Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/2102(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0006/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0006/2005

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0024

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 282kWORD 31k
Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2005 - Στρασβούργο
Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Koldo Gorostiaga
P6_TA(2005)0024A6-0006/2005

Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση του Koldo Gorostiaga για υπεράσπιση της κοινοβουλευτικής ασυλίας και των προνομίων (2004/2102(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

—  &space;‐ έχοντας υπόψη την αίτηση του Koldo Gorostiaga της 7ης Ιουλίου 2004 για την υπεράσπιση της ασυλίας του επ´αφορμή δικαστικής δίωξης που εκκρεμεί ενώπιον γαλλικού δικαστηρίου, η οποία ανακοινώθηκε σε συνεδρίαση ολομελείας στις 22 Ιουλίου 2004,

‐   έχοντας υπόψη τα άρθρα 8, 9 και 10 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965 καθώς και το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

‐   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 12 Μαΐου 1964 και 10 Ιουλίου 1986(1),

‐   έχοντας υπόψη τα άρθρα 6, παράγραφος 3 και 7, του Κανονισμού του,

‐   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0006/2005),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Koldo Gorostiaga εξελέγη βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τις πέμπτες άμεσες εκλογές που διεξήχθησαν στις 13 Ιουνίου 1999, ότι η εντολή του ελέγχθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1999(2) και ότι η θητεία του έληξε στις 19 Ιουλίου 2004,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Koldo Gorostiaga διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι ορισμένο ποσό των χρημάτων του κατασχέθηκε από το Πολυμελές Πλημμελειοδικείο του Παρισιού και λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρισμούς του ότι τα χρήματα αυτά αποτελούσαν επιδόματα που του κατέβαλε το Κοινοβούλιο,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Koldo Gorostiaga διαβεβαιώνει ότι η κατάσχεση της φερόμενης ως περιουσίας του συνιστά παραβίαση του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Koldo Gorostiaga διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι είχε διενεργηθεί εις βάρος του ανάκριση με απόφαση του δεύτερου ποινικού τμήματος του Εφετείου των Παρισίων της 11ης Ιουνίου 2004 και ότι αυτό συνιστούσε παραβίαση του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν προσκομιστεί, ότι ο Koldo Gorostiaga δεν προστατεύεται με κοινοβουλευτική ασυλία όσον αφορά τις αξιώσεις που έχουν τεθεί υπόψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

1.  Αποφασίζει να μην υπερασπισθεί την ασυλία και τα προνόμια του Koldo Gorostiaga.

(1) Βλ. υπόθεση 101/63 (Wagner κατά Fohrmann και Krier Συλλογή [1964], σελ. 195, και υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure κ.λπ., Συλλογή [1986], σελ. 2391.
(2) Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των εντολών της πέμπτης άμεσης εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις 10 έως τις 13 Ιουνίου 1999 (ΕΕ C 296 της 18.10.2000, σ. 93).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου