Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B6-0035/2005

Razprave :

PV 13/01/2005 - 10.3

Glasovanja :

PV 13/01/2005 - 12.3
PV 23/02/2005 - 9.5

Sprejeta besedila :

P6_TA(2005)0046

Sprejeta besedila
PDF 121kWORD 43k
Sreda, 23. februar 2005 - Strasbourg
Odnosi Evropske unije s sredozemsko regijo
P6_TA(2005)0046RC-B6-0035/2005

Resolucija Evropskega parlamenta o evro-sredozemskemu partnerstvu

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju prejšnjih resolucij o evro-sredozemskem partnerstvu,

–   ob upoštevanju Barcelonske deklaracije iz novembra 1995 in delovnega načrta,

–   ob upoštevanju prejšnjih desetih evro-sredozemskih ministrskih konferenc,

–   ob upoštevanju ustanovitve Evro-sredozemske parlamentarne skupščine (ESPS),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z naslovom "Dajanje novega zagona dejavnostim, ki jih vodi EU skupaj s sredozemskimi partnericami na področju človekovih pravic in demokratizacije - strateške smernice" (KOM(2003)0294),

–   ob upoštevanju sklepov civilnih forumov, ki so spremljali omenjene ministrske sestanke,

–   ob upoštevanju člena 103(4) svojega Poslovnika,

A.   ker je Barcelonski proces v zadnjih desetih letih pripravil okvir partnerstva med državami in narodi z obeh obal Sredozemlja,

B.   ker je strateški pomen, ki ga ima Sredozemlje za Evropsko unijo in potreba po solidarni sredozemski politiki, ki se sooča s številnimi skupnimi izzivi, kot so mir, stabilnost, terorizem in varnost, vzajemno razumevanje, boj proti trgovini z ljudmi (skrivnemu in nezakonitemu priseljevanju) kot tudi cilj vzpostavitve območja skupne blaginje,

C.   ker Barcelonska deklaracija zavezuje vse države udeleženke, da med seboj vzpostavijo reden dialog o političnih, ekonomskih in socialnih vidikih kot tudi o človekovih pravicah,

D.   ker je Unija opredelila novo evropsko sosedsko politiko, ki je namenjena krepitvi partnerstva, nudenju novih možnosti za poglobitev odnosov, krepitvi političnega dialoga, vključevanju partnerskih držav v politike EU, da bi krepile mir, stabilnost in demokracijo v sosednjih državah,

E.   ker so bili z Marokom, Tunizijo, Jordanijo, Izraelom in Palestinsko nacionalno oblastjo sklenjeni prvi akcijski načrti, ki jih je sprejel Svet, zavezujoč Unijo in partnerske države v tesen in neizključujoč dialog, ki mora upoštevati skladen in skupen regionalni pristop,

F.   ker poudarja, da je ponovni dialog med stranema, vpletenima v izraelsko-palestinski spopad, priložnost za dosego splošne in trajne rešitve, ki bo pospešila celoten evro-sredozemski proces,

G.   ker sta Komisija in Sirija dne 19. oktobra 2004 uradno zaključili pogajanja za sklenitev pridružitvenega sporazuma EU-Sirija in zaključili tudi del dvostranskih sporazumov o evro-sredozemskem partnerstvu,

H.   ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta 2004/698/SZVP z dne 14. oktobra 2004(1), ki odpravlja omejevalne ukrepe in prepoved prodaje orožja, ki so bili razglašeni proti Libiji, in omogoča njeno polno sodelovanje v Barcelonskem procesu,

I.   ker so s preoblikovanjem Evro-sredozemskega parlamentarnega foruma v Evro-sredozemsko parlamentarno skupščino (ESPS) nastali trije odbori, ki krepijo parlamentarno razsežnost evro-sredozemskega procesa, ki mu je odslej zaupana večja demokratična odgovornost; ker mora novi organ krepiti splošni dialog med obema regijama,

J.   ker je zgrožen zaradi umora Rafika Haririja in zaskrbljen zaradi nastalega položaja v Libanonu po tem kriminalnem dejanju,

K.   ker je zaskrbljen zaradi odvzema parlamentarne imunitete in zaprtja Ajmana Noura, predsednika stranke Al Ghad v Egiptu,

1.   pozdravlja sklep ministrov, da bo 2005 Leto Sredozemlja, ter poziva Svet in Komisijo, da podvojita svoja prizadevanja za poglobitev demokracije v sredozemskih državah ter sodelujeta pri pospeševanju njihovih političnih, gospodarskih in socialnih reform;

2.   meni, da se predvideni politični dialog o stvarnih rezultatih po vsej regiji dejansko še ni začel; obžaluje, da del Barcelonskega procesa, ki se nanaša na človekove pravice, ni zadostno razvit in da tudi položaj nekaterih držav ne kaže nobenega izboljšanja; obžaluje, da se klavzula o človekovih pravicah iz evro-sredozemskih sporazumov ne spoštuje; enako poziva Komisijo, da predstavi svoje letno javno poročilo o človekovih pravicah v sredozemskih državah, ki bo lahko temelj za razvoj partnerstva;

3.   poziva vse države regije, da v svojem delovanju tesno sodelujejo pri soočanju z vedno večjimi izzivi priseljevanja v skrbi za skupno odgovornost;

4.   poziva Komisijo, da na pregleden način ob dogovoru s partnerskimi državami in ob sodelovanju Evropskega parlamenta ter Evro-sredozemske parlamentarne skupščine (ESPS) pripravi nov finančni instrument "sosedstva", ki bo dejansko sposoben ponovno zagnati razvoj in spodbujati vlaganja;

5.   pozdravlja ustanovitev nevladne evro-sredozemske krovne organizacije za civilni forum, ki bo imela svoje ustanovno zasedanje aprila 2005 v Luxembourgu; poudarja, da je zato s to krovno organizacijo potrebno razvijati tesno sodelovanje in njene člane redno pozivati, da v okviru Evro-sredozemske parlamentarne skupščine predstavijo svoja stališča;

6.   poziva v tem oziru Komisijo, da se pridruži k vrednotenju in izvajanju akcijskih načrtov;

7.   meni, da mora Evropska pobuda za demokracijo in človekove pravice igrati osrednjo vlogo v krepitvi temeljnih vrednot EU v okviru Barcelonskega procesa, in zahteva, da Evropska komisija prevzame svojo odgovornost z vztrajanjem na določbah o človekovih pravicah, ki so zapisane v sporazumih;

8.   zahteva od Komisije in držav članic, da v duhu poročila Razvojnega programa Združenih narodov (UNDP) pri izvajanju finančne in tehnične pomoči partnerskim državam podpirajo spoštovanje človekovih pravic;

9.   jemlje na znanje prihodnji podpis pridružitvenega sporazuma ES-Sirija, ki zavezuje Damask, da začne pomembne in temeljne reforme za začetek procesa demokratizacije svojih struktur; poziva Sirijo, naj ne dopušča nobene oblike terorizma, vključno s krepitvijo vojaških komponent Hezbolaha, ter naj se vzdrži vsakega vmešavanja v notranje zadeve Libanona; poziva Sirijo k takojšnjemu umiku njenih enot iz Libanona, kakor je navedeno v ustreznih resolucijah Varnostnega sveta Združenih narodov, in bo obravnaval ta pogoj kot odločilen pri ocenjevanju podpisa Pridružitvenega sporazuma ES-Sirija, ko za to napoči čas;

10.   poziva Svet, da ob volitvah v Libanonu predvidi napotitev delegacije opazovalcev EU;

11.   ostro obsoja atentat, ki je terjal življenje bivšega libanonskega ministrskega predsednika Haririja in njegovih telesnih stražarjev ter ki kaže, da bo potrebno posvetiti pozornost zaključkom mednarodne raziskave, ki še poteka;

12.   zahteva izpustitev na prostost doktorja Noura, meni, da odvzem imunitete in zaprtje poslanca egiptovskega parlamenta ni v skladu z duhom in vsebino pridružitvenega sporazuma med ES in Egiptom; zahteva od Komisije, Sveta in Visokega predstavnika EU za SZVP, da uporabijo ves potreben vpliv, da egiptovske oblasti opozorijo na ta duh sporazuma;

13.   poziva Libijo, da sprejme potrebne ukrepe in obveznosti, vključno z izpustitvijo na prostost zaprtih tujih zdravstvenih delavcev, da se bo polno vključila v evro-sredozemsko partnerstvo in prispevala h krepitvi Barcelonskega procesa;

14.   pozdravlja zadnji pozitivni razvoj dogodkov v sporu na Bližnjem vzhodu, saj bo odločilno vplival na celotno evro-sredozemsko partnerstvo, in poziva vse partnerske države, da podprejo ponovni dialog in udejanjanje mirovnega načrta;

15.   poziva Svet in Komisijo, da v njunem odnosu s sredozemskimi državami oblikujeta konkretne predloge za dosego napredka pri varnosti ob upoštevanju elementov, ki izhajajo iz evropske strategije varnosti, kot tudi instrumentov že obstoječega kriznega upravljanja v Komisiji;

16.   z zadovoljstvom ugotavlja očitno izboljšanje in stalen uspeh financiranja MEDA;

17.   poudarja pomen, ki ga za odnose in sodelovanje s sredozemskimi partnericami imata krepitev in širitev vseevropskih omrežij, še posebej v sektorjih energetike in transporta;

18.   podpira predlog o vzpostavitvi sistema zgodnjega opozarjanja v Sredozemlju - za preprečevanje katastrof (glede na izkušnje s cunamijem, ki je prizadel jugovzhodno Azijo);

19.   ocenjuje, da je podpis sporazuma med Marokom, Tunizijo, Egiptom in Jordanijo februarja 2004 v Agadiru dober znak krepitve sodelovanja jug-jug, ki dopolnjuje sodelovanje sever-jug in vse države sredozemske regije spodbuja h krepitvi neposrednih odnosov (vključno s trgovinskimi) ter da po potrebi odpravijo vsako oviro, ki se pojavi;

20.   pričakuje od Sveta sprejem odločitve o organizaciji Evro-sredozemskega vrha, na katerem naj bi se sestali šefi držav in vlad, da obeležijo deseto obletnico Barcelonskega procesa; v tem okviru poudarja pomen parlamentarne dimenzije tega procesa in poziva ESPS, ki naj bi se sestala v Kairu od 12. do 15. marca 2005, da predvidi izredni sestanek in se tako udeleži obeležitve desete obletnice;

21.   z zanimanjem pričakuje uvodni sestanek Evro-sredozemske fundacije Anne Lindh za dialog med kulturami, za katere dejavnost je prepričan, da lahko prispeva k večjemu medsebojnemu razumevanju in omogoča potegniti boljši konec skupne dediščine;

22.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, sredozemskim državam, podpisnicam Barcelonske deklaracije, kakor tudi predsedniku ESPS.

(1) UL L 317, 16.10.2004, str. 40.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov