Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2004/0179(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0019/2005

Teksty złożone :

A6-0019/2005

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0026

Teksty przyjęte
PDF 196kWORD 26k
Wtorek, 22 lutego 2005 r. - Strasburg
Dokumentacja połowów Dissostichus spp *
P6_TA(2005)0026A6-0019/2005

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1035/2001 ustanawiające system dokumentacji połowów dla Dissostichus spp. (COM(2004)0528 – C6-0114/2004 –2004/0179(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0528)(1),

–   uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0114/2004),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0019/2005),

1.   zatwierdza projekt Komisji;

2.   zwraca się do Rady, jeżeli ta uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeżeli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

4.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności