Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2003/0274(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0017/2005

Teksty złożone :

A6-0017/2005

Debaty :

PV 22/02/2005 - 5

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0031

Teksty przyjęte
PDF 195kWORD 28k
Wtorek, 22 lutego 2005 r. - Strasburg
Europejska Stolica Kultury - lata 2005-2019 ***II
P6_TA(2005)0031A6-0017/2005

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1419/1999/WE ustanawiającą działanie Wspólnoty na rzecz obchodów "Europejskiej Stolicy Kultury" w latach 2005-2019 (12029/1/2004 – C6-0161/2004 – 2003/0274(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (12029/1/2004 – C6-0161/2004),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące projektu Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0700)(2),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 67 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Kultury i Edukacji (A6-0017/2005),

1.   zatwierdza wspólne stanowisko;

2.   stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania wraz z Przewodniczącym Rady aktu prawnego, zgodnie z art. 254 ust. 1 Traktatu WE;

4.   zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym Rady;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Teksty przyjęte dnia 22 kwietnia 2004 r., P5_TA(2004)0361.
(2) Dotychczas niepublikowane w Dzienniku Urzędowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności