Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2004/2139(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0024/2005

Predložena besedila :

A6-0024/2005

Razprave :

PV 21/02/2005 - 15

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P6_TA(2005)0032

Sprejeta besedila
PDF 207kWORD 43k
Torek, 22. februar 2005 - Strasbourg
Konkurenčna politika – 2003
P6_TA(2005)0032A6-0024/2005

Resolucija Evropskega parlamenta o XXXIII. poročilu Komisije o konkurenčni politiki – 2003 (2004/2139(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju XXXIII. poročila o konkurenčni politiki – 2003 (SEC(2004)0658),

–   ob upoštevanju členov 112(2) in 45 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6-0024/2005),

A.   opozarjajoč, da je povečevanje konkurenčnosti evropskih podjetij glavni cilj lizbonske strategije,

B.   poudarjajoč potrebo po stalnem in učinkovitem nadzoru izkrivljanja konkurence,

C.   zavedajoč se potrebe poslovnih skupnosti po najvišji stopnji pravne varnosti v zvezi s politiko nadzora združevanja,

D.   upoštevajoč zlasti veliko število primerov Generalnega direktorata za konkurenco Komisije, v katerih so pogodbenice v celoti sprejele odločbe Komisije ali pa so bile te potrjene s strani sodišč,

1.   pozdravlja XXXIII. poročilo Komisije o konkurenčni politiki, ki poudarja velike strukturne reforme konkurenčne politike in izvrševanje pod vodstvom komisarja Montija;

2.   čestita komisarju v zvezi z ohranjevanjem stalnega in učinkovitega spremljanja izkrivljanj konkurence, medtem ko se ukvarja z daljnosežno reorganizacijo in s prenovitvijo protimonopolnih pravil, pravil nadzora združevanja in pravil državne pomoči, ter z notranjo reorganizacijo Generalnega direktorata za konkurenco;

3.   pozdravlja sprejetje vrste aktov, vključenih v paket posodobitve, namreč pobude na področju sodelovanja med raznimi organi, ki izvršujejo pravila o konkurenci EU – Komisija, nacionalni organi za konkurenco in nacionalna sodišča; s tem v zvezi meni, da je treba omeniti imenovanje glavnega ekonomista za konkurenco, povečanje vloge pooblaščenca za zaslišanje in okrepitev protimonopolne enote, kar bo zmanjšalo čas, potreben za zaključek protimonopolnih primerov;

4.   obžaluje potrebo po obnovi "začasnega obrambnega mehanizma" s strani Sveta, ki upravičuje dodelitev pomoči do 100 milijonov EUR ladjedelnicam v Nemčiji, na Nizozemskem, na Finskem in na Danskem kot odgovor na nelojalno konkurenco s strani ladjedelnic v Južni Koreji ter si prizadeva za čimprejšnjo rešitev spora v Svetovni trgovinski organizaciji, pred dnevom prenehanja sedanjega mehanizma marca 2005;

5.   vztraja, da se omejeno število primerov, v katerih je Sodišče ponovno pregledalo in razveljavilo odločbe Komisije, ne sme šteti za sredstvo spodkopavanja zaupanja v celotnem sistemu analize in uveljavljanja;

6.   pozdravlja razvoj posebnega poglavja v Poročilu o konkurenčni politiki, ki poudarja pristop Komisije v zvezi s pogoji, pod katerimi lahko države članice nudijo finančno podporo tistim, ki jim je poverjeno opravljanje storitev splošnega pomena ter ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu svetu v Laeknu dne 14. in 15. decembra 2001, Zelene knjige o storitvah splošnega pomena (KOM(2003)0270), ki jo je sprejela Komisija 21. maja 2003 in sodbe v primeru Altmark(1), spodbuja Komisijo, da predstavi predloge za povečanje pravne varnosti, določi dobro vodenje in pomaga državnim in regionalnim organom, da so v skladu s členoma 87 in 88 Pogodbe;

7.   zahteva, da Komisija nadaljuje s pregledom delovanja sodnega sistema pri konkurenčnih primerih, zato da bi obravnavala izboljšave hitrosti dostopa do pravosodja ter povečala število izkušenj in strokovno znanje sodstva, ki se ukvarja s konkurenčnimi primeri;

8.   nadaljuje s podporo bolj proaktivne vloge Evropskega parlamenta v razvoju konkurenčne politike s spodbujanjem pristojnosti soodločanja Parlamenta, in obžaluje, da Komisija in Svet tega nista mogla podpreti v osnutku Pogodbe o Ustavi za Evropo;

9.   odobrava pregled pravil državne pomoči, ki preusmerjajo interes Komisije k primerom in vprašanjem, ki so pomembna za nadaljnji razvoj notranjega trga, ki je poenostavil objavo in izpolnjevanje pritožb ter pojasnil nadaljnja načela "de minimis", raziskovalna in razvojna načela;

10.   pozdravlja stališče, ki ga je prevzela Komisija, po katerem bo državna pomoč za raziskave in razvoj predstavljala spodbudo za MSP, da bodo bolj sodelovala na področju raziskav in razvoja ter posledično odobrava predlog spremembe Uredbe (ES) št. 70/2001(2) glede državne pomoči za MSP, katerega cilj je vključiti pomoč za raziskave in razvoj; opozarja Komisijo na različne nacionalne zmogljivosti v 25 državah članicah EU za uporabo v takšnih programih;

11.   poziva Komisijo, naj nadalje razvija dejavnosti na področju učinkovanja mehanizmov trgovanja z emisijami, kvot, nadomestil, potrdil in kreditov v okviru sporazuma o kjotskem protokolu za zasebna podjetja;

12.   pozdravlja okolju prijazna merila, ki jih je Komisija uvedla za potrjevanje številnih shem okoljske pomoči in poziva Komisijo, naj nadalje razvija pogoje preglednosti za takšne sheme, da bi takšni projekti predstavljali precedens za druge regije in države članice;

13.   čestita Komisiji v zvezi s pozitivnim odgovorom na prejšnje resolucije Parlamenta z ustanovitvijo namenske enote izvrševanja državne pomoči, ki je odgovorna za uveljavljanja odločb Komisije, zlasti na področju povračila nezakonite državne pomoči;

14.   pozdravlja nadaljnji razvoj indikatorja napredka državne pomoči v internetni obliki kot pomembnega instrumenta za preglednost in obveščanje porabnikov o dejavnostih Komisije;

15.   pozdravlja napredek pri izvajanju programa komisarja Montija za posodabljanje protimonopolnih pravil Komisije, z osredotočenjem na preiskovanju in kaznovanju stabilnih kartelov, a izraža skrb v zvezi s Poročilom o konkurenčni politiki iz leta 2003, ki še ne kaže znatnega zmanjšanja zaostankov, ki so predmet preiskave Komisije;

16.   izraža zaskrbljenost v zvezi s stalnim neuspehom pri doseganju popolne liberalizacije na trgu EU za plin in elektriko;

17.   pozdravlja pobude Komisije v zvezi z zadevnimi trgi, kot so telekomunikacije, in vzpostavitev delovnih skupin med GD za konkurenco in GD za informacijsko družbo z namenom upravljanja postopka posvetovanja;

18.   pozdravlja imenovanje uradnika Komisije za povezovanje s potrošniki, z namenom boljšega razvijanja in pospeševanja dialoga med Komisijo in potrošniki;

19.   verjame, da je učinkovita uporaba konkurenčne politike pomembno sredstvo za pridobitev učinkovite tržne strukture, ki uveljavlja interese potrošnikov ter ima pozitiven in pomemben vpliv na njihovo vsakdanje življenje; želi poudariti, da večja integracija notranjega trga včasih omogoča bolj naravno analizirati položaj konkurence na celotnem notranjem trgu, raje kot na raznih podtrgih (kot je bil primer pri več nedavnih sklepih o spojitvah) in poziva Komisijo, naj pripravi jasnejše smernice o svoji interpretaciji "trga" v takšnih primerih;

20.   pozdravlja predanost Komisije evropskim dnevom konkurence, kot pomembne priložnosti za obrazložitev pozitivnega vpliva konkurenčne politike za potrošnike iz vseh delov EU, vendar poziva državne organe, ki prirejajo te konference, da vključijo potrošniške organizacije in državne medije v program, ki načrtuje evropske dneve konkurence;

21.   odobrava nova pravila Komisije o distribuciji motornih vozil, išče večji napredek pri zmanjševanju velikih razlik cen motornih vozil med državami članicami ter obžaluje obstoj sedanjih dokazov, da ta neskladja ostajajo pomembna;

22.   zahteva nadaljnji napredek na področju trga popravil motornih vozil, zlasti v zvezi z dostopom do tehničnih podatkov in lažjim dostopom do nadomestnih delov avtomobilov;

23.   pozdravlja elemente reforme Komisije Uredbe ES o združitvah(3), a obžaluje, da Komisija ni podprla zaskrbljenosti Parlamenta v zvezi z elementi zadevnega predloga za reformo glede pravne varnosti in pravičnem postopku;

24.   pozdravlja reorganizacijo Generalnega direktorata za konkurenco Komisije v okviru nadzora združevanja, zlasti prestrukturiranje med sektorskimi vrstami, krepitev gospodarske ocenitve in boljšo opredelitev vloge potrošnikov;

25.   pozdravlja obvezo Komisije, da pomaga desetim novim državam članicam, da bi se hitro prilagodile pravilom konkurence, protimonopolni zakonodaji in zlasti predpisom o državni pomoči ter poziva Komisijo, naj nadaljuje s postopkom tehnične pomoči in sodelovanja;

26.   pozdravlja obvezo Komisije, da nadaljuje politiko okrepljenega dvostranskega sodelovanja z glavnimi trgovskimi partnerji Skupnosti in da razširi večstransko sodelovanje na področju konkurence; še posebej je treba Komisiji čestitati za zaključek sporazumov o sodelovanju na področju konkurence med Združenimi državami, Kanado in Japonsko;

27.   poziva Komisijo, naj nadaljuje s sodelovanjem z državami OECD, azijskimi državami (s posebnim poudarkom na Kitajski) in državami Latinske Amerike;

28.   poziva Komisijo, naj nadaljuje s pogajanji s STO o vzajemnem delovanju trgovine in politike konkurence v duhu Deklaracije iz Dohe novembra 2001;

29.   naroči svojemu predsedniku, naj posreduje to resolucijo Svetu in Komisiji.

(1) Primer C-280/00 Altmark Trans GmbH in Regierungspräsidium Magdeburg proti Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht [2003] ECR I-7747.
(2) UL L 10, 13.1.2001, str. 33.
(3) UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov