Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2004/0238(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0020/2005

Előterjesztett szövegek :

A6-0020/2005

Viták :

PV 21/02/2005 - 14

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2005)0029

Elfogadott szövegek
PDF 441kWORD 38k
2005. február 22., Kedd - Strasbourg
Bűnügyi nyilvántartásból származó adatok cseréje *
P6_TA(2005)0029A6-0020/2005

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a hatósági erkölcsi bizonyítványokra voantkozó információcseréről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0664 – C6-0163/2004 – 2004/0238(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0664)(1),

–   tekintettel az EU-Szerződés 31. cikkére és 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

–   tekintettel az EU-Szerződés 39. cikkének (1) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6–0163/2004),

–   tekintettel eljárási szabályzata 93. és 51. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6–0020/2005),

1.   jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.   felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján;

3.   felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   felkéri a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, ha érdemben kívánja módosítani a Bizottság javaslatát;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   A Parlament módosításai
Módosítás: 1
3. cikk
Mindegyik központi hatóság késedelem nélkül tájékoztatja a többi tagállam központi hatóságát a tagállamok állampolgárai ellen kihirdetett, a nemzeti bűnügyi nyilvántartásba feljegyzésre került ítéletekről, valamint a bűnügyi nyilvántartásba később bekerülő egyéb bejegyzésekről.
Mindegyik központi hatóság haladéktalanul, de legkésőbb három hónapon belül tájékoztatja a többi tagállam központi hatóságát a tagállamok állampolgárai ellen kihirdetett, a nemzeti bűnügyi nyilvántartásba bejegyzett ítéletekről.
Módosítás: 2
4. cikk (2) bekezdés
(2)  A megkeresett tagállam központi hatósága a nemzeti jogszabályozásban rögzített feltételek értelmében azonnali hatállyal, de mindenesetre a kérelem kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül megküldi a választ a megkereső tagállam központi hatóságának a mellékletben szereplő B. formanyomtatványon. A válasz a 3. cikknek megfelelően közölt információkat tartalmazza.
(2)  A megkeresett tagállam központi hatósága a nemzeti jogszabályozásban rögzített feltételek értelmében haladéktalanul, de sürgős esetben 48 órán belül, egyéb esetekben pedig a kérelem kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül megküldi a választ a megkereső tagállam központi hatóságának a mellékletben szereplő B. formanyomtatványon. A válasz a 3. cikknek megfelelően közölt információkat tartalmazza.
Módosítás: 3
4. cikk (3) bekezdés
(3)  A válaszadáshoz felhasznált formanyomtatványt az ítéletekre vonatkozó kimutatás kíséri.
(3)  A válaszadáshoz felhasznált formanyomtatványhoz a bűnügyi nyilvántartásba bejegyzett ítéletekre vonatkozó kivonatot kell csatolni.
Módosítás: 4
5. cikk (1) bekezdés b) pont
b) más célra, a megkeresett tagállam által meghatározott kereteken belül és a megkereső tagállam nemzeti jogszabályozásának megfelelően.
b) más célra, a megkereső tagállam által a formanyomtatványon meghatározott, és a megkeresett tagállam által jóváhagyott kereteken belül, és a megkereső tagállam nemzeti jogszabályozásának megfelelően.
Módosítás: 5
5. cikk (2) bekezdés
(2)  Amennyiben a személyes adatokat ezen cikk (1) bekezdése b) pontja értelmében továbbították, a megkeresett tagállam kérheti a megkereső tagállamot, hogy jelezze, milyen célra használja az információt.
(2)  Amennyiben a személyes adatokat ezen cikk (1) bekezdése b) pontja értelmében továbbították, a megkereső tagállam tájékoztatja a megkeresett tagállamot, hogy milyen célra használja az információt.
Módosítás: 6
5. cikk (3a) bekezdés (új)
(3a) E cikkre alkalmazni kell az Európa Tanácsnak személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1981. január 28-i egyezményét, valamint az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 2000. május 29-i egyezmény1 23. cikkét.
____________
1 HL C 197., 2000.7.12., 3. o.
Módosítás: 7
8. cikk
A tagállamok a lehető leghamarabb és mindenképpen 2005. június 30-ig végrehajtják ezt a határozatot.
A tagállamok a lehető leghamarabb, legkésőbb azonban az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő 6 hónapon belül végrehajtják ezt a határozatot.
Módosítás: 8
A. formanyomtatvány, a) pont, harmadik sor
Kapcsolattartó személy:
Kapcsolattartó hivatal:

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat