Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2004/2139(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0024/2005

Előterjesztett szövegek :

A6-0024/2005

Viták :

PV 21/02/2005 - 15

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2005)0032

Elfogadott szövegek
PDF 219kWORD 45k
2005. február 22., Kedd - Strasbourg
Versenypolitika (2003)
P6_TA(2005)0032A6-0024/2005

Az Európai Parlament állásfoglalása a Bizottság 2003. évi, versenypolitikáról szóló XXXIII. jelentéséről (2004/2139(INI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a 2003. évi versenypolitikáról szóló XXXIII. jelentésre (SEC(2004)0658),

–   tekintettel eljárási szabályzatának 112. cikke (2) bekezdésére és 45. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0024/2005),

A.   emlékeztetve arra, hogy az európai gazdaság versenyképességének növelése a lisszaboni stratégia egyik fő célja,

B.   hangsúlyozva a versenytorzulások folyamatos és erőteljes ellenőrzésének szükségességét,

C.   szem előtt tartva az üzleti közösségnek a legnagyobb fokú jogbiztonság iránti igényét a fúzióellenőrzési politika terén,

D.   megállapítva a Bizottság versenypolitikai főigazgatósága által kezelt esetek jelentős mennyiségét, amelyekben a bizottsági határozatokat vagy teljes mértékben elfogadták a felek, vagy a Bíróság helybenhagyta azokat,

1.   üdvözli a versenypolitikáról szóló XXXIII. jelentést, mely kiemeli a versenypolitika főbb szerkezeti reformjait, és azok Monti biztos vezetése alatti történt végrehajtását;

2.   gratulál a biztosnak a piaci verseny torzulásainak folyamatos és erőteljes ellenőrzéséért, a trösztellenes, a fúziók ellenőrzésére és az állami támogatásokra vonatkozó szabályok ezzel párhuzamosan végzett, széleskörű átszervezéséért és megújításáért, valamint a versenypolitikai főigazgatóság belső átszervezéséért;

3.   üdvözli a korszerűsítési csomagban található jogi aktusok elfogadását, nevezetesen az uniós versenyszabályozás végrehajtásáért felelős szervek ‐ a Bizottság, a nemzeti versenyhatóságok és a nemzeti bíróságok ‐ közötti együttműködés területén létrejövő kezdeményezéseket; ezzel kapcsolatban említésre érdemesnek tartja a versenyügyi vezető közgazdász kinevezését, a meghallgatási tisztviselő szerepének növelését és a kartellekkel foglalkozó egység megerősítését, ami csökkenti a kartellügyek lezárásához szükséges időt;

4.   sajnálatát fejezi ki, hogy a Tanács kénytelen megújítani a Németországban, Hollandiában, Finnországban és Dániában levő hajógyáraknak történő 100 millió EUR értékű támogatás odaítélését indokoló ideiglenes védelmi mechanizmust a dél-koreai hajógyárak által folytatott tisztességtelen versenyre adott válaszként, és reméli, hogy a Kereskedelmi Világszervezetben hamarosan megoldás születik a vitában a jelenlegi mechanizmus hatályának 2005 márciusában történő lejárta előtt;

5.   ragaszkodik ahhoz, hogy azokat a korlátozott számú eseteket, melyekben a Bizottság határozatát a Bíróság felülvizsgálta és hatályon kívül helyezte, ne tekintsék az elemzés és végrehajtás átfogó rendszerébe vetett bizalom aláásásának;

6.   üdvözli a versenypolitikáról szóló jelentésben foglalt konkrét fejezet kidolgozását, amely rávilágít a Bizottság azon feltételekkel kapcsolatos megközelítésére, amelyek értelmében a tagállamok pénzügyi támogatást nyújthatnak általános érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott szervezetek számára, és ‐ a Bizottságnak az Európai Tanács 2001. december 14‐15-i laekeni ülésén benyújtott jelentése, a Bizottság által 2003. május 21-én elfogadott, az általános érdekű szolgáltatásokról szóló zöld könyv (COM(2003)0270), valamint az Altmark ítélet(1) alapján ‐ szorgalmazza, hogy a Bizottság tegyen javaslatokat a jogbiztonság növelése, a felelősségteljes kormányzás meghatározása és a nemzeti és regionális hatóságok segítése érdekében, hogy a Szerződés 87. és 88. cikkeit teljesítsék;

7.   szorgalmazza, hogy a Bizottság folytassa az igazságügyi rendszer működésének felülvizsgálatát a versenyjogi esetekre vonatkozóan, az igazságszolgáltatáshoz való jog gyakorlásának elősegítésére tekintettel, és a versenyjogi esetekkel foglalkozó bíróságok tapasztalatának és szakismeretének további fokozása érdekében;

8.   továbbra is támogatja az Európai Parlamentnek a versenypolitika fejlesztésében betöltött még aktívabb szerepét a Parlament együttdöntési hatáskörének erősítése útján, és sajnálatát fejezi ki, hogy a Bizottság és a Tanács ezt nem támogatta az európai alkotmányt létrehozó szerződésben;

9.   üdvözli az állami támogatásra vonatkozó szabályok felülvizsgálatát, amely a Bizottság figyelmét a belső piac további fejlesztése miatt jelentős esetek és ügyek felé irányította, és amely korszerűsítette és egyszerűsítette az értesítést és a panaszok benyújtását, és még világosabbá tette a "de minimis" és a kutatás-fejlesztési alapelveket;

10.   üdvözli egyrészt a Bizottság álláspontját, miszerint a kutatás-fejlesztés számára biztosított állami támogatás ösztönzőleg hat a kis- és középvállalkozásokra, hogy azok nagyobb mértékben vegyenek részt a kutatás-fejlesztésben, másrészt az állami támogatásokról szóló 70/2001/EK rendelet(2) módosítására irányuló javaslatot, melynek értelmében a rendelet tartalmazza majd a kutatás-fejlesztési támogatást, valamint felhívja a Bizottság figyelmét az e programokban való részvétellel kapcsolatos különböző nemzeti képességekre az Unió 25 tagállamában;

11.   sürgeti a Bizottságot, hogy folytassa tovább a Kyotói Jegyzőkönyv magáncégekre vonatkozó megállapodásának értelmében a károsanyag-kibocsátási jogok kereskedelmének mechanizmusaival, a kvóták, egységek, tanúsítványok és hitelek hatásaival kapcsolatos munkát;

12.   üdvözli a Bizottság környezetbarát kritériumait több környezetvédelmi támogatási rendszer elfogadása esetében, és sürgeti a Bizottságot, hogy fejlessze tovább az átláthatósági feltételeket e rendszerek esetében annak érdekében, hogy példaértékűek lehessenek más térségek és a tagállamok számára;

13.   gratulál a Bizottságnak, hogy a korábbi parlamenti állásfoglalásokra kedvezően válaszolt az állami támogatások végrehajtási osztályának létrehozásával, amely a bizottsági határozatok kikényszerítéséért felelős, különösen a jogellenes állami támogatások visszatérítése területén;

14.   üdvözli az állami támogatások internetes formátumú eredménytáblájának további fejlesztését, ami fontos eszköze az átláthatóságnak és a fogyasztók tájékoztatásának a Bizottság tevékenységéről;

15.   üdvözli Monti biztosnak a Bizottság trösztellenes szabályainak modernizálását célzó, a "kemény" kartellek megbírságolására és vizsgálatára nagyobb hangsúlyt helyező programját, de aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a versenypolitikáról szóló 2003. évi jelentés ‐ úgy tűnik ‐ még nem tud jelentős csökkenést felmutatni a Bizottság vizsgálata alá tartozó ügyhátralék vonatkozásában;

16.   aggodalmát fejezi ki az EU gáz- és villamos energia piaca teljes liberalizációja megvalósításának további elmulasztása miatt;

17.   üdvözli a Bizottságnak az érintett piacokkal, például a távközléssel kapcsolatos kezdeményezéseit, valamint a versenypolitikai és az információs társadalom főigazgatóságok közötti munkacsoportok felállítását a konzultációs folyamat lebonyolítása érdekében;

18.   üdvözli a fogyasztóvédelmi összekötő tisztviselőnek a Bizottság által történő kinevezését a Bizottság és a fogyasztók közötti párbeszéd eredményesebb fejlesztése és megkönnyítése érdekében;

19.   úgy véli, hogy a versenypolitika hatékony alkalmazása alapvető eszköz a hatékony piaci szerkezet eléréséhez, amely a fogyasztók érdekében működik, és kedvező és jelentős hatással van mindennapi életükre; hangsúlyozni kívánja, hogy a belső piac szorosabb integrációja következtében egyes esetekben kézenfekvőbb a versenyhelyzetnek a teljes belső piac tekintetében történő elemzése a különböző részpiacok helyett (amint az több, nemrég meghozott, fúzióval kapcsolatos döntés esetében történt), valamint felhívja a Bizottságot, hogy egyértelműbb irányvonalakat jelöljön meg "a piac" kifejezés értelmezésére az ilyen esetekben;

20.   üdvözli a Bizottságnak az Európai Versenynap iránti folyamatos elkötelezettségét, amely fontos lehetőség arra, hogy a versenypolitikának az EU minden területén kedvező hatását a fogyasztóknak elmagyarázzák, de felhívja az ilyen konferenciákat rendező nemzeti hatóságokat, hogy a fogyasztói szervezeteket és a nemzeti médiát is vonják be az Európai Versenynap programjának tervezésébe;

21.   üdvözli a Bizottság gépjármű-forgalmazásról szóló új szabályait; a tagállamok közötti új gépjárműárak főbb eltéréseinek csökkentését illetően több előrehaladást vár, és sajnálja, hogy ezek a nyilvánvaló egyenlőtlenségek továbbra is jelentősek;

22.   további fejlődést kíván meg a gépjárműjavítás piacának vonatkozásában, különösen a műszaki információk és a gépkocsi-pótalkatrészekhez való könnyebb hozzáférés lehetővé tétele terén;

23.   üdvözli az EK fúzióellenőrzési rendelet(3) bizottsági reformjának egyes elemeit, de sajnálattal veszi tudomásul, hogy a Parlamentnek az adott javaslat bizonyos ‐ a jogbiztonságra és a tisztességes eljárásra vonatkozó ‐ részeivel kapcsolatos aggodalmát a Bizottság nem osztotta;

24.   üdvözli a Bizottság versenypolitikai főigazgatóságának a fúziók ellenőrzésével kapcsolatos, különösen az ágazatok szerinti átszervezését, a gazdasági szempontú értékelés erősítését és a fogyasztók szerepét illető bővebb fogalom-meghatározást;

25.   üdvözli a Bizottság elkötelezettségét, hogy segítséget nyújt a tíz új tagállamnak a versenyszabályozáshoz, a trösztellenes jogszabályokhoz és különösen az állami támogatásokra vonatkozó szabályozáshoz történő gyors alkalmazkodáshoz, valamint sürgeti a Bizottságot, hogy valósítsa meg a technikai segítségnyújtás és együttműködés folyamatát;

26.   üdvözli a Bizottság elkötelezettségét, melynek alapján fokozott kétoldalú együttműködési politikát folytat a Közösség főbb kereskedelmi partnereivel és kibővíti a többoldalú együttműködést a verseny területén; különösen örvendetes, hogy a verseny területén a Bizottság együttműködési megállapodásokat kötött az Egyesült Államokkal, Kanadával és Japánnal;

27.   sürgeti a Bizottságot, hogy továbbra is folytassa az együttműködést az OECD országaival, az ázsiai országokkal ‐ különös figyelmet fordítva Kínára ‐ és a latin-amerikai országokkal;

28.   sürgeti a Bizottságot, hogy folytasson tárgyalásokat a WTO-val a kereskedelem és a versenypolitika kölcsönhatásáról a 2001. novemberi dohai nyilatkozat szellemében;

29.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)1 C-280/00 ügy, Altmark Trans GmbH és Regierungspräsidium Magdeburg kontra Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, és Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht [2003] ECR I-7747.
(2)2 HL L 10., 2001.1.13., 33. o.
(3)1 HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat