Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2004/2102(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0006/2005

Teksty złożone :

A6-0006/2005

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0024

Teksty przyjęte
PDF 124kWORD 31k
Wtorek, 22 lutego 2005 r. - Strasburg
Wniosek Koldo Gorostiagi o skorzystanie z immunitetu
P6_TA(2005)0024A6-0006/2005

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Koldo Gorostiagi o skorzystanie z immunitetu i przywilejów (2004/2102(IMM))

Parlament Europejski,

‐   uwzględniając wniosek Koldo Gorostiagi o skorzystanie z immunitetu w związku z zawieszonym obecnie postępowaniem przed francuskim sądem z dnia 7 lipca 2004 r., ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 22 lipca 2004 r.,

–   uwzględniając art. 8, 9 i 10 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r. oraz art. 6 ust. 2 Aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich,

‐   uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 maja 1964 r. i z dnia 10 lipca 1986 r.(1),

‐   uwzględniając art. 6 ust. 3 i art. 7 Regulaminu,

‐   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0006/2005),

A.   zważywszy, że Koldo Gorostiaga został wybrany do Parlamentu Europejskiego w piątych wyborach bezpośrednich przeprowadzonych 13 czerwca 1999 r. oraz że jego mandat został zweryfikowany 15 grudnia 1999 r.(2), a jego kadencja upłynęła 19 lipca 2004 r.,

B.   zważywszy, że Koldo Gorostiaga twierdzi, że pewna kwota jego pieniędzy została zajęta przez Sąd Pierwszej Instancji w Paryżu oraz że środki te pochodziły z diet wypłaconych mu przez Parlament,

C.   zważywszy, że Koldo Gorostiaga utrzymuje, że zajęcie jego domniemanej własności stanowiło naruszenie Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów,

D.   zważywszy, że Koldo Gorostiaga twierdzi, że w orzeczeniu z dnia 11 czerwca 2004 r. został przez drugą izbę śledczą Trybunału Apelacyjnego w Paryżu uznany za "osobę, co do której prowadzone jest śledztwo", oraz że stanowiło to naruszenie Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów,

E.   zważywszy, że w świetle dowodów dostarczonych przez Koldo Gorostiagę nie chroni go immunitet parlamentarny w odniesieniu do żadnego z roszczeń, jakie zostały przedstawione Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego,

1.   postanawia nie udzielać zgody na skorzystanie przez Koldo Gorostiagę z immunitetu i przywilejów.

(1) Patrz sprawa 101/63 (1964 r.) Wagner przeciwko Fohrmann i Krier, Zb. Orz. str. 195 i sprawa 149/85 (1986 r.) Wybot przeciwko Faure i inni, Zb. Orz. str. 2391.
(2) Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie weryfikacji mandatów z piątych wyborów bezpośrednich do Parlamentu Europejskiego w dniach 10 - 13 czerwca 1999 r. (Dz.U. C 296 z 18.10.2000, str. 93).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności