Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/2252(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0075/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0075/2005

Συζήτηση :

PV 12/04/2005 - 7

Ψηφοφορία :

PV 12/04/2005 - 9.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0115

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 354kWORD 111k
Τρίτη 12 Απριλίου 2005 - Στρασβούργο
Αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας (ΑΣΧ)
P6_TA(2005)0115A6-0075/2005

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ) (2004/2252(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών της 8ης Σεπτεμβρίου 2000, η οποία εκθέτει τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας (ΑΣΧ) ως κοινά κριτήρια που καθόρισε η διεθνής κοινότητα για την εξάλειψη της φτώχειας,

–   έχοντας υπόψη τις διαδοχικές εκθέσεις σχετικά με την ανθρώπινη ανάπτυξη που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) - Οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες 2002: Δραπετεύοντας από την παγίδα της φτώχειας,

–   έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με την εφαρμογή της διακήρυξης του ΟΗΕ για τη χιλιετία, η πιο πρόσφατη από τις οποίες φέρει την ημερομηνία 27 Αυγούστου 2004,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για το εγχείρημα της χιλιετίας με επικεφαλής τον Καθηγητή Jeffrey Sachs "Investing in Development: a practical plan to achieve the Millennium Development Goals" (Επενδύοντας στην ανάπτυξη: ένα πρακτικό σχέδιο για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας),

–   έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της UNICEF σχετικά με την κατάσταση των παιδιών στον κόσμο και τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1989, για τα δικαιώματα του παιδιού,

–   έχοντας υπόψη τις τελικές δηλώσεις και τα συμπεράσματα διεθνών διασκέψεων, ιδίως της διεθνούς διάσκεψης για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης (Μοντερέι, 2002), της παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη (Γιοχάνεσμπουργκ, 2002), της τρίτης διάσκεψης του ΟΗΕ για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (Βρυξέλλες, 2001), της τέταρτης υπουργικής διάσκεψης στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ντόχα, 2001), της διεθνούς διάσκεψης για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη (ICPD) (Κάιρο, 1994), της ειδικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ του 1999 σχετικά με την επισκόπηση της προόδου που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ICPD (Κάιρο+5) καθώς και του παγκόσμιου φόρουμ για την εκπαίδευση (Ντακάρ, 2000),

–   έχοντας υπόψη τις επιμέρους εθνικές επιφυλάξεις που διετύπωσαν κράτη μέλη της ΕΕ στις τελικές διακηρύξεις και στα συμπεράσματα των προαναφερθεισών διασκέψεων,

–   έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης τον Μάρτιο του 2002 πριν τη διάσκεψη του Μοντερέι,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 177-181 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τα άρθρα III-316 έως 318 και III-321 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας 2000-2004 (SEC(2004)1379),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2000 σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων (GAERC) της 22-23 Νοεμβρίου 2004,

–   έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις του Προέδρου της Επιτροπής σε συμφωνία με την αντιπρόεδρο Wallström "Strategic objectives 2005-2009: Europe 2010: A Partnership for European Renewal - Prosperity, Solidarity and Security" (Στρατηγικοί στόχοι 2005-2009: Ευρώπη 2010: μια εταιρική σχέση για την ανανέωση της Ευρώπης - ευημερία, αλληλεγγύη και ασφάλεια) καθώς και σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2005,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέση που θα εγκρίνει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ για τη ρύθμιση όλων των εναπομενόντων ειδικών δανείων προς τις εξαιρετικά χρεωμένες φτωχές χώρες και τις λιγότερο προηγμένες χώρες από τις χώρες ΑΚΕ μετά την εφαρμογή όλων των άλλων μηχανισμών για την ελάφρυνση του χρέους των εξαιρετικά υπερχρεωμένων χωρών (CΟΜ(2001)0210), καθώς και το ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2002(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με την ελάφρυνση του χρέους των αναπτυσσομένων χωρών(2),

–   έχοντας υπόψη τη δέσμευση που ανελήφθη στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για τα Τρόφιμα το 1996, να μειωθεί κατά το ήμισυ ο αριθμός των ανθρώπων που πεινούν μέχρι το έτος 2015,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0075/2005),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει πάνω από το 50% της αναπτυξιακής βοήθειας διεθνώς και ότι τον Σεπτέμβριο του 2000 τα κράτη μέλη της ΕΕ και ο Πρόεδρος της Επιτροπής υπέγραψαν τη διακήρυξη της χιλιετίας, και ότι τον Δεκέμβριο του 2001 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε τους ΑΣΧ,

Β.   αναγνωρίζοντας ότι οι ΑΣΧ, οι οποίοι υπογραμμίζουν τις προσπάθειες για την εξάλειψη της φτώχειας, πρέπει να θεωρούνται μέρος μιας ευρύτερης ατζέντας για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της δικαιοσύνης, του δικαίου, της διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση UNCTAD του 2002 για τις λιγότερο προηγμένες χώρες, ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες άκρας ένδειας έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία 30 χρόνια, σημειώνοντας αύξηση από 138 εκ. τη δεκαετία του 60 σε 307 εκ. τη δεκαετία του 90, καθώς επίσης και ότι εάν εξακολουθήσουν οι τρέχουσες τάσεις, ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν με λιγότερο από 1 δολάριο την ημέρα θα αυξηθεί από 307 εκ. σε 420 εκ. μέχρι το 2015,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ο αγώνας για την καταπολέμηση της φτώχειας προϋποθέτει, πάνω από όλα, ριζική αλλαγή πολιτικής τόσο στις βιομηχανικές όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα διαρθρωτικά αίτια της φτώχειας, όπως είναι οι αθέμιτοι κανόνες του διεθνούς εμπορίου, οι δυσβάσταχτες αποπληρωμές χρεών των αναπτυσσόμενων χωρών προς τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς επίσης και η άνιση κατανομή του πλούτου,

Ε.   αναγνωρίζοντας ότι η επίτευξη των ΑΣΧ συνεπάγεται διπλασιασμό του τωρινού ποσού ενίσχυσης και διατήρησή του σε αυτό το επίπεδο για τουλάχιστον μια δεκαετία,

ΣΤ.   αναγνωρίζοντας τις ταυτόχρονες προσπάθειες εντοπισμού πρόσθετων καινοτόμων πηγών χρηματοδότησης, με παράλληλη αναγνώριση της εξίσου μεγάλης σημασίας που έχει η ποιότητα και το περιεχόμενο της βοήθειας,

Ζ.   εκφράζοντας λύπη για το γεγονός ότι τα δύο τρίτα των αναπτυσσόμενων χωρών δαπανούν περισσότερα χρήματα για την εξυπηρέτηση του χρέους από ό,τι για βασικές κοινωνικές υπηρεσίες,

Η.   αναγνωρίζοντας ότι πολλές υπερχρεωμένες χώρες χρειάζονται 100% ελάφρυνση του χρέους και πρέπει να φτάσουν στο 2015 χωρίς υπερβολικό χρέος,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αξιολόγηση από ομότιμους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης/Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΟΟΣΑ/ΕΑΒ) του 2002 ασκήθηκε κριτική στην Κοινότητα για έλλειψη ολοκληρωμένης κοινοτικής στρατηγικής και για το γεγονός ότι οι στόχοι της κοινοτικής αναπτυξιακής πολιτικής είναι πολυάριθμοι και αόριστοι και δεν ταξινομούνται με κανένα κριτήριο, καθώς και ότι στο παρελθόν δεν είχε καταβληθεί πραγματική προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η αλληλοσυμπλήρωση της προερχόμενης από τα κράτη μέλη και της προερχόμενης από την Κοινότητα βοήθειας,

Ι.   επισημαίνοντας ότι μόλις το 10% των πόρων για την υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο διατίθεται για τις ανάγκες του 90% του παγκόσμιου πληθυσμού, και ότι το 95% των 38 εκατ. ανθρώπων που πάσχουν από AIDS ζει στις αναπτυσσόμενες χώρες,

ΙΑ.   αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρόληψης αλλά τονίζοντας επίσης την ανάγκη χορήγησης αντιρετροϊικών φαρμάκων σε 3 εκατ. ανθρώπους έως τα τέλη του έτους,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι προσφάτως έχει σημειωθεί πρόοδος ως προς την αντιμετώπιση της πλέον βλαβερής μορφής των τεσσάρων παρασίτων ελονοσίας που προσβάλλουν τον άνθρωπο, γεγονός που θα καταστήσει δυνατές νέες θεραπευτικές αγωγές,

ΙΓ.   εκφράζοντας εντονότατη ανησυχία διότι υψηλότεροι ρυθμοί μόλυνσης HIV/AIDS παρατηρούνται στην υποσαχάρια Αφρική όπου οι δαπάνες για την υγεία και την εκπαίδευση μειώθηκαν δραστικά,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες τροπικές ασθένειες είναι ιάσιμες μεν, τα φάρμακα δε είτε είναι πανάκριβα, είτε δεν παράγονται πλέον, είτε είναι μειωμένης ποιότητας ή αποτελεσματικότητας,

ΙΕ.   αναγνωρίζοντας ότι, στην υποσαχάρια Αφρική το 57% των ενηλίκων που πάσχουν από AIDS είναι γυναίκες, και εκφράζοντας λύπη για τις πιέσεις που ασκούνται για υπονόμευση προοδευτικών πολιτικών για τα δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, με αποτέλεσμα την αύξηση των ανεπιθύμητων κυήσεων και των μη ασφαλών αμβλώσεων,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικοί δεσμοί ανάμεσα στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, το εμπόριο και τις αναπτυξιακές πολιτικές και την εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας, καθώς επίσης ότι η διαβίωση των φτωχών αγροτικών πληθυσμών εξαρτάται σχεδόν στο σύνολό της από την χρηστή διαχείριση των φυσικών πόρων - των δασών, του εδάφους, των βοσκοτόπων, των θαλάσσιων πόρων και των υδάτινων πόρων γλυκού νερού,

ΙΖ.   επισημαίνοντας την πρόσφατη δημοσίευση της ανησυχητικής έκθεσης για την Αξιολόγηση Χιλιετίας των Οικοσυστημάτων, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι περίπου το 60% (15 από 24) από τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων που εξετάστηκαν υποβαθμίζονται ή χρησιμοποιούνται κατά μη βιώσιμο τρόπο, μεταξύ των οποίων το γλυκό νερό, τα αλιεύματα, ο καθαρισμός του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων, η ρύθμιση του περιφερειακού και του τοπικού κλίματος, οι φυσικοί κίνδυνοι και τα βλαβερά έντομα· επισημαίνοντας ότι από αυτές τις αλλαγές στα οικοσυστήματα πλήττονται περισσότερο οι πιο φτωχοί πληθυσμοί του κόσμου,

ΙΗ.   αναγνωρίζοντας τον ενδεχόμενο αντίκτυπο του γύρου ανάπτυξης της Ντόχα και την ανάγκη για δίκαια και θεμιτά οργανωμένα εμπορικά συστήματα που στοχεύουν στην διόρθωση των εμπορικών ανισοτήτων, ιδίως όσον αφορά την Αφρική, που παρατηρούνται στο διεθνές εμπόριο,

ΙΘ.   αναγνωρίζοντας ότι η αναπτυξιακή συνεργασία στο παρελθόν στηρίχθηκε κυρίως σε τομεακές στρατηγικές, εκτιμώντας ωστόσο ότι μία πλέον συστημική προσέγγιση στην επιδίωξη των ΑΣΧ θα απέβαινε εξαιρετικά επωφελής λόγω των σαφών συνεργιών που υφίστανται,

1.   επικροτεί την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τους ΑΣΧ 2000-2004 και αναμένει τη συγκεφαλαιωτική έκθεση της ΕΕ η οποία θα προτείνει πρόσθετα μέτρα για να διασφαλιστεί ο απόλυτος προσανατολισμός της κοινοτικής ενίσχυσης στην επίτευξη των ΑΣΧ·

2.   τονίζει ότι η μείωση της φτώχειας με την επίτευξη των ΑΣΧ και την υλοποίηση της διακήρυξης της χιλιετίας πρέπει να αναγνωριστεί κατηγορηματικά ως το ενδεδειγμένο πλαίσιο κοινοτικής αναπτυξιακής πολιτικής, και ότι αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται σαφώς σε όλες τις συναφείς νομοθετικές προτάσεις και προτάσεις πολιτικής· ωστόσο, θεωρεί ότι οι ΑΣΧ δεν πρέπει να θεωρηθούν τεχνικό θέμα που θα διευθετηθεί απλώς με διάθεση περισσότερων πόρων χωρίς παράλληλο εντοπισμό και αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της φτώχειας·

3.   εκφράζει λύπη διότι έχουν οριστεί σαφείς προθεσμίες για τους ΑΣΧ 1-7, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο για τον ΑΣΧ 8·

4.   τονίζει τη συνάφεια ανάμεσα στους ΑΣΧ, τις εθνικές στρατηγικές για τη μείωση της φτώχειας, τη μακροοικονομική πολιτική, την αποτελεσματική διαχείριση των δημόσιων δαπανών και την εναρμονισμένη ενίσχυση υπέρ της χρηστής διακυβέρνησης και των ορθών πολιτικών·

5.   εκφράζει την πεποίθηση ότι τα Έγγραφα Στρατηγικής για τη Μείωση της Φτώχειας (ΕΣΜΦ) και τα Εθνικά Έγγραφα Στρατηγικής (ΕΕΣ) θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως σημαντικά εργαλεία για την επίτευξη των ΑΣΧ αλλά πιστεύει ωστόσο ότι χρειάζεται να αναθεωρηθούν για να υποστηρίξουν καλύτερα τους ΑΣΧ, ζητεί δε να ενσωματωθούν οι "ταχείες νίκες" στα ΕΣΜΦ και στα ΕΕΣ προκειμένου να αποτελέσουν τμήμα μιας βιώσιμης και διαρθρωτικής προσέγγισης· πιστεύει επίσης ότι η διαδικασία της ανάπτυξης ΕΣΜΦ βασισμένων στους ΑΣΧ πρέπει να είναι ανοικτή και να στηριχθεί σε διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο·

6.   πιστεύει ότι οι εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές πολιτικές πρέπει να καθορίζονται με δημοκρατικές διαδικασίες από τους ίδιους τους λαούς, με τις κυβερνήσεις να είναι υπόλογες σε αυτούς μέσω των δημοκρατικών θεσμών και όχι να εξαρτώνται από την εκπλήρωση προϋποθέσεων προσανατολισμένων στα στρατηγικά συμφέροντα των δωρητών·

7.   πιστεύει ότι ο αγώνας κατά της φτώχειας εμπεριέχει την αναγνώριση του δικαιώματος μιας χώρας ή μιας περιφέρειας να καθορίσουν με δημοκρατικές διαδικασίες τις πολιτικές, τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές τους σχετικά με το πώς μπορούν να ενισχύσουν τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και την οικονομική ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης των φυσικών και ανθρωπίνων πόρων τους και της τοπικής τεχνογνωσίας·

8.   τονίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα για την επίτευξη των ΑΣΧ, και ότι αυτό απαιτεί την ευρύτερη δυνατή εταιρική σχέση των σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, ειδικά δε των εθνικών κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών ώστε να διασφαλιστούν η αναγκαία καινοτομία, οι πόροι και η ικανότητα·

9.   εκτιμά ότι πρέπει να αναγνωριστεί πλήρως το δικαίωμα και το καθήκον κάθε χώρας να εγγυηθεί την διατροφική ασφάλεια του πληθυσμού της και να αυτοπροστατεύεται για το σκοπό αυτό, όπως και όπου χρειάζεται, από τις εξαγωγές των άλλων χωρών που θα μπορούσαν να την υπονομεύσουν·

10.   πιστεύει ότι η εδραίωση και ανάπτυξη δημόσιων υπηρεσιών είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των μεγάλων δεινών που οφείλονται στη φτώχεια, όπως οι επιδημίες, ο αναλφαβητισμός, η έλλειψη πόσιμου νερού και η επεξεργασία των λυμάτων·

11.   ζητεί να υπάρξει ολοκληρωμένη προσέγγιση - αντί τομεακής - στο θέμα των ΑΣΧ·

12.   χαιρετίζει τα κράτη μέλη που έφτασαν ή ξεπέρασαν το 0,7% του ΑΕΕ, αλλά επισημαίνει την ανησυχητική τάση άλλων κρατών μελών τα οποία έχουν ξεκινήσει διαδικασία μείωσης των επιπέδων της βοήθειας ή εγκαταλείπουν παλαιότερες δεσμεύσεις ή χρονοδιαγράμματα·

13.   τονίζει ότι, μολονότι η ΕΕ φαίνεται πως εστιάζει επί του παρόντος τον ενδιάμεσο στόχο του 0,39% του ΑΕΕ για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) το 2006, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις επιδόσεις των κρατών μελών και κατά συνέπεια καλεί τα κράτη μέλη που παρουσιάζουν καθυστέρηση να δεσμευτούν για σαφές χρονοδιάγραμμα και προθεσμίες για την επίτευξη του στόχου του 0,7% πριν το 2015·

14.   χαιρετίζει την πρόοδο που έχουν ήδη πραγματοποιήσει πολλά από τα 10 νέα κράτη μέλη της ΕΕ αυξάνοντας κατακόρυφα τα επίπεδα ΕΑΒ και προσδοκά την συνέχιση αυτής της τάσης·

15.   τονίζει ότι ο στόχος του 20% για βασική εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη πρέπει να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, με την επέκταση του υφισταμένου στόχου του 35% για τις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες·

16.   στηρίζει την πρόταση για πραγματοποίηση τακτικής αξιολόγησης της προόδου στην επίτευξη των στόχων ΕΑΒ στο πλαίσιο των Συμβουλίων Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN) και Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων (GAERC), ενώ καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν ετήσιους στόχους γενικώς για βοήθεια και ειδικώς για βοήθεια προς λιγότερο αναπτυγμένες χώρες·

17.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την κατανομή ίδιων πόρων για την ανάπτυξη και να δεσμευτεί για σημαντική αύξηση των δαπανών της για την ανάπτυξη στη διάρκεια των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών·

18.   καλεί την ΕΕ να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες κατά της φτώχειας, αυξάνοντας την συνεκτικότητα μεταξύ της εμπορικής πολιτικής της, της συνεργασίας για την ανάπτυξη και της κοινής γεωργικής πολιτικής προκειμένου να αποφεύγονται άμεσες ή έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία των αναπτυσσομένων χωρών·

19.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης και όλες τις υποβληθείσες προτάσεις για εναλλακτικούς τρόπους εξασφάλισης χρηματοδότησης για τα αναπτυξιακά προγράμματα εκτός από τη δέσμευση για διάθεση του 0,7% του ΑΕΕ στην ΕΑΒ·

20.   ζητεί να υπάρξει ελάφρυνση χρέους, μέσω τις σταδιακής διαγραφής χρεών για τις υπερχρεωμένες χώρες, ιδίως τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, για εκείνες τις χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αρχή της χρηστής διακυβέρνησης και δίνουν προτεραιότητα στην εξάλειψη της φτώχειας·

21.   ζητεί σύνδεση των στόχων ελάφρυνσης χρέους όχι μόνο με σχέσεις εξαγωγών-χρέους αλλά και με ανάγκες βάσει των ΑΣΧ·

22.   ζητεί επιμόνως από την ΕΕ να εξασφαλίσει την επαρκή διεθνή χρηματοδότηση της ανεπαρκώς χρηματοδοτούμενης σήμερα έρευνας για τις ασθένειες που πλήττουν πολίτες αναπτυσσόμενων χωρών·

23.   ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις εταιρικές σχέσεις τους με αναπτυσσόμενες χώρες με τρόπο που ενθαρρύνει την προβλεψιμότητα, την αμοιβαία ευθύνη και τις αμοιβαίες υποχρεώσεις·

24.   πιστεύει ακράδαντα ότι, μέσω της κοινής αντιμετώπισης του προβλήματος της διαφθοράς και των παρανόμων χρηματοπιστωτικών πρακτικών βάσει των διατάξεων της συμφωνίας εταιρικής σχέσης του Κοτονού, οι χώρες ΑΚΕ και ΕΕ θα συνεισφέρουν τα μέγιστα στον αγώνα κατά της φτώχειας, της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας, επαναφέροντας ταυτόχρονα την πολιτική σταθερότητα και προάγοντας τη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη·

25.   επισημαίνει τη σημασία που έχει η εισαγωγή της πληροφορικής στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, εντός του ευρύτερου πλαισίου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι ανεπαρκείς γραφειοκρατικές διαδικασίες και να αποφευχθεί η έλλειψη διαφάνειας·

26.   προτρέπει την Επιτροπή να ενισχύσει σημαντικά τις προσπάθειες για μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων των κρατών μελών στο τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη με τις δραστηριότητες της Επιτροπής, βάσει των επιμέρους συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε δωρητή·

27.   επικροτεί πρωτοβουλίες, όπως η κοινοτική πρωτοβουλία Donor Atlas, οι οποίες στοχεύουν στο συντονισμό της αναπτυξιακής βοήθειας των κρατών μελών, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να συμπληρώσει και να τελειοποιήσει αυτό το μέσο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό τομέων όπου μπορεί να σημειωθεί πιο γρήγορα πρόοδος όσον αφορά την εναρμόνιση·

28.   ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, συγκεκριμένες δεσμεύσεις και χρονοδιαγράμματα για την εναρμόνιση καθώς και την ανάπτυξη δεικτών και προτύπων για την παρακολούθηση της δέσμευσης όλων των εταίρων σε εθνικό επίπεδο·

29.   επισημαίνει τις δυνατότητες που προσφέρει η επανάσταση στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ICT) για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων που οφείλονται στη φτώχεια, για παράδειγμα, ICT για την εκπαίδευση, ICT για βελτιωμένη υγειονομική περίθαλψη, ICT για χρηστή διακυβέρνηση, κλπ.·

30.   τονίζει τη σημασία που έχει η πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες παροχής ενέργειας για τους φτωχούς, παραδέχεται ωστόσο ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν χρειάζεται να επαναλάβουν τα λάθη των εκβιομηχανισμένων χωρών και πρέπει συνεπώς να τύχουν συγκεκριμένης ενίσχυσης προκειμένου να επενδύσουν σε ενεργειακές τεχνολογίες που είναι καθαρές και αποτελεσματικές·

31.   καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη χρηματοδότηση και να καταρτίσει ένα καθολικό σχέδιο εκπαίδευσης και πληροφόρησης για την ανάπτυξη που θα επικεντρώνεται στους ΑΣΧ·

32.   προτρέπει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να υλοποιήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις της δήλωσης της Ρώμης περί εναρμόνισης της 25ης Φεβρουαρίου 2003 για βελτίωση της παροχής βοήθειας και για κατ' αρχήν αποδέσμευσή της·

33.   προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ΕΕ ηγείται των προσπαθειών για να διασφαλιστεί ότι η βασική εκπαίδευση είναι δωρεάν και υποχρεωτική, και επιμένει ότι αυτό πρέπει να συνδυαστεί με σημαντικούς νέους πόρους και πιο στοχοθετημένη δαπάνη των υφιστάμενων πόρων·

34.   φρονεί ότι συνιστά ψευδαίσθηση η επιδίωξη του ΑΣΧ περί μείωσης κατά το ήμισυ της φτώχειας και της πείνας μέχρι το 2015, παροχής δωρεάν εκπαίδευσης σε όλους και βελτίωσης της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη, την στιγμή που οι αναπτυσσόμενες χώρες δαπανούν για την αποπληρωμή χρεών τέσσερις φορές περισσότερο από όσο δαπανούν για βασικές κοινωνικές υπηρεσίες·

35.   επιμένει ότι, δεδομένου ότι η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει η πρωτοβουλία "Εκπαίδευση για όλους" (FTI) της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι η έλλειψη εξωτερικής χρηματοδότησης, η Επιτροπή πρέπει να επιδιώξει να αυξήσει τη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση και την FTI·

36.   τονίζει τη σπουδαιότητα απόδοσης ιδιαίτερης σημασίας στην εκπαίδευση των κοριτσιών, δεδομένου ότι τα κορίτσια που έχουν λάβει εκπαίδευση έχουν λιγότερο πολυάριθμες και περισσότερο υγιείς οικογένειες και συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση της φτώχειας·

37.   ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ορφανά και στα αγόρια και κορίτσια που πλήττονται από τον κοινωνικό αποκλεισμό, τα οποία υφίστανται δυσανάλογα τις συνέπειες της έλλειψης πρόσβασης στην εκπαίδευση·

38.   προτρέπει την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους για μια έγκαιρη και θετική συμβολή με την προετοιμασία μιας δέσμης που θα περιλαμβάνει την παροχή κουνουπιερών κατά της ελονοσίας, την ανοσοποίηση μέσω της Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI - παγκόσμια συμμαχία για τον εμβολιασμό και την ανοσοποίηση) και προς το σκοπό της καταπολέμησης του HIV/AIDS αλλά όχι μόνο, την παροχή προφυλακτικών· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να συνεργαστούν για αυτό το εγχείρημα σε εθνικό επίπεδο· επισημαίνει ωστόσο ότι αυτές οι ενέργειες πρέπει να ενταχθούν στο πλαίσιο μακροπρόθεσμης στρατηγικής προκειμένου να αποτελέσουν μέρος μιας βιώσιμης προσέγγισης·

39.   καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον αγώνα για την καταπολέμηση της ελονοσίας, μέσω της συνένωσης πόρων και προσπαθειών, και να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου να αναχαιτίσει και μακροπρόθεσμα να εξαλείψει την πανδημία αυτή, με ιδιαίτερη έμφαση στη πρόληψη·

40.   ζητεί, ιδίως, να ενταθεί η έρευνα των δημοσίων φορέων και να κινητοποιηθούν οι επενδυτές του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να επιταχυνθεί η έρευνα για τα εμβόλια·

41.   επισημαίνει ότι η διαθεσιμότητα των και η εύκολη από άποψη κόστους πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή όλων των πολιτικών στον τομέα της υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες·

42.   στηρίζει τη συμφωνία της Επιτροπής ως προς την ανάγκη για διαθέσιμα και προσιτά φάρμακα και τονίζει την ανάγκη για προσεκτικό έλεγχο της εφαρμογής των TRIPS·

43.   ζητεί χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση εκτάκτων υγειονομικών περιστατικών στις αναπτυσσόμενες χώρες και καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις να δώσουν προτεραιότητα στην υγεία·

44.   επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε πόσιμο νερό και η εξισορροπημένη διατροφή αποτελούν παράγοντες απαραίτητους για την δημόσια υγεία, εμμένει δε στο γεγονός ότι η πρόσβαση σε πόσιμο νερό είναι καίριας σημασίας για την καταπολέμηση της φτώχειας και των ασθενειών που οφείλονται στην έλλειψή του·

45.   καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες να αποκαταστήσουν τις δημόσιες υπηρεσίες και τις βασικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και φρονεί ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια θα πρέπει κατ' αρχάς να στηρίξει τις εσωτερικές προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών προκειμένου να ενισχύσουν το ανθρώπινο, το θεσμικό και το διαρθρωτικό δυναμικό·

46.   ζητεί σημαντική αύξηση του αριθμού των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, καθώς αποχωρούν περισσότεροι από όσους εκπαιδεύονται σχετικά·

47.   ζητεί αυξημένη συνεισφορά της ΕΕ προς το Διεθνές Ταμείο Υγείας, καθώς τα χρήματα που έχουν δεσμευτεί έως τώρα για το 2005 ανέρχονται μόλις στο 1/4 του αναγκαίου ποσού, και θεωρεί ότι η ΕΕ και άλλοι εταίροι πρέπει να εργαστούν για την αποφυγή της επανάληψης προσπαθειών και την προώθηση της εθνικής κυριότητας των πολιτικών για το HIV/AIDS, τη φυματίωση και την ελονοσία·

48.   προτρέπει την ΕΕ να συνεχίσει να πρωτοστατεί στον τομέα των δικαιωμάτων σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, διατηρώντας επαρκή επίπεδα χρηματοδότησης για ένα ευρύ φάσμα σχετικών υγειονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του οικογενειακού προγραμματισμού, της θεραπείας των σεξουαλικώς μεταδιδομένων ασθενειών και της άμβλωσης υπό ασφαλείς συνθήκες, όπου το επιτρέπει ο νόμος·

49.   ζητεί στο πλαίσιο τουΑΣΧ 5 να τεθεί στόχος καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας έως το 2015, με σχετικούς δείκτες, που θα διασφαλίζει ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό προόδου μεταξύ των φτωχών και άλλων περιθωριοποιημένων ή ευάλωτων ομάδων· ζητεί επίσης να καθοριστούν δεόντως συναφείς δείκτες στους υπόλοιπους επτά·

50.   τονίζει την ανάγκη για προσέγγιση των παιδιών με βάση τα δικαιώματά τους σε όλες τις εργασίες προγραμματισμού και αξιολόγησης της Επιτροπής και θεωρεί ότι, καθώς τα δικαιώματα των παιδιών είναι θέμα οριζόντιου χαρακτήρα, πρέπει να διατηρούνται συστηματικά σε όλα τα μέσα και στον προγραμματισμό·

51.   θεωρεί ότι οι προτεραιότητες που άπτονται της διάστασης του φύλου πρέπει να επαναπροσδιοριστούν στην κοινοτική αναπτυξιακή πολιτική ως βασικά δικαιώματα και μέρος των κριτηρίων διακυβέρνησης που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της συμφωνίας του Κοτονού και άλλων μέσων·

52.   υπογραμμίζει την ανάγκη να λάβει τέλος η περιθωριοποίηση των γυναικών, ούτως ώστε να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην εκπόνηση αλλά και στην παρακολούθηση των στρατηγικών για τη μείωση της φτώχειας βάσει των ΑΣΧ και άλλων γενικών μεταρρυθμίσεων ουσιαστικής σημασίας, ιδίως στο επίπεδο της περιφερειακής και τοπικής διακυβέρνησης·

53.   επικροτεί και στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να συσφίξει τους δεσμούς της με την Αφρική μέσω στενής συνεργασίας με τη Nέα Eταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Αφρικής, την Αφρικανική Ένωση και πρόσφατες πρωτοβουλίες όπως η Επιτροπή για την Αφρική·

54.   επαναλαμβάνει την ανάγκη, σύμφωνα με το άρθρο 178 της Συνθήκης ΕΚ, να εξετάσει η Κοινότητα, ενδεχομένως με μελέτες επιπτώσεων, το ενδεχόμενο να υπονομεύονται οι στόχοι της αναπτυξιακής πολιτικής από άλλες δράσεις πολιτικής·

55.   ζητεί να εκπονηθεί πλήρης μελέτη επιπτώσεων που έχουν οι τρέχουσες πολιτικές ελευθέρωσης του εμπορίου στην πείνα και τη φτώχεια στις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί η μελέτη αυτή να χρησιμοποιηθεί για τη χάραξη σαφών κατευθυντήριων γραμμών για την αναπτυξιακή συνεργασία·

56.   επιμένει στο να δοθεί η δέουσα προσοχή στο περιβάλλον σε εθνικό επίπεδο για τη διευκόλυνση της επίτευξης του ΑΣΧ 7 με σαφή συνυπολογισμό του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης στα έγγραφα εθνικής και περιφερειακής στρατηγικής·

57.   επισημαίνει ότι η ενίσχυση της προστασίας και της ανανέωσης των φυσικών συστημάτων που είναι απαραίτητα για τη καλή ποιότητα ζωής, όπως τα καλοδιατηρημένα εδάφη, δάση και οι θαλάσσιοι πόροι, καθώς επίσης η χρηστή διαχείριση των υδάτινων πόρων γλυκού νερού, αποτελεί απαραίτητο συστατικό στοιχείο των προγραμμάτων μείωσης της φτώχειας· επισημαίνει δε ότι πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε παρόμοιες παρεμβάσεις στο πλαίσιο δράσεων της ΕΕ για την αναπτυξιακή συνεργασία·

58.   υποστηρίζει πλήρως τα συμπεράσματα της Έκθεσης Αξιολόγησης Χιλιετίας των Οικοσυστημάτων, σύμφωνα με τα οποία η συνεχιζόμενη καταστροφή των οικοσυστημάτων του κόσμου θα αποτελέσει φραγμό στην επίτευξη των ΑΣΧ· συμφωνεί περαιτέρω ότι απαιτούνται σημαντικές αλλαγές πολιτικής και θεσμικές αλλαγές ώστε να αναστραφεί η διαδεδομένη υποβάθμιση και παροτρύνει την Επιτροπή να ενσωματώσει τις λεπτομερείς συστάσεις της εν λόγω Έκθεσης στη συνθετική της έκθεση και στα μελλοντικά προγράμματα εργασίας της·

59.   ζητεί από το Συμβούλιο να καλέσει το διοικητικό συμβούλιο του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον να εξασφαλίσει ώστε η Διάσκεψη Κορυφής του Σεπτεμβρίου 2005 για την αναθεώρηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας να προωθήσει την πλήρη αναθεώρηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνεπειών των πολιτικών ελευθέρωσης του εμπορίου που εφαρμόζονται έως τώρα, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι αυτές υποστηρίζουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά την εξάλειψη της φτώχειας·

60.   υπενθυμίζει ότι το δίκαιο εμπόριο, παρόλο που δεν αποτελεί πανάκεια για την παγκόσμια φτώχεια, μπορεί να συμβάλλει θετικά στην επίτευξη των στόχων της χιλιετίας με την επίπτωσή του στην οικονομική ανάπτυξη·

61.   λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες μελέτες της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) καθώς και άλλων θεσμικών οργάνων, οι οποίες καταδεικνύουν ότι η εκτεταμένη ελευθέρωση του εμπορίου στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες είχε ελάχιστη επιρροή για τη βιώσιμη και ουσιώδη μείωση της φτώχειας, συνέβαλε δε στην επιδείνωση των δεικτών εμπορίου για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τις αφρικανικές χώρες·

62.   καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει τις πολιτικές της στον τομέα της συνεργασίας και του εμπορίου για να ενισχύσει τις κυβερνήσεις των αναπτυσσομένων χωρών να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τις δημόσιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα εκείνες που εξασφαλίζουν στους λαούς τους στο σύνολό τους την πρόσβαση στο πόσιμο νερό, στις υγειονομικές υπηρεσίες, στην εκπαίδευση, στις μεταφορές και στην ενέργεια·

63.   επαναλαμβάνει, σχετικά με τις συζητήσεις για τις συνέπειες της ελευθέρωσης στον τομέα των υδάτων, ότι οι υπηρεσίες που αφορούν τους υδάτινους πόρους πρέπει, καταρχήν, να παραμείνουν υπό την πλήρη ευθύνη και τον έλεγχο του δημοσίου, ενώ οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να αναλάβουν την διασφάλιση αυτής της αρχής· προτρέπει την Επιτροπή να συμμορφωθεί με την άποψη αυτή·

64.   επιβεβαιώνει ότι, σύμφωνα με το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2004(3) σχετικά με τη στρατηγική της εσωτερικής αγοράς, το νερό είναι κοινό αγαθό της ανθρωπότητας και ότι η πρόσβαση στο νερό, ιδίως εκ μέρους των φτωχότερων πληθυσμών του Νότου, αναδεικνύεται σε θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που πρέπει να προωθείται και να προστατεύεται·

65.   εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι δεν εφαρμόζεται χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση των επιδοτήσεων εξαγωγών γεωργικών προϊόντων· εκτιμά δε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασκήσει πίεση για να εφαρμοστεί παρόμοιο χρονοδιάγραμμα·

66.   καλεί τους ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ και άλλων εκβιομηχανισμένων χωρών να προχωρήσουν στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την επίτευξη των ΑΣΧ μέσω της κατάργησης των εξαγωγικών επιδοτήσεων οι οποίες υπονομεύουν την τοπική παραγωγή τροφίμων και την οικονομική ανάπτυξη·

67.   καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το αναπτυξιακό περιεχόμενο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ εστιάζοντας το ενδιαφέρον στην ασφάλεια τροφίμων και στην ανάπτυξη της υπαίθρου, στοιχεία από τα πλέον αποτελεσματικά για την εξάλειψη της φτώχειας, μεταξύ άλλων μέσω της θεσπίσεως "κιβωτού ανάπτυξης" στο πλαίσιο της Συμφωνίας του ΠΟΕ για τη Γεωργία προκειμένου να διευκολυνθούν οι φτωχότερες χώρες να αντιμετωπίσουν καλύτερα το ζήτημα της ασφάλειας των τροφίμων και να διατηρήσουν τους αγροτικούς τους πόρους, και μέσω της πλήρους καταργήσεως των επιδοτήσεων στις κοινοτικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων·

68.   χαιρετίζει την αναγνώριση εκ μέρους της Επιτροπής της ανάγκης για ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση, αντιλαμβανόμενο την ανησυχία των αναπτυσσόμενων χωρών όσον αφορά τον αντίκτυπο της ελευθέρωσης του εμπορίου και της αμοιβαιότητας·

69.   καλεί την Επιτροπή να προωθήσει επειγόντως την αναθεώρηση του ΠΟΕ, προκειμένου να τεθεί στην κορυφή της ατζέντας των εμπορικών διαπραγματεύσεων η βιώσιμη ανάπτυξη και η εξάλειψη της φτώχειας, και να ενισχύσει την πραγματική ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση·

70.   ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στα κατά προτεραιότητα μέτρα της συνθετικής έκθεσης για τους ΑΣΧ κοινοτική δράση σχετικά με τη σταθεροποίηση των τιμών των αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης των μηχανισμών διεθνούς διαχείρισης του εφοδιασμού, της στήριξης των προτάσεων να ενταχθούν οι τιμές των αγαθών στον τρέχοντα διαπραγματευτικό γύρο του ΠΟΕ και της συμμετοχής στη χρηματοδότηση της επιχειρησιακής ομάδας για τα αγαθά την οποία πρότεινε η UNCTAD·

71.   υπενθυμίζει ότι, κατά τη λήξη των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ), καμία χώρα ΑΚΕ δεν πρέπει να βρεθεί, όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις της, σε δυσμενέστερη θέση μετά το 2007 από ό,τι με τις ισχύουσες ρυθμίσεις, και ότι δεν υπάρχει εκ των προτέρων εγγύηση ή δέσμευση ότι θα υπογράψει οποιαδήποτε ΣΟΕΣ στα τέλη του 2007·

72.   καλεί την Επιτροπή, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τις Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης με εταίρους ΑΚΕ, να διασφαλίσει ότι αυτές είναι μέσα για την ανάπτυξη των χωρών ΑΚΕ και την εξάλειψη της φτώχειας, μεταξύ άλλων με τη διατήρηση της μη αμοιβαιότητας στην πρόσβαση στην αγορά, με στόχο την εξασφάλιση μιας δίκαιης θέσης για τους εταίρους ΑΚΕ στο παγκόσμιο εμπόριο, την εστίαση σε μερικούς περιορισμούς του εφοδιασμού και τις διασφαλίσεις για ευαίσθητα προϊόντα καθώς και την ενίσχυση των εν εξελίξει προσπαθειών περιφερειακής ολοκλήρωσης καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλίας για την αναθεώρηση ή διασαφήνιση του άρθρου 24 της Συμφωνίας ΓΣΔΕ·

73.   προτρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη το γεγονός ότι οι χώρες ΑΚΕ συχνά εξαρτώνται σημαντικά από τα βασικά προϊόντα, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη διακύμανση των τιμών και την αναπροσαρμογή των δασμών· επισημαίνει τη σημασία της διαφοροποίησης, της ανάπτυξης μεταποιητικών βιομηχανιών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε αυτές τις χώρες·

74.   καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, την αρχή της εμπορικής μη-αμοιβαιότητας η οποία θα πρέπει να διέπει τις σχέσεις εκβιομηχανισμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, και να επιδείξει ευελιξία προς τις χώρες ΑΚΕ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τις ΣΟΕΣ, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονται, το σχετικά μικρό μέγεθος των οικονομιών τους και τις χρηματοπιστωτικές, αναπτυξιακές και εμπορικές ανάγκες τους· καλεί επ' αυτού την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ΣΟΕΣ θα αποτελέσουν στη πράξη όργανα για βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες ΑΚΕ·

75.   καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει έγκυρες, εναλλακτικές των ΣΟΕΣ, προτάσεις, όπως για παράδειγμα επέκταση της πρωτοβουλίας "όλα εκτός όπλων" (ΕΒΑ) σε όλες τις μη-λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ή βελτίωση της πρότασης GSP+ της ΕΕ, για τις χώρες ΑΚΕ που ενδεχομένως θα εκφράσουν επιφυλάξεις σχετικά με τη συμμετοχή τους σε ΣΟΕΣ·

76.   τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης εμπορικής ικανότητας και την ανάγκη επιπρόσθετων πόρων από την ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα των χωρών ΑΚΕ να εντοπίζουν ανάγκες και στρατηγικές, να διαπραγματεύονται και να στηρίζουν την περιφερειακή ολοκλήρωση και να υποβοηθούν αυτή τη διαδικασία, καθώς και τη σημασία της διαφοροποίησης και της προετοιμασίας για την ελευθέρωση μέσω της ενίσχυσης της παραγωγής, των προμηθειών και των εμπορικών δυνατοτήτων· τονίζει δε την σημασία της αντιστάθμισης του κόστους προσαρμογής και της ενίσχυσης της ικανότητάς του να προσελκύει επενδύσεις·

77.   τονίζει ότι η ανάπτυξη ικανοτήτων για τοπικές αγορές και για εμπόριο είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντική με την πρόσβαση στην αγορά, και ότι πρέπει να διατεθεί χρηματοδότηση για το θέμα αυτό αλλά και για τη διαφοροποίηση και τη στήριξη, ιδίως όσον αφορά τις μπανάνες, το ρύζι και τη ζάχαρη·

78.   τονίζει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να αναλάβει ταχεία δράση για την εφαρμογή της απόφασης του ΠΟΕ της 30ης Αυγούστου 2003 σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 6 της δήλωσης της Ντόχα για τη συμφωνία ΤRΙΡS και τη δημόσια υγεία και καλεί την Επιτροπή να παρακινήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως το νέο κανονισμό το συντομότερο δυνατό·

79.   τονίζει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να επιταχύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη μεταρρύθμιση των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ για τα ευαίσθητα προϊόντα·

80.   καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη σχετική με το εμπόριο βοήθειά της και να στηρίξει την οικοδόμηση ικανοτήτων, που είναι ουσιώδης για τις φτωχότερες χώρες ώστε να αντιμετωπίσουν τον αυξημένο ανταγωνισμό που προκύπτει από την ελευθέρωση της αγοράς·

81.   ζητεί αναθεώρηση του καταστατικού και της εντολής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία θα επέτρεπε τη λειτουργία ειδικού τμήματος στο πλαίσιο μιας ουσιαστικής αναπτυξιακής εντολής·

82.   θεωρεί ότι οι ΑΣΧ δεν θα επιτευχθούν ποτέ χωρίς συνεπείς πολιτικές που να ωφελούν τις γυναίκες, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες·

83.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υπό ένταξη χωρών, στη Διακοινοβουλευτική Ένωση, στα Ηνωμένα Έθνη και στην Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ.

(1)1 ΕΕ C 131 Ε της 5.6.2003, σ 167.
(2)2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2005)0008.
(3) ΕΕ C 102 Ε της 28.4.2004, σ. 857.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου