Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0252/2005

Rozpravy :

PV 14/04/2005 - 16.1

Hlasování :

PV 14/04/2005 - 17.1

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 207kWORD 46k
Čtvrtek, 14. dubna 2005 - Štrasburk
Bangladéš
P6_TA(2005)0136RC-B6-0252/2005

Usnesení Evropského parlametnu o Bangladéši

Evropský parlament,

-   s ohledem na Dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Bangladéšskou lidovou republikou o přátelství a rozvoji(1),

-   s ohledem na rostoucí kritiku četných a stále horších případů zneužívání lidských práv oficiálními silami a fundamentalistickými náboženskými organizacemi, kterou vyjádřila Hospodářská a sociální rada OSN v únoru 2005 (E/CN.4/2005/NGO/32), a rovněž ministerstvo zahraničí USA v únoru 2005 (Country Report on Human Rights Practices in Bangladesh 2004) a Amnesty International (například Urgent Action 061/2005),

-   s ohledem na prohlášení předsednictví jménem EU o útocích v Habiganj v Bangladéši dne 29. ledna 2005,

-   s ohledem na čl. 115 jednacího řádu,

A.   znepokojen opakovanými bombovými útoky na významné opoziční politiky, menšinové náboženské skupiny, novináře a představitele nevládních organizací, a zejména dvěma nedávnými útoky granáty, jejichž cílem byli dva významní opoziční politikové: Sheikh Hasina, předsedkyně Lidové ligy (Awami League) a bývalá premiérka, dne 21. srpna 2004, a bývalý ministr financí Shah Mohammad Kibria dne 27. ledna 2005, který byl při útoku zabit,

B.   znepokojen aktuálním politickým vývojem v Bangladéši, kde se zjevně stupňuje hrozba fundamentalismu a kde špatná správa, korupce a nepotismus vážně narušují jak právní řád, tak ustanovení na ochranu základních práv v Bangladéši zakotvená v ústavě,

C.   znepokojen tím, že vláda Bangladéše potlačuje výbuchy násilí jen s částečným úspěchem a že extremistické skupiny jsou nadále vážnou hrozbou; bera na vědomí, že na venkově stále operují paravojenské skupiny, jimž v některých případech poskytují podporu místní úřady,

D.   znepokojen tím, že náboženské menšiny včetně Hindů i umírněných muslimských skupin a organizace bojující za práva žen jsou v posledních letech často obětí násilných útoků a vyhrožování,

E.   poukazuje na to, že současná atmosféra strachu vznikla v důsledku zneužívání pravomocí, kterého se dopouští některé strany ve vládě;

F.   vzhledem k tomu, že zatímco Bangladéš učinila jistá zlepšení v socioekonomické sféře včetně zdravotnictví, hygieny, vzdělávání, zlepšení postavení žen, rodinného plánování a soběstačnosti ve výživě, zaostává ve zlepšení vládnutí a podpoře lidských práv, jejichž dodržování by mohlo dále povzbudit socioekonomický rozvoj ve prospěch jejích obyvatel,

G.   znepokojen jak tím, že bangladéšská vláda dosud nedokázala postavit před soud pachatele těchto atentátů, tak zhoršením celkové situace v Bagladéši, pokud jde o právo a veřejný pořádek, v průběhu posledního roku; poukazuje však na to, že dne 22. února 2005 zakázala bangladéšská vláda činnost dvou muslimských zločineckých organizací a zmrazila jejich aktiva;

H.   vyzdvihuje skutečnost, že základem Dohody o spolupráci ES a Bangladéše je dodržování lidských práv a demokratických zásad a že porušení článku 1 je prohřeškem, který může ohrozit pokračování dohody;

I.   vzhledem k tomu, že Komise musí zajistit monitorování situace v oblasti lidských práv v Bangladéši a poskytování informací Parlamentu,

J.   vyzdvihuje skutečnost, že Bangladéš má určité závazky v rámci mezinárodního práva jako smluvní strana Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení nebo trestům, ale dosud nepřijala žádné zákony, které by tyto závazky uvedly v praxi;

1.   odsuzuje opakované bombové útoky a vyzývá vládu Bangladéše, aby zajistila, že mezinárodní vyšetřovatelé, kteří pomáhají bangladéšským zpravodajským útvarům, budou mít zcela volný přístup k veškerým důkazům souvisejícím s atentáty, tak jak přislíbila sama vláda, a vyzývá bangladéšskou vládu, aby zveřejnila celou zprávu o vyšetřování;

2.   naléhavě žádá vládu Bangladéše, aby dodržovala pokyny bangladéšského nejvyššího soudu, které požadují, aby nezneužívala právní nástroje při zadržování účastníků opozičních demonstrací a aby se zdržela represí ve formě věznění a mučení proti pokojným politickým protestům;

3.   vybízí vládu Bangladéše, aby zejména zastavila činnost paravojenských sil RAB ("oddíly rychlé akce"), jež vede k mimosoudnímu zabíjení. Uznávaná organizace na obranu lidských práv ODHIKAR uvádí, že podle zveřejněných zpráv zemřelo v roce 2004 ve vazbě 90 osob následkem mučení;

4.   vybízí vládu Bangladéše, aby umožnila obyvatelstvu účastnit se tradičních kulturních akcí a aby přijala opatření pro zajištění bezpečnosti těchto akcí, jež jsou výrazem tradice tolerance a sekularismu;

5.   naléhavě žádá vládu Bangladéše, aby preventivně zasáhla proti muslimským paravojenským jednotkám, které ve venkovských oblastech Bangladéše šíří násilí a strach;

6.   opakuje svou podporu požadavku, aby osoby, o nichž je známo, že se podílely na masakru bangladéšských občanů a na jiných válečných zločinech v období bangladéšské války za nezávislost v roce 1971, byly postaveny před soud;

7.   domnívá se, že vzhledem k parlamentním volbám, které jsou plánovány na konec roku 2006/ začátek roku 2007, jsou nutné systémové změny, aby bylo obnoveno dodržování zásad dobrého vládnutí a aby volební komise a prozatímní vláda mohly vykonávat svou činnost nezávisle;

8.   domnívá se, že na podporu těchto reforem bude nutný koordinovaný postup všech dárců na celém světě;

9.   vyzývá všechny strany, aby se zdržely nedemokratických praktik a aby zahájily dialog všech stran prostřednictvím plného zapojení do demokratického procesu v parlamentu; vyzývá zvláště opoziční strany, aby ukončily bojkot parlamentní činnosti, neboť agitace a násilí způsobují utrpení bangladéšského lidu;

10.   vyjadřuje podporu zásadovým krokům evropských představitelů, které učinili v průběhu posledního roku v souvislosti s ochranou práv náboženských menšin v Bangladéši, jako byla jejich fyzická přítomnost v budovách muslimského hnutí Ahmadija v říjnu 2004, kdy fundamentalisté připravovali hromadný útok na tento komplex;

11.   vyzývá Radu k tomu, aby přezkoumala uplatňování klauzule o lidských právech a demokracii v Dohodě o spolupráci ES a Bangladéše a aby zjistila, zda bangladéšská vláda dostatečnou měrou usiluje o zásadní zlepšení situace v oblasti lidských práv;

12.   bere na vědomí, že bangladéšská vláda učinila v poslední době určité kroky vedoucí ke zlepšení politické situace v zemi, a bude povzbuzovat bangladéšskou vládu k tomu, aby vytvořila stav, kdy se dodržují zákony a zachovává pořádek, a bude podporovat jakýkoli významný pokrok v otázkách jako je dobré vládnutí, svoboda tisku, boj proti korupci a dodržování lidských práv;

13.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a kandidátských zemí, generálnímu tajemníkovi OSN a vládě Bangladéše.

(1) Úř. věst. L 118, 27.4.2001, s. 48.

Právní upozornění - Ochrana soukromí