Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2004/0230(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0018/2005

Ingediende teksten :

A6-0018/2005

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P6_TA(2005)0023

Aangenomen teksten
PDF 190kWORD 26k
Dinsdag 22 februari 2005 - Straatsburg
Overeenkomst EG/Zwitserse Bondsstaat betreffende de programma's MEDIA Plus en MEDIA Opleiding *
P6_TA(2005)0023A6-0018/2005

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat op audiovisueel gebied tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelneming van de Zwitserse Bondsstaat aan de communautaire programma's MEDIA Plus en MEDIA Opleiding, en van een Slotakte (COM(2004)0649 – C6-0174/2004 – 2004/0230(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2004)0649)(1),

–   gelet op artikel 150, lid 4 en artikel 157, lid 3 juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0174/2004),

–   gelet op artikel 51, artikel 83, lid 7 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs (A6-0018/2005),

1.   hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Zwitserse Bondsstaat.

(1) Nog niet in het PB gepubliceerd.

Juridische mededeling - Privacybeleid