Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2003/0274(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0017/2005

Predkladané texty :

A6-0017/2005

Rozpravy :

PV 22/02/2005 - 5

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0031

Prijaté texty
PDF 196kWORD 33k
Utorok, 22. februára 2005 - Štrasburg
Európske hlavné mesto kultúry - 2005 až 2019 ***II
P6_TA(2005)0031A6-0017/2005

Legislatívne rozhodnutie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii Rady na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1419/1999/ES o akcii Spoločenstva na podporu podujatia Európske hlavné mesto kultúry pre roky 2005 až 2019 (12029/1/2004 – C6-0161/2004 – 2003/0274(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (12029/1/2004 – C6-0161/2004),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Parlament a Radu (KOM(2003)0700)(2),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6-0017/2005),

1.   schvaľuje spoločnú pozíciu;

2.   konštatuje, že akt je prijatý v súlade so spoločnou pozíciou;

3.   poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady, v súlade s článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

4.   poveruje generálneho tajomníka Parlamentu, aby podpísal akt po tom, akonáhle sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a po dohode s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, 22.4.2004, P5_TA(2004)0361.
(2) Zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia