Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2004/0136(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0014/2005

Teksty złożone :

A6-0014/2005

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0028

Teksty przyjęte
PDF 192kWORD 26k
Wtorek, 22 lutego 2005 r. - Strasburg
Umowa o współpracy z Księstwem Andory ***
P6_TA(2005)0028A6-0014/2005

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącego podpisania i zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy o współpracy z Księstwem Andory (COM(2004)0456 – C6-0214/2004 – 2004/0136(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt decyzji Rady (COM(2004)0456)(1),

–   uwzględniając projekt Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i Księstwem Andory,

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 300 ust. 3 akapit drugi w związku z art. 310 Traktatu WE (C6-0214/2004),

–   uwzględniając art. 75 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0014/2005),

1.   wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.   zobowiązuje swego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Księstwa Andory.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności