Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2004/0230(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0018/2005

Teksty złożone :

A6-0018/2005

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0023

Teksty przyjęte
PDF 199kWORD 28k
Wtorek, 22 lutego 2005 r. - Strasburg
Umowa WE-Konfederacja Szwajcarska w sprawie Programów MEDIA Plus i Media Szkolenie *
P6_TA(2005)0023A6-0018/2005

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustalającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programach szkoleniowych Wspólnoty MEDIA Plus i MEDIA oraz Akt Końcowy (COM(2004)0649 – C6-0174/2004 – 2004/0230(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0649)(1),

–   uwzględniając art. 150 ust. 4 i art. 157 ust. 3 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0174/2004),

–   uwzględniając art. 51, art. 83 ust. 7 i art. 43 ust.1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A6-0018/2005),

1.   wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom Państw Członkowskich i Konfederacji Szwajcarskiej.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności