Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2004/0230(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0018/2005

Predkladané texty :

A6-0018/2005

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0023

Prijaté texty
PDF 199kWORD 28k
Utorok, 22. februára 2005 - Štrasburg
Dohoda EÚ/Švajčiarska konfederácia a programy MEDIA Plus a MEDIA Vzdelávanie *
P6_TA(2005)0023A6-0018/2005

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnej oblasti, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programoch Spoločenstva MEDIA Plus a MEDIA Vzdelávanie a o uzavretí záverečného aktu (KOM (2004)0649 – C6-0174/2004 – 2004/0230(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2004)0649)(1),

–   so zreteľom na článok 150 ods. 4 a článok 157 ods. 3 v súvislosti s prvou vetou článku 300 ods. 2, prvý pododsek Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3, prvý pododsek, Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0174/2004),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 ako aj článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6-0018/2005),

1.   schvaľuje uzavretie dohody;

2.   poveruje svojho predsedu, aby toto stanovisko odovzdal Rade a Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Švajčiarskej konfederácie.

(1) Zatiaľ neuverejnený v Ú. v. EÚ.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia