou v souladu s čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou a článkem 310 Smlouvy o ES (C6-0207/2004),

-   s ohledem na článek 75, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

-   s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A6-0010/2005),

1.   souhlasí s uzavřením dodatkového protokolu k Evropské dohodě s Bulharskou republikou;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Bulharské republiky.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

Právní upozornění - Ochrana soukromí