Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2004/0815(AVC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0010/2005

Predkladané texty :

A6-0010/2005

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0022

Prijaté texty
PDF 194kWORD 29k
Utorok, 22. februára 2005 - Štrasburg
Európska dohoda ES/Bulharsko ***
P6_TA(2005)0022A6-0010/2005

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzavretí dodatkového protokolu k Európskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bulharskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (13163/2004 – C6-0207/2004 – 2004/0815(AVC))

(Postup súhlasu)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady a Komisie (13163/2004)(1),

–   so zreteľom na žiadosť o súhlas, ktorú Rada podala podľa článku 300 ods. 3, druhý pododsek, v spojení s článkom 300 ods. 2, prvý pododsek, druhá veta, a s článkom 310 Zmluvy o ES (C6-0207/2004),

–   so zreteľom na článok 75, 83 ods. 7 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A6-0010/2005),

1.   súhlasí s uzatvorením dodatkového protokolu k Európskej dohode s Bulharskou republikou,

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Bulharskej republiky.

(1) Zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia