Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2004/2102(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0006/2005

Předložené texty :

A6-0006/2005

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0024

Přijaté texty
PDF 273kWORD 29k
Úterý, 22. února 2005 - Štrasburk
Žádost Kolda Gorostiagy o ochranu jeho imunity
P6_TA(2005)0024A6-0006/2005

Rozhodnutí Evropského parlamentu o žádosti Kolda Gorostiagy o ochranu jeho parlamentní imunity a výsad (2004/2102(IMM))

Evropský parlament,

-   s ohledem na žádost Kolda Gorostiagy ze dne 7. července 2004 o ochranu jeho imunity v souvislosti se soudním řízením, jež probíhá u francouzského soudu, která byla oznámena na plenárním zasedání dne 22. července 2004,

-   s ohledem na články 8, 9 a 10 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství ze dne 8.dubna 1965 a na čl. 6 odst. 2 Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

-   s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropských společenství ze dne 12. května 1964 a ze dne 10. července 1986(1),

-   s ohledem na čl. 6 odst. 3 a na článek 7 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0006/2005),

A.   vzhledem k tomu, že Koldo Gorostiaga byl zvolen do Evropského parlamentu v pátých přímých volbách, které se konaly dne 13. června 1999, a že jeho pověřovací listiny byly ověřeny dne 15. prosince 1999(2) a jeho mandát skončil dne 19. července 2004,

B.   vzhledem k tomu, že Koldo Gorostiaga si stěžuje, že mu pařížský soud (Tribunal de Grande Instance) zabavil určitou peněžní částku, a tvrdí, že tyto peníze byly příspěvky, které mu vyplatil Parlament,

C.   vzhledem k tomu, že Koldo Gorostiaga tvrdí, že zabavení jeho údajného majetku bylo porušením Protokolu o výsadách a imunitách,

D.   vzhledem k tomu, že Koldo Gorostiaga si stěžuje, že druhá vyšetřovací komora pařížského odvolacího soudu (Court d'Appel) proti němu v rozsudku ze dne 11. června 2004 uvádí, že "je vyšetřován", což je porušením Protokolu o výsadách a imunitách,

E.   vzhledem k tomu, že na základě důkazů, které poskytl, Koldo Gorostiaga není chráněn parlamentní imunitou vůči jakýmkoliv nárokům, na které se dotazoval předseda Evropského parlamentu,

1.   rozhodl nechránit imunitu a výsady Kolda Gorostiagy.

(1) Viz věc 101/63: Wagner v. Fohrmann et Krier, Recueil 1964, s. 195 a věc 149/85: Wybot v. Faure a další Recueil 1986 s.2403.
(2) Rozhodnutí Evropského parlamentu o ověření pověřovacích listin 5. přímých voleb do Evropského parlamentu, které se konaly ve dnech 10. až 13. června 1999 (Úř. věst. C 296, 18.10.2000, s. 93).

Právní upozornění - Ochrana soukromí