Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2004/2102(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0006/2005

Predkladané texty :

A6-0006/2005

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0024

Prijaté texty
PDF 211kWORD 32k
Utorok, 22. februára 2005 - Štrasburg
Žiadost'o ochranu imunity a výsad p. Kolda Gorostiagu
P6_TA(2005)0024A6-0006/2005

Rozhodnutie Európskeho parlamentu o žiadosti na ochranu imunity a výsad Kolda Gorostiaga (2004/2102(IMM))

Európsky parlament,

‐   so zreteľom na žiadosť Kolda Gorostiaga zo 7. júla 2004, ohlásenú na plenárnom zasadnutí dňa 22. júla 2004 o ochranu svojej imunity v súvislosti so súdnym konaním, ktoré prebieha pred francúzskym súdom,

‐   so zreteľom na články 8, 9 a 10 Protokolu Európskych spoločenstiev o výsadách a imunitách z 8. apríla 1965, a článku 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

‐   so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 12. mája 1964 a 10. júla 1986(1),

‐   so zreteľom na článok 6 ods. 3 a článok 7 rokovacieho poriadku,

‐   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0006/2005),

A.   keďže Koldo Gorostiaga bol zvolený do Európskeho parlamentu v piatych priamych voľbách, ktoré sa konali 13. júna 1999, a keďže jeho osvedčenie o zvolení za poslanca bolo preskúmané 15. decembra 1999(2), a jeho poslanecký mandát zanikol 19. júla 2004;

B.   keďže Koldo Gorostiaga sa sťažuje, že súd prvej inštancie v Paríži mu zadržal istú sumu peňazí a keďže tvrdí, že tieto peniaze mu boli vyplatené ako príspevky z Parlamentu;

C.   keďže Koldo Gorostiaga prehlasuje, že zadržanie jeho údajného majetku predstavuje porušenie Protokolu o výsadách a imunitách;

D.   keďže Koldo Gorostiaga sa sťažuje, že druhá vyšetrovacia komora odvolacieho súdu v Paríži o ňom vo svojom výroku z 11. júna 2004 prehlásila, že je "vyšetrovaný", a že to je porušením Protokolu o výsadách a imunitách;

E.   keďže na základe poskytnutých dôkazov Koldo Gorostiaga nie je chránený imunitou s ohľadom na akékoľvek nároky, ktorých si je predseda Európskeho parlamentu vedomý,

1.   rozhoduje neochraňovať imunitu a výsady Kolda Gorostiaga.

(1) Pozri vec 101/63 (Wagner /Fohrmann a Krier) [1964] Zb. s. 195 a vec 149/85 (Wybot/Faure a iní) [1986] Zb. s. 2391.
(2) Rozhodnutie Európskeho parlamentu o preskúmaní osvedčení o zvolení za poslancov zvolených v piatych priamych voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali od 10. do 13. júna 1999 (Ú. v. ES C 296, 18.10.2000, s. 93).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia