Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2003/0274(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0017/2005

Ingediende teksten :

A6-0017/2005

Debatten :

PV 22/02/2005 - 5

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P6_TA(2005)0031

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 26k
Dinsdag 22 februari 2005 - Straatsburg
"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***II
P6_TA(2005)0031A6-0017/2005

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Besluit nr. 1419/1999/EG tot vaststelling van een communautaire actie voor het evenement "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 (12029/1/2004 – C6-0161/2004 – 2003/0274(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (12029/1/2004 – C6-0161/2004),

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2003)0700)(2),

–   gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie cultuur en onderwijs (A6-0017/2005),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt;

2.   constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 254, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;

4.   verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) Aangenomen teksten van 22.4.2004, P5_TA(2004)0361.
(2) Nog niet in het PB gepubliceerd.

Juridische mededeling - Privacybeleid