Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Sprejeta besedila
PDF 304kWORD 62k
Četrtek, 24. februar 2005 - Strasbourg
Prenos plovil državam, ki jih je prizadel cunami leta 2004 *
P6_TA(2005)0049

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2792/1999 o posebnem ukrepu za prenos plovil v države, ki jih je leta 2004 prizadel cunami (KOM(2005)0036 – C6-0036/2005 – 2005/0005(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svet (KOM(2005)0036)(1),

–   ob upoštevanju člena 37 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0036/2005),

–   ob upoštevanju členov 51 in 134 svojega Poslovnika,

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, da ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji

Besedilo, ki ga je predlagala Komisija   Spremembe Parlamenta
Sprememba 6
NASLOV
Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2792/1999 glede posebnega ukrepa za prenos plovil v države, ki jih je leta 2004 prizadel cunami.
Predlog Uredbe Sveta o posebnem ukrepu za države, ki jih je leta 2004 prizadel cunami, in ki spreminja Uredbo (ES) št. 2792/1999, da bi omogočila prenos plovil v prizadete države.
Sprememba 7
UVODNA IZJAVA 1a (novo)
(1a) Sredstva Skupnosti, namenjena humanitarni pomoči, se namenijo tudi za obnovo ribiškega sektorja v prizadetih državah.
Sprememba 8
UVODNA IZJAVA 1b (novo)
(1b) Neodvisno od te pomoči je treba predvideti možnost, da zadevne države prosijo EU, naj jim pošlje ribiška plovila, kot prvi ukrep za reševanje težav pri dobavi ribiških izdelkov lokalnemu prebivalstvu ter za začetek obnove ribolovne industrije na določenih območjih.
Sprememba 21
UVODNA IZJAVA 4a (novo)
(4a) Možnost prenosa plovil Skupnosti je samo del pomoči skupnostim na prizadetih območij, da bi te lahko ponovno vzpostavile ribiško infrastrukturo, vendar je treba upoštevati tudi dejstvo, da bi bile morda druge oblike pomoči morda bolj smiselne, npr. neposreden prenos finančnih sredstev ali strokovnega znanja ribiških skupnosti v EU.
Sprememba 13
UVODNA IZJAVA 5
(5)  Za zadovoljevanje potreb teh dežel pridejo v okviru ukrepov, predvidenih v tej uredbi, v poštev le plovila, ki so popolnoma usposobljena za plovbo, dobro opremljena in imajo celotno dolžino manj kot 12 metrov.
(5)  Za zadovoljevanje potreb teh dežel pridejo v okviru ukrepov, predvidenih v tej uredbi, v poštev le plovila, prilagojena lokalnim potrebam, kakor jih je opredelil FAO, ki so popolnoma usposobljena za plovbo, dobro opremljena in imajo celotno dolžino manj kot 12 metrov.
Sprememba 14
UVODNA IZJAVA 6
(6)  Primerno je omogočiti dodelitev dodatne premije za kritje izdatkov, ki jih imajo javne ali zasebne organizacije s prevozom plovil v tretje države, ter za nadomestitev izdatkov, ki jih imajo lastniki zato, da svoja plovila opremijo in jih popolnoma usposobijo za plovbo.
(6)  Primerno je omogočiti dodelitev dodatne premije za kritje izdatkov, ki jih imajo javne ali zasebne organizacije s prevozom plovil v tretje države, ter za nadomestitev izdatkov, ki jih imajo lastniki zato, da svoja plovila opremijo in jih popolnoma usposobijo za plovbo, dobro opremijo in prilagodijo lokalnim potrebam, kakor jih je opredelil FAO.
Sprememba 9
UVODNA IZJAVA 9A (novo)
(9a) Svet bi moral zato iz proračunske postavke za humanitarno pomoč nameniti določena sredstva za sodelovanje pri obnovi ribiškega sektorja v državah, ki jih je decembra 2004 prizadel cunami.
Sprememba 22
UVODNA IZJAVA 9B (novo)
(9b) Nič v tej uredbi ne pomeni konkretne obveze glede prenosa plovil prizadetim območjem. Gre samo za odpiranje možnosti za prenos plovil, če bodo izpolnjeni kriteriji, določeni v tej uredbi.
Sprememba 10
UVODNA IZJAVA 10
(10)  Uredbo Sveta (ES) 2792/1999 z dne 17. decembra 1999 je zato treba ustrezno spremeniti.
(10)  V primerih, kjer prizadete države prosijo za prenos plovil, je treba zato razmisliti o spremembah Uredbe Sveta (ES) 2792/1999 z dne 17. decembra 1999.
Sprememba 11
ČLEN -1 (novo)
Člen -1
1.  Evropska unija dodeli vsoto … kot pomoč ribiškim sektorjem, prizadetim v cunamiju decembra 2004.
Poslala bo tudi izkušene strokovnjake in ribiče, ki bodo pomagali pri obnovi prizadete ribiške industrije.
2.  Ta finančna in strokovna pomoč je namenjena predvsem:
obnovi ladjedelnic za gradnjo ribiških plovil,
ponovni usposobitvi ribiških pristanišč,
ponovni usposobitvi pristaniških naprav, potrebnih za razkladanje in prodajo ulova,
obnovi in opremi prostorov za skladiščenje ter zamrzovanje.
3.  Svet določi vsoto, namenjeno pomoči v skladu s prvim odstavkom, vsota pa bremeni postavko 23 02 01 rubrike 4 proračuna Skupnosti (humanitarna pomoč).
Sprememba 12
ČLEN 1, UVODNI DEL
Uredba (ES) št. 2792/1999 se spremeni:
V primerih, kjer prizadete države prosijo EU za prenos plovil, da bi začele obnovo svojih ekstraktivnih sektorjev, se Uredba (ES) št. 2792/1999 spremeni:
Spremembi 15 in 1
ČLEN 1, TOČKA 1, TOČKA (B)
Člen 7, odstavek 3, točka d, točka ii (Uredba (ES) št. 2792/1999)
(ii) država članica, ki odobri prenos, mora zagotoviti, da je plovilo popolnoma usposobljeno za plovbo in opremljeno za ribolovne aktivnosti, preneseno v območje, ki ga je prizadel cunami, v korist ribolovnih skupnosti, ki trpijo zaradi njegovih posledic, ter da bodo škodljivi učinki na ribolovne vire in lokalno gospodarstvo minimalni.
(ii) država članica, ki odobri prenos, mora zagotoviti, da je plovilo popolnoma usposobljeno za plovbo in opremljeno za ribolovne aktivnosti, primerno za ribolovne aktivnosti v zadevnih tretjih državah in preneseno v območje, ki ga je prizadel cunami, v korist ribolovnih skupnosti, ki trpijo zaradi njegovih posledic, ter mora zagotoviti, da ne more priti do škodljivih vplivov na trajnost ribolovnih virov ali na lokalno gospodarstvo.
Sprememba 3
ČLEN 1, TOČKA 1, TOČKA (B)
Člen 7, odstavek 3, točka (d), točka (iii) (Uredbe (ES) št. 2792/1999)
(iii) prenos mora ustrezati potrebam, ki jih je ocenil FAO, ter biti skladen z željami tretjih držav.
(iii) prenos mora ustrezati potrebam, ki jih je ocenil FAO, ter biti skladen z željami tretjih držav. To mora biti potrjeno s postopkom predhodne ocene, tudi s strani FAO in specializiranih NVO-jev in predstavnikov lokalnih ribolovnih skupnosti, in mora vsebovati obliko plovila, ribolovno opremo, ki jo prevaža, velikost ter druge tehnične podrobnosti motorja.
Sprememba 20
ČLEN 1, TOČKA 1, TOČKA (B)
Člen 7, odstavek 3, točka (d), točka (iiia) (novo) (Uredba (ES) št. 2792/1999)
(iiia) novi lastnik plovila mora biti državljan tretje države, če gre za posameznika, oziroma, v primeru pravne osebe, družba, katere lastniki so državljani tretje države.
Sprememba 2
ČLEN 1, TOČKA 1, TOČKA (B)
Člen 7, odstavek 3, točka (d), točka (iiib) (novo) (Uredbe (ES) št. 2792/1999)
(iiib) prenos plovil spremljajo ustrezni ukrepi usposabljanja in izobraževanja, da bi ribičem zagotovili primerno znanje in potrebne spretnosti za uporabo opreme za zagotavljanje varnosti na krovu plovil in splošne vzdržljivosti ribištva.
Sprememba 4
ČLEN 1, TOČKA 1, TOČKA (C)
Člen 7, odstavek 6, točka (ii), alinea 2 (Uredbe (ES) št. 2792/1999)
– za nadomestitev izdatkov lastnika plovila, ki prejme premijo, da plovilo opremi in ga popolnoma usposobi za plovbo.
– za nadomestitev izdatkov lastnika plovila, ki prejme premijo, da plovilo opremi in ga popolnoma usposobi za plovbo ter je primerno za ribolovne aktivnosti zadevnih tretjih držav.
Sprememba 5
ČLEN 1, TOČKA 3
Člen 18a (Uredba (ES) št. 2792/1999)
Zadržanje prenosa plovil na podlagi člena 7(3)(d)
Postopek za prenos plovil na podlagi člena 7(3)(d)
Komisija lahko zadrži prenos plovila na podlagi člena 7(3)(d), če meni, da takšen prenos ne izpolnjuje v njem določenih pogojev.
1.  Države članice obvestijo Komisijo o plovilih, ki so po členu 7(3)(d) predvidena za prenos ter o predvideni destinaciji.
2.  Komisija mora v dveh mesecih po prejemu obvestila zadevno državo članico obvestiti, da prenos na izpolnjuje pogojev, določenih v členu 7(3)(d), še posebej ne točke 7(3)(d)(iii). Če Komisija po dveh mesecih zadevne države članice ne obvesti, lahko država članica nadaljuje s prenosom.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov